מעלות S&P >> גרנד סיטי פרופרטיז S.A‏ טווח קביעת קצר +1-ilA

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עומר רגב
25/12/2016

תמצית

 Properties City Grand) GCP ) מחזיקה ומנהלת תיק נכסים בהיקף של כ-000,84 יחידות דיור בשווי של כ-6.4 מיליארד אירו.

  • אנו סבורים כי ל-GCP יש נגישות טובה ומוכחת לשוקי ההון ונזילות חזקה, ללא חלויות חוב משמעותיות בשנים הקרובות.

  • אנו קובעים ל-GCP דירוג טווח קצר '+1-ilA.'
פעולת הדירוג

ב-21 בדצמבר, 2016 ,קבעה Maalot s’Poor & Standard דירוג טווח קצר '+1-ilA 'לחברת הנדל"ן למגורים הגרמנית City Grand .Properties S.A.

אין שינוי בדירוג הטווח הארוך של החברה ('+ilAA )'ובתחזית הדירוג היציבה.

שיקולים עיקריים לדירוג

דירוג הטווח הקצר משקף את דירוג הטווח הארוך של החברה ואת הערכתנו שפרופיל הנזילות שלה הוא חזק.

הפרופיל העסקי של GCP נתמך, להערכתנו, בתיק נכסי המגורים המניב הגדול של החברה, ששוויו עמד על כ-6.4 מיליארד אירו ב-30 בספטמבר, 2016 .GCP היא אחת מחברות הנדל"ן למגורים הגדולות ביותר בגרמניה. הפרופיל הפיננסי של GCP מבוסס על הערכתנו ליחס מתואם חוב לחוב והון עצמי של כ-%44 ב-12-24 חודשים הקרובים ועל יחס EBITDA להוצאות מימון גבוה משמעותית מ-4x .להערכתנו, לאור המצב הנוח בשוקי המניות והחוב, הנהלת החברה מסוגלת לבצע רכישות בהיקף מתון ללא הגדלת המינוף.

נזילות

אנו מעריכים את רמת הנזילות של GCP כחזקה, על בסיס ניתוח הכולל גם תרחיש שלילי שבמסגרתו יצנח ה-EBITDA בשיעור של %10 .אנו צופים שמקורות הנזילות של החברה יכסו את דרישות המימון שלה ב-12-24 החודשים הקרובים ביחס של מעל 5x.1 .פרופיל הנזילות של החברה נתמך ביתרת מזומנים גבוהה, בהיעדר חלויות חוב גדולות בשנים הקרובות ובקיומן של מסגרות אשראי לא מנוצלות לטווח של יותר מ-12 חודשים. אנו צופים כי GCP תשמור מרווח הולם בכל ההתניות הפיננסיות בהסכמי החוב השונים שלה. לפרטים נוספים אודות דירוג החברה, ראו עדכון דירוג מ-23 בנובמבר, 2016.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.