נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

ביקושים של כ-615 מיליון ש"ח במכרז המוסדי בהנפקת ההרחבה של אג"ח סדרה ד של אלון רבוע כחול

 

 

מוטי בן משה קרדיט אניה בושמן


מוטי בן משה, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה :"אמון השוק בחברה – כפי שאושרר גם בהנפקה זו – נדבך חשוב נוסף בביסוס מעמדה של קבוצת אלון רבוע כחול".

אלון רבוע כחול שבשליטת מוטי בן משה מדווחת על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ד'. במסגרת המכרז התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 615 מיליון ש"ח. החברה החליטה להיענות להצעות בהיקף כ-218 מיליון ש"ח בלבד, במחיר המשקף תשואה שקלית ברוטו של 3.65%; 106.3 ₪ לכל 100 ש"ח ערך נקוב, מעל מחיר הסגירה בשוק אתמול שעמד על 105.63 ₪. מחיר המינימום במכרז עמד על 104.25 ש"ח. 

האג"ח הינה שקלית בעלת מח"מ של כ- 4.82 שנים והיא תיפדה בששה תשלומים לא שווים בשנים 2018 ל-2023. עיקר התשלום בהיקף של 70% מהקרן הנו בשנת 2023. האג"ח מגובות בשעבוד ראשון על מניות רבוע נדל"ן ו/או דור אלון ביחס של  130%לפחות. האג"ח מדורגות Baa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג. 

מוטי בן משה, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה, הודה למשקיעים המוסדיים על האמון החוזר בקבוצה וציין כי "אמון השוק בחברה – כפי שאושרר גם בהנפקה זו – מהווה נדבך חשוב נוסף בביסוס מעמדה של קבוצת אלון רבוע כחול. תמורת ההנפקה תהווה מקור נוסף למימוש התכניות העסקיות שלנו לקבוצה ואנו מאמינים ביכולתנו לשמר את המומנטום העסקי החיובי בפעילותנו", אמר בן משה.

בדוחות הכספיים שפרסמה אלון רבוע כחול בסוף השבוע היא דיווחה על רווח נקי של כ- 413 מיליון ש"ח בשנת 2016, לעומת הפסד של כ- 1.4 מיליארד ש"ח אשתקד. ההון העצמי ליום 31.12.16 עלה משמעותית ועמד על כ-653 מיליון ש"ח כאשר המינוף ירד מהותית וסמוך למועד פרסום הדוח עמד ה-LTV על כ-45%. ה - NAV של אלון רבוע כחול עומד נכון להיום על יותר מ- 1 מיליארד ש"ח (לאחר השקעת בעלים של כ-420 מיליון ש"ח). 

את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום והנפקות יחד עם לאומי פרטנרס חתמים ופועלים איביאי ואיתם פעלו אייפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, ענבר הנפקות ואגוז הנפקות. רדהאן שימשה כיועצת ההנפקה של החברה.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.