סיכום שבוע המסחר » ירידות שערים ותנודתיות

למרות התנודתיות - הסקטור העסקי המשיך להנפיק אגרות חוב

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/08/2015

מדד ת"א-25

ירד השבוע ב-5.8%.

מתחילת השנה עלה המדד ב-9.0%, לאחר עלייה ב-10.2% בשנת 2014.

 

מדד ת"א-100

ירד השבוע ב-5.3%.

מתחילת השנה עלה המדד ב-8.5%, לאחר עלייה ב-6.7% בשנת 2014.

 

מדד ת"א-נפט וגז

ירד השבוע ב-7.9%.

מתחילת השנה עלה המדד ב-8.5%, לאחר ירידה ב-20.1% בשנת 2014.

 

 

 

 

 

הנפקת אג"ח חברות

השבוע בוצעה  הנפקה אחת של אג"ח לציבור ע"י חברת הנדל"ן גזית גלוב

שגייסה כ-729 מיליון שקל.

 

מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי בת"א כ-10.6 מיליארד דולר באמצעות אג"ח.

 

הנפקת אג"ח מדינה

משרד האוצר לא ביצע השבוע הנפקת אג"ח בבורסה בתל-אביב.

בסיכום מתחילת השנה גייס
האוצר כ-6.9 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח
בתל-אביב.

פדיונות בקרנות הנאמנות

עקב ירידות השערים בארץ ובעולם, נרשמו השבוע (עד יום רביעי) פדיונות, נטו, של הציבור בקרנות הנאמנות בשווי של כ-3.5 מיליארד שקל, מתוכם כ-2.2 מיליארד שקל ביום שני.

 

ריבית בנק ישראל

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 0.1%, בספטמבר 2015.

 

שיעור האבטלה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה במשק נותר ללא שינוי ברמה של כ-5.3% ביולי, כמו ביוני, לעומת כ-5% בחודשים אפריל-מאי ולעומת כ-5.9% בממוצע שנת 2014.

 


מדדים ענפיים

 

  שבוע

מתחילת השנה

ת"א טק-עילית

-5.0%

5.1%

ת"א בנקים

-5.9%

10.3%

ת"א נדל"ן-15         

-3.5%

12.6%

מט"ח

 

שבוע

מתחילת השנה

דולר/ש"ח    

1.4%

1.0%

אירו/ש"ח

1.8%

-6.2%

 

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x