בלעדי ל-FUNDER >> סיכום ה- 15.12.12 בשוק קרנות הנאמנות

מי הקרן שמזנקת בעקבות עליית הדולר?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

יניב פרידמן
18/12/2016


מי הקרנות המצטיינת?

ביום המסחר האחרון 15.12.12 הקרן המצטיינת היא קרן מודלים לונג דולר פי 3. הקרן השיאה תשואה יומית של 3.66%. מתחילת החודש תשואת הקרן היא  0.53%ומתחילת השנה התשואה היא -6.12%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-21.5.16, וייעודה של הקרן הוא 1. החשיפה לדולר ארה"ב לא תפחת מ- 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 320% מהשווי כאמור. 2. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. 3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.  הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%. הקרן מנהלת סך של 24.2 מיליון שקל. 

מי הקרן המאכזבת?

הקרן המאכזבת* היא MSCI אי.בי.אי. סל שווקים מתעוררים. הקרן ירדה 3.28%-. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 1.96%-,ומתחילת השנה התשואה היא 6.62%. הקרו הוקמה בתאריך 27.5.14, יעודה של הקרן הוא לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למדד MSCI EMERGING MARKETS.הקרן מנהלת סך של 36 מיליון שקל. 

איזה ענף הוא המצטיין 

בסיכום יום המסחר של האחרון האפיק המצטיין הוא דולר מקומי שעלה ב-1.57%. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה חיובית של כ-0.16%. הענף מכיל שני קרנות. הראל פיא דולרית, ומגדל דולר אגרסיבית.

האפיק שירד 

האפיק שירד את הירידה הגבוהה ביותר הוא שווקים מתעוררים* שירד ב-2.54%-.  מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה חיובית של כ-10.28%. הענף מכיל 11 קרנות המצטיינת בקטגוריה נכון היא מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית עם תשואה מתחילת השנה של 42.97%. לשאר הקרנות לחץ פה.

המניות הבולטות

מדדי בורסת תל-אביב נסגרו שבוע שעבר עם במגמה מעוברת קלה שמדד 25 נסגר עם עליה של 0.06%, ומדד ת"א 100 ירד 0.01%-.

המניות הבולטות שסגרו את המחסר שבוע שעבר הן הראל השקעות שזינקה בכמעט 3.34%. הקרנות שצפויות ליהנות מעליה זו הן – הראל ת"א 75 שמחזיקה במניה ב-4.86% מהקרן, מיטב מניות MID CAP ממוקדת ת"א 75. שמחזיקה 4.74% מהקרן, אילים מנייתית שמחזיקה במניה ב-2.77% מהקרן.

לרשימת שאר הקרנות והמחזיקות במניית הראל השקעות לחץ כאן.

עוד בלטו בעליות – דלק רכב שעלתה בכ-3.04% רשימת הקרנות המחזיקות.

בין המניות היורדות בלטו מיטרוניקס שירדה בכמעט 3.94%- לרשימת הקרנות המחזיקות.

מבחינת אגרות חוב מעניינות, אמש ירדו אגרות החוב של ישראל קנדה אג"ח ג בכ 4.99%- רשימת הקרנות המחזיקות.

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן - 

יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה

ב

ג

  • נתוני תשואות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-15.12.12 

  • נתוני קרנות חו"ל לקוחים מאתר FUNDER  ונכונים ל-14.12.12*

  • נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-31.10.12

  • נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-15.12.12הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.