אלכס זבזינסקי, מיטב-דש >> הריבית ללא שינוי בגלל שגברו הסיכונים להשיג את היעד האינפלציה והצמיחה

 

 
 

אלכס זבזינסקי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/08/2015

אפשר לחלק את סוגי החלטות הריבית של בנק ישראל לשלושה. הסוג הראשון מופיע כשהמציאות המתוארת בהודעת הריבית מתאימה להחלטה סופית. בסוג השני אנו רואים את בנק ישראל מבליט את הגורמים שתומכים בהחלטה וממעיט בחשיבותם של הגורמים שיכולים להתנגש עם ההחלטה. ההחלטה שבנק ישראל קיבל היום שייכת לסוג השלישי, די נדיר, בה המציאות כפי שהיא מתוארת תומכת בהחלטה אחרת ולא זו שהתקבלה.

בהחלטה האחרונה התוצאה של כמעט כל השיקולים, אותם מציין בנק ישראל, הייתה אמורה להוביל להורדת הריבית. אנחנו גם מאמינים שאלמלא רמת ריבית כל כך נמוכה והסיכונים הגוברים שמייצרת הריבית האפסית, הריבית אכן הייתה יורדת. בנק ישראל מציין את הירידה בציפיות האינפלציה והפחתת הסיכוי להשגת יעד האינפלציה בגלל הירידה במחירי הסחורות. כמו כן, הוא מצביע על ירידה מסוימת בסביבת הצמיחה המקומית ל-2.5%-3.0% והאטה מסוימת בקצב הצמיחה העולמית. לבסוף, ביחס לשקל מציין בנק ישראל שגם לאחר הפיחות שהיה לאחרונה, שע"ח הנוכחי יקשה עדיין על צמיחת היצוא וחזרת האינפלציה אל תוך היעד.

בנק ישראל לא מותיר את אוסף הגורמים השליליים ללא מענה ומכניס אל נוסח ההודעה את ההערכה "שהועדה המוניטארית סבורה שגברו הסיכונים להשגת יעד האינפלציה והצמיחה." 

לפי הערכתנו, משפט זה לא בהכרח רומז שהריבית עומדת לרדת בפעם הבאה, למרות שלא ניתן לפסול אפשרות זו, אלא מבטא "התערבות ורבאלית" של הבנק. ההתערבות בעצם מצהירה שמה שנאמר במסיבת העיתונאים בחודש יוני, בה הנגידה אמרה שפחתו הסיכויים לשימוש בכלים מוניטאריים נוספים, בטל. מטרה נוספת של המשפט הינה למנוע שחיקה של פיחות השקל שהתרחש בימים האחרונים, לאחר שבנק ישראל מחליט לא לשנות את הריבית. האם המשפט רומז לנו שבנק ישראל יפעל בהחלטה הבאה? יתכן, אך לאור כל ההתפתחויות השליליות אותן מציין בנק ישראל נשאלת השאלה, אז מדוע לא פעל כבר עכשיו?

בסיכומו של דבר, אנו מעריכים שגברו הסיכויים לצעדים נוספים של בנק ישראל, אך בשביל זה הוא ירצה לראות הרעה נוספת בגורמים התומכים בהחלטה. אנו מעריכים שנוכח הסיכונים של הריבית הנמוכה, סף התנאים להורדת ריבית נוספת די גבוה ולכן היא עדיין רחוקה מלהיות מובטחת.

אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי מיטב דש


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x