ניתוח מאקרו >> האם המצב הביטחוני עלול לעצור את מגמת הגידול בצריכה הפרטית?

מגמת האטה בייצור התעשייתי בארה"ב | ובנוסף - ניתוח על מניות - גולף, חלל תקשורת, דלק רכב, טאואר, Tesla, Soda, פייזר ועוד...

 

 
 

תמיר פישמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/11/2015


ארה"ב:מגמת האטה בייצור התעשייתי

נתוני הייצור התעשייתי בארה"ב ממשיכים לאכזב ובחודש אוקטובר נרשמה ירידה של 0.2% וזאת בהמשך לירידה שנרשמה בחודש ספטמבר בשיעור דומה ולעומת צפי האנליסטים לעלייה בשיעור של 0.1%. אמנם במונחים שנתיים מדובר בגידול של 0.3% לעומת חודש אוקטובר 2014, אך מתחילת השנה הייצוא רשם גידול של למעלה מ-4% ואילו הייצור התעשייתי בארה"ב נמצא במגמת האטה. ההאטה בייצור התעשייתי נובעת בעיקר בעקבות התחזקות הדולר אל מול מטבעות זרים, בעקבות ההאטה בשווקים המתעוררים ובעקבות ההתכווצות המתמשכת במגזרי הכרייה והאנרגיה אשר רשמה ירידה של 1.5% בחודש אוקטובר וזאת לעומת חודש ספטמבר. יש לציין כי בנטרול מגזרים אלו, הייצור התעשייתי התרחב ב-0.4%. על פי סקר ה-ISM  הארצי של "Institute for Supply Management" הקיפאון בייצור התעשייתי צפוי להימשך גם בחודש נובמבר וזאת כאשר בחודש אוקטובר "הקריאה" של הסקר הייתה 50.1 ומהווה כ-0.1% פחות מ"הקריאה" של חודש ספטמבר. כאמור, עיקר הנזק מגיע מענפי הכרייה והחציבה וגם מענפי הגז והחשמל ובנטרול ענפים אלו, הייצור התעשייתי היה גדל בשיעור חודשי של 0.9%. 

שיעור שינוי שנתי בייצור התעשייתי בארה"ב
 
האם נתוני הייצור התעשייתי עשויים למנוע שוב את העלאת הריבית הצפויה בדצמבר?

יו"ר ה-FED, סטנלי פישר, טוען כי ה-FED  עשה ככל שביכולתו בכדי להכין את השווקים הפיננסיים בעולם לכך שהריבית תעלה בקרוב וכי מספר בנקים מרכזיים בשווקים המתעוררים כבר אמרו ל-FED  כי יש להעלות את הריבית. למרות זאת, לא ניתן לדעת האם הריבית תעלה שכן בעבר היינו עדים להתבטאויות דומות אך בסופו של דבר בחודש ספטמבר למשל ה-FED  החליט בכל זאת להשאיר את הריבית על כנה. 

מגמה חיובית בענף הנדל"ן
הנתונים שפורסמו השבוע על ענף הנדל"ן בארה"ב היו מעורבים וזאת כאשר מספר התחלות הבנייה בחודש אוקטובר ירדו בשיעור חד של 11%  לעומת חודש ספטמבר. לעומת זאת,  מספר אישורי הבנייה עלו ב- 4.1% ונראה כי המגמה בענף הנדל"ן האמריקאי הייתה ונותרה חיובית. 

ישראל:האם המצב הביטחוני עלול לעצור את מגמת הגידול בצריכה הפרטית?
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע את האומדן הראשון לצמיחת התל"ג ברבעון השלישי של שנת 2015, ולפיו התוצר צמח בשיעור שנתי של 2.5%. יש לציין כי מדובר באומדן ראשוני ומניסיון העבר  ניתן לומר כי האומדן יכול להשתנות באופן משמעותי. הצמיחה שנרשמה ברבעון השלישי הושפעה לטובה מגידול של 4.5% בייצוא הסחורות והשירותים וזאת לאחר קיטון של 9.6% אשר נרשם ברבעון השני. בעקבות הריבית האפסית, הצריכה הפרטית המשיכה לגדול ברבעון השלישי ב-2.4% וזאת בהמשך לגידול של 1.5% ברבעון השני, אך האירועים הביטחוניים שהחלו ברבעון הרביעי צפויים לפי ההערכות להביא לעצירה במגמת הגידול בצריכה הפרטית. ההשקעה בענפי המשק המשיכה לאכזב והציגה גידול מזערי של 0.7% וזאת לאחר שברבעון השני התכווצה ב-6.8% וכאשר הסיבות להתכווצות די ברורות ונובעות מחוזקו של השקל ומהאטה בחלק משווקי היעד של הייצוא. הצריכה הציבורית התרחבה ברבעון השלישי ב- 1.6% וזאת לאחר התכווצות של 1.5% ברבעון השני ונראה כי לאחר שתקציב המדינה לשנת 2016 אושר צפויה התרחבות נוספת. יש לציין כי צמיחה בקצב שנתי של 2.5% אמנם מהווה שיפור ביחס לצמיחה בקצב של 0.2% אשר נרשמה ברבעון השני, אך בהתחשב בקצב הגידול הטבעי של האוכלוסייה העומד על כ- 1.9% בשנה, מדובר בצמיחה לנפש של כ-0.6% בלבד.
 
מגמת ההאטה בייצור התעשייתי ניכרת גם במשק הישראלי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע את סקר הייצור התעשייתי בענפי הכרייה, החציבה והתעשייה. מהנתונים עולה תמונת מצב של האטה, הדומה באופן מסוים להאטה בתעשייה אשר נרשמה בארה"ב. בתוך כך, ברבעון השלישי בין החודשים יולי ועד ספטמבר בשנת 2015, נרשמה ירידה בשיעור שנתי של 5.2% בייצור התעשייתי, ירידה של 2% במספר משרות השכיר, ירידה של 1.6% במספר שעות העבודה וירידה של 15% בפדיון, במחירים קבועים, במכירות לייצוא. ההאטה בייצור נובעת בעיקר מהמכירות לייצוא אשר קטנו ברבעון השלישי של 2015 ב-8% וזאת לעומת הרבעון אשתקד ובעוד המכירות לשוק המקומי גדלו ב-2.6%. למעשה, הבעיות הנובעות מההאטה בייצור התעשייתי באות לידי ביטוי בהיקף התעסוקה במפעלי התעשייה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף דיווחה בחודשים האחרונים על ירידה מתמשכת במספר משרות השכיר. 
 
גוש האירו:צפי להרחבה מוניטארית נוספת בתחילת חודש דצמבר
יו"ר ה ECB, מריו דראגי, רמז השבוע כי הוא עשוי לבצע הרחבה מוניטארית נוספת אשר צפויה להתרחש בתחילת חודש דצמבר. דראגי טען כי ה-ECB  יכול לפעול באופן מידי והחלטי במידה ותתגבש ההבנה כי המדיניות הנוכחית אינה מספקת לעידוד הכלכלה האירופאית ולהעלאת האינפלציה לעבר היעד של קצת פחות מ-2% לשנה. בנוסף, פורסם מדד המחירים לצרכן  לחודש אוקטובר בגוש האירו ולפיו האינפלציה נותרה אפסית ברמה של 0.1% ו"אינפלציית הליבה" הסתכמה ב- 1.1% במונחים שנתיים. יש לציין כי זהו שיעור האינפלציה הגבוה ביותר מאז שנת 2013, אולם הוא עדיין רחוק מיעד ה-ECB. שיעור האינפלציה השנתי הממוצע בגוש האירו בתקופה של כ-24 שנים, משנת 1991 ועד 2015, עומד על 2.08% וזאת כאשר שיא האינפלציה נרשם בשנת 1991 עם 5% והשיא השלילי נרשם בשנת 2009 עם 0.7%-. 

יפן:הרבעון הרביעי מתחיל בירידות בסעיפי הייבוא והייצוא
התל"ג ברבעון השלישי ביפן ירד בשיעור שנתי של 0.2% וזאת בהמשך לירידה דומה אשר נרשמה ברבעון השני. מהנתונים שפורסמו השבוע על המאזן המסחרי של יפן עולה תמונת מצב עגומה בפתיחת הרבעון הרביעי, כאשר סעיף הייבוא של הסחורות והשירותים קטן בשיעור שנתי של 13.4% והייצוא קטן ב-2.1%. יש לציין כי למרות ההאטה המתמשכת ובניגוד לציפיות המוקדמות, הבנק המרכזי ביפן לא הכריז בחודש אוקטובר על הרחבה של תכנית ההקלה הכמותית.

מדדי אג"ח קונצרני:
בשבוע החולף בשוק הקונצרני, המסחר התנהל עם נטייה לעליית שערים קלה ועם צמצום קל במרווח התשואה ביחס לאג"חים הממשלתיים אשר נסחרים בד"כ בירידת שערים. 

 
אג"ח ממשלתי:
המסחר בשוק האג"ח הממשלתי התנהל השבוע עם נטייה לירידות שערים וזאת  בעיקר באפיק הצמוד ובעיקר באג"ח בעלות מח"מ ארוך.

ישראל
המדדים המובילים בארץ סיימו את השבוע במגמה מעורבת כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 1.04% וכאשר מדד ת"א 75 ירד השבוע בשיעור של 0.61%. יש לציין כי המכפיל הנוכחי של מדד ת"א 25 עומד על 16.02 והמכפיל העתידי עומד על 1 13.63. בנוסף, את העליות במדד ת"א 25 הובילה מניית "פרוטרום" אשר עלתה בשיעור של 7.3% ואילו את הירידות במדד ת"א 75 הובילה מניית "מנקיינד" שירדה בשיעור של 17.28%. הסקטור שבלט לחיוב השבוע היה ת"א תקשורת אשר עלה בשיעור של 5.024%. השקל התחזק השבוע אל מול הדולר בשיעור של 0.04% ומול היורו בשיעור של 1.24%.
 
חלל תקשורת- חברת התקשורת הישראלית הודיעה כי הקשר עם הלוויין עמוס 5 נותק. הלוויין  נבנה על ידי החברה הרוסית "NPO PM" וזאת בניגוד לארבעת הלוויינים האחרים של החברה אשר נבנו על ידי התעשייה האווירית. הלוויין עמוס 5 מספק שירותי תקשורת לחברות ענק שונות, וביניהן חברת "פראנס טלקום". כעת החברה נמצאת בשלבי בדיקה אשר עתידים להבהיר כיצד נותק הקשר עם הלוויין ומציינת כי קיימת הסבירות שימצאו לוויין של חברות מתחרות אשר לא נמצא בשימוש וכי הם יוכלו להשתמש בו כתחליף ללוויין עמוס 5. זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה שחברה מאבדת לוויין בחלל ושוויו של הלוויין הינו 152 מיליון דולר. החברה מבוטחת על הלוויין בסכום של כ-158 מיליון דולר ולמעשה הלוויין מייצר הכנסות של כ-40 מיליון דולר בשנה והיה צפוי להיות פעיל עד שנת 2027. על פי ההערכות סך אובדן ההכנסות הצפוי מהיעלמותו יסתכם בכ-180 מיליון דולר. יש לציין כי הסדרה היחידה שהובטחה בשעבוד ראשון על הלוויין היא סדרה י"ב של החברה, שיתרת החוב שלה הוא 542 מיליון ש"ח, ולמעשה כספי הביטוח שיתקבלו בגין הלוויין ישמשו לפירעון מוקדם של כל הסדרה. 

גולף- חברת האופנה פרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי ורשמה הפסד תפעולי אשר הסתכם ב-5.6 מיליון ש"ח וזאת לעומת רווח של 2.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. מכירות החברה גדלו ב-14.9% ל-209 מיליון ש"ח, ובחלוקה למגזרים מכירות אופנת ההלבשה התחתונה גדלו ב-27% ומכירות אופנת הבית גדלו ב-5.3%. בנוסף, המרווח הגולמי של החברה נשחק וירד מרמה של 56.8% לרמה של 56.4% וזאת על רקע ההנחות שהחברה נתנה ללקוחותיה בעקבות התחרות המסיבית בענף. כמו כן, המרווח הגולמי נשחק כתוצאה מרכישת החברה לאחרונה את מותגי האופנה "כיתן" ו-"טופשופ", שם המרווחים הגולמיים נמוכים יותר. בין הגורמים המרכזיים שהביאו את החברה להפסד תפעולי ניתן למנות את הוצאות המכירה והשיווק של החברה שעלו ל-323 מיליון ש"ח וזאת בהשוואה ל-256 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, את הגדלת הוצאות הפרסום ואת העלייה בשכר המינימום. מתחילת השנה מניית החברה ירדה בכ-17% וכעת לחברה שווי שוק של 293 מיליון ש"ח.

דלק רכב- החברה פרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי ומהם עולה כי סך כל מכירות הרכב ירדו ב-23%. בתוך כך, מהמותג "מאזדה" מכרה החברה 3,737 רכבים ורשמה ירידה של כ-6% מהרבעון המקביל ובמותג "פורד" נרשמה הירידה הגדולה ביותר כאשר נמכרו ברבעון 643 רכבים בלבד ונרשמה ירידה של 68% מהרבעון המקביל. בנוסף, במותג היוקרה של החברה, "BMW", נרשמה עלייה של 10.6% עם מכירה של 714 כלי רכב. שיעור הרווח הגולמי של החברה עלה ל-21.5% וזאת בהשוואה ל-17.6% ברבעון המקביל. כמו כן, הרווח התפעולי של החברה עלה ב-3% ל-168 מיליון ש"ח. יש לציין כי עליית היין היפני גרמה להוצאות מימון של 55 מיליון ש"ח אשר תרמו לקיטון של 79% ברווח הנקי של החברה שעמד על 56 מיליון ש"ח ונתח השוק של החברה ירד ל-8%, לעומת 11% ברבעון המקביל. 

טאואר- החברה מרחיבה את כושר הייצור שלה ומודיעה השבוע על רכישת מתקן הייצור של חברת  השבבים "מקסים" בטקסס. ההנהלה מעריכה כי הפוטנציאל הטמון במפעל עתיד להסתכם בכ-200 מיליון דולר הכנסות  לשנה, החל משנת 2016, והוא אף צפוי לספק פתרון מהיר לביקוש ההולך והגדל של הלקוחות. בנוסף, לחברה יש יכולות ייצור של 2 מיליון פרוסות של 8 "אינטש" בשנה וכעת ישנה תוספת של 15%, המהווה 340 אלף יחידות נוספות בשנה. יש לציין כי 500 עובדי מתקן הייצור אשר נמצא בטקסס ישמרו על מקום עבודתם.

חו"ל
המדדים המרכזיים בארה"ב סגרו את השבוע במגמה חיובית כאשר מדד ה-S&P עלה ב- 3.27% והנאסד"ק עלה ב-4.09%. המכפיל הנוכחי של מדד ה-S&P עומד על  18.67 והמכפיל העתידי עומד על 17.67. בנוסף, באירופה השבוע נסגר במגמה חיובית גם כן והדקס הגרמני עלה ב- 3.84% והיורוסטוק 50 עלה ב-2.73%. המכפיל הנוכחי של היורוסטוק 50 עומד על 22.79 והמכפיל העתידי עומד על 15.03. 
 
Tesla Motors- יצרנית המכוניות החשמליות הודיעה השבוע על ריקול של כ-90 אלף ממכוניות מודל ה-S שלה שיוחזרו לתיקון. הריקול נובע ממקרה יחיד של נוסע שדיווח שחגורת הבטיחות שלו לא הייתה תקינה ולא הייתה מחוברת כראוי. לאחר שהחברה קיבלה את ההודעה מהלקוח על התקלה, היא בדקה אלפי מכוניות שהיו נמצאות על פס הייצור שלה ולא מצאה שום פגם, אך למרות זאת החליטה לזמן את בעלי הרכבים ליתר ביטחון. המכוניות של החברה לא היו מעורבות בתאונות ולא היה דיווח על נפגעים, אך במידה והיה תרחיש ובו תאונה החברה מסרה כי החגורה עלולה לא להגן על הנהג באופן מלא ולכן הודיעה על ריקול המכוניות מדגם זה. הריקולים מסוג זה נפוצים ובשבוע החולף הודיעה גם חברת " Hyundai" על ריקול של 300 אלף רכבים שנועד לתקן תקלה באורות הבלם.

SodaStream- החברה אשר סגרה את מפעליה במישור אדומים ובאלון תבור, ממשיכה במהלך הפיטורים שלה וכעת כ-71 עובדי מטה ותפעול פוטרו מן החברה ומרביתם מהמפעלים שנסגרו. יש לציין כי החברה עברה למפעל חדש בלהבים ותהליך הפיטורים נעצר לעת עתה. תהליכי הפיטורים מושפעים בין היתר מהעובדה כי הענף רווי בתחרות עזה ובעקבות הקיטון שחל בביקוש למשקאות מוגזים וההעדפה שקיימת למים המינרלים. יש לציין כי גורמים אלו בנוסף לחרם שהתנהל על החברה גרמו לירידה של 13% בהכנסות הרבעון השלישי, לעומת הרבעון המקביל, והרווח הנקי ירד בכ-50% והסתכם ב-4.7 מיליון דולר. חלק מהירידה ברווח מיוחסת בין היתר גם להיחלשות מטבעות שהחברה מקבלת בהן תשלומים מול הדולר. בתוך כך, מניית החברה ירדה ב-12 החודשים האחרונים בכ-40% ומחיר המנייה עומד על 13.0 דולר, כאשר בשיאה נסחרה במחירים של 56-57 דולר למנייה. כעת, שווי השוק של החברה מסתכם ב-292 מיליון דולר.

Pfizer - המיזוג הגדול ביותר בתולדות ההיסטוריה בתחום התרופות מתקדם כעת במגעים שבין חברת "Pfizer" לבין חברת "Allergan". "Pfizer" מציעה כעת מחיר של 380 דולר למנייה כאשר מחיר זה נותן לחברת "Allergan" שווי שוק של 150 מיליארד דולר. ההסכם צפוי להיחתם כבר השבוע, אך משרד האוצר האמריקאי עלול לדחות את העסקה בין החברות על רקע הרצון של חברת "Pfizer" להעביר את מטה החברה לאירלנד ובכך לחסוך בהוצאות המס. יש לציין כי משרד האוצר הוציא מכתב המשגר את המסר כי הוא מחפש דרכים שונות לטיפול בנושא רכישות זרות מעבר לים וכי הוא מתכנן להוציא הנחיות מיוחדות כבר השבוע בנושא. בעבר, משרד האוצר ניסה להגביל חברות מארה"ב על ידי הגבלת מקורות מימון זרים לרכישתן ואף ניסה למנוע מהן להעביר את המטה שלהן מחוץ לארה"ב. אם הרכישה אכן תצא לפועל כמתוכנן, "Pfizer" צפויה לחזק את המותג שלה בשוק התרופות ובשל גודלה עשויה לפצל את החברה לשני חלקים. 

Nimble Storage- מניותיה של החברה אשר עוסקת בפתרונות אחסון ענן צנחו ביותר מ-50% וזאת לאחר הדו"ח החלש שהציגה לרבעון השלישי. החברה לא עמדה בצפי תחזיות האנליסטים והכנסותיה הסתכמו ב-80.7 מיליון דולר לעומת הצפי ל-87.4 מיליון דולר. כמו כן, החברה פספסה את תחזיות האנליסטים בהפסד למנייה אשר החמיץ את התחזית בשישה פני ועמד על 0.14 דולר למניה וזאת לעומת צפי להפסד של 0.08. בנוסף, החברה פרסמה צפי חלש מאוד לרבעון הרביעי והורידה את תחזית ההכנסות ל-90 מיליון דולר וזאת לעומת הצפי הקודם להכנסות בגובה של 99.2 מיליון דולר. בשיחת ועידה שקיימה החברה לאחר פרסום הדוחות, טענה כי מלחמת המחירים בענף היא הגורמת לתמונת המצב הקשה וטענה כי חתימת חוזים חדשים נדחה אל מעבר לצפי. 
   
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש
x