חוק מאגר נתוני האשראי נמצא בימים אלה בחקיקה

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/11/2015

מנהל חטיבת טכנולוגיית המידע בבנק ישראל, אבנר זיו, הציג היום בכנס Fintech שהתקיים בחסות ארגון "אנשים ומחשבים", את פרויקט "מאגר נתוני אשראי לאומי" אשר מוביל בנק ישראל בשיתוף משרד האוצר ומשרד המשפטים. המצגת אותה הציג מצורפת. 

זיו הסביר שבנק ישראל רואה בפרויקט מאגר נתוני האשראי כלי חשוב להגברת זמינות המידע  בנוגע לנתוני אשראי של משקי בית ועסקים קמעונאיים במשק, בצורה שתתמוך בהגברת התחרות בין הגורמים הקיימים בשוק האשראי כמו גם בכניסתם של שחקנים חדשים לשוק, לתועלת ציבור הלקוחות. כמו כן, המאגר יתרום להגברת היציבות הפיננסית בכך שיביא לשיפור איכות תיק האשראי של המלווים, היות ואלו יכירו טוב יותר את  הסיכון האמתי של הלקוח ורמת המינוף שלו. כמו כן, המידע יסייע לבנק ישראל לעקוב אודות ההתפתחויות בשוק האשראי.

בימים אלה שוקדת ועדת הכלכלה בכנסת בראשותו של חה"כ איתן כבל על הכנת "חוק מאגר נתוני האשראי" לקריאה שניה ושלישית בכנסת. בניגוד לחוק הקיים אשר מאפשר רק איסוף של נתונים שליליים על לווים, ובכך יוצר "רשימה שחורה" של כ 10% מהאוכלוסייה, החוק החדש משלב גם מידע חיובי על הלווים (היסטוריית החזרי האשראי) באופן שיאפשר נגישות לאשראי  גם לאוכלוסיות שסובלות היום מ"הדרת אשראי"; המידע במאגר יאפשר למשקי בית מאוכלוסיות חלשות יחסית להציג התנהלות כלכלית אחראית ונורמטיבית, ובכך לזכות בנגישות לאשראי בתנאים הוגנים.

המערכת, שעל פי הצעת החוק תוקם בבנק ישראל, תאסוף נתונים מכלל הגורמים המלווים (במערך הבנקאי והחוץ בנקאי) ותאפשר להם גם לקבל נתונים על דירוג והיסטוריית האשראי של הלקוח בהתאם להסכמתו. באופן זה יתאפשר לכל לווה, בצורה פשוטה, לקבל הצעות לקבלת הלוואה מכל בנק או גוף חוץ-בנקאי. זאת בניגוד למצב הקיים בו נתוני הלקוח ידועים אך ורק לבנק בו הוא מנהל את חשבונו.

עפ"י המודל העסקי של הפרויקט, יוקם מאגר נתונים מרכזי בבנק ישראל, ועל בסיסו יוכלו לשכות דירוג אשראי פרטיות לקבל רישיון, ולבצע  את עיבוד הנתונים והפקת תוצרי הדירוג עבור הגורמים המלווים בשוק, וכן עבור הלקוח הפרטי המבקש לברר את מצבו. הלשכות יוכלו גם להציע שירותים נוספים המוגדרים בחוק, כגון מתן ייעוץ ללקוח באשר לשיפור דירוג האשראי שלו.

מדינת ישראל נחשבת כבר היום ל"כח עולה" בתחום הטכנולוגיות הפיננסיות (ה-Fintech). מאגר נתוני האשראי יאפשר פריצות דרך משמעותיות בשירותים מגוונים אשר ניתן יהיה לפתח ולהציע לאחר הקמתו.

לצד הקידמה וההזדמנויות לשיפור הכלכלה, הפרויקט מגלם רגישות מיוחדת לסוגיית הפרטיות, ועל כן פועל בנק ישראל על פי הנחיות הרשות לאבטחת מידע ומקיים שיתוף פעולה עם תעשיות הסייבר, על מנת להבטיח את בטחון המידע במאגר. 

מאגר נתוני האשראי מיועד להתחיל לפעול בשנת 2018, בכפוף לסיום תהליך החקיקה. צוותים מקצועיים בבנק ישראל עובדים במרץ על תכנון הפרויקט, כך שההקמה תוכל להתחיל מיד בתום תהליך החקיקה. במסגרת זו, בנק ישראל פרסם בקשה לקבלת מידע מגופים העוסקים בתחום.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x