נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

סקירת מסחר >> זו שעולה וזו שיורדת - אחרי דיווח לבורסה מודיעין יהש מזנקת ב-13.6% ביקומיוניקיישנס יורדת בכמעט 6% אינטרנט זהב יורדת במעל 8%

 

 זו שעולה וזו שיורדת - אחרי דיווח לבורסה מודיעין יהש מזנקת ב-13.6% ביקומיוניקיישנס יורדת בכמעט 6% ואינטרנט זהב יורדת במעל 8%

נתחיל עם זו שעולה, מודיעין יהש דיווחה היום לבורסה על כך שהתגלה בקידוח החברה בקליפורניה נפט.

כאמור בדוח המיידי מיום 23/4, על בסיס בדיקות שערכה מפעילת הקידוח בקידוח, הגיעו מפעילת הקידוח והשותפות למסקנה מבוססת כי קיימים סימני פטרוליום משמעותיים בקידוח. בהמשך להודעה כאמור, ולדוח המיידי מיום 14/5, מפעילת הקידוח ביצעה מבחני הפקה בקידוח אשר הגיעו לכלל סיום.

תוצאות וניתוח הממצאים במהלך מבחני ההפקה בקידוח, כפי שנמסרו על ידי מפעילת הקידוח, הניחו את דעתן של המפעילה ושל השותפות בדבר קיומו של ממצא של נפט בקידוח.

על פי הערכות ראשוניות של מפעילת הקידוח ושל השותפות, כמות הנפט שנתגלתה עד כה בקידוח מצדיקה בחינה ואמידה של כמות המשאבים הכוללת של הנפט בקידוח וכן ביצוע בחינה ואמידה של כמויות הנפט הניתנות להפקה כלכלית.

לעניין זה, "משמעותית" מרמז כי ישנה עדות לכמות משמעותית דיה של פטרוליום כדי להצדיק פעולות אמידה לכמות המשאבים הכוללת שהודגמה באמצעות הבאר או הבארות וכדי להעריך את הפוטנציאל להפקה כלכלית

השותפים בפרויקט ושיעור אחזקותיהם הינם כדקלמן:
23.5% – השותפות
35% – Grapevine Energy LLC
11.8125% – BYLO Grapevine Holdings LLC
25% – California Resources Production Corporation
4.6875% – FGE OIL, LLC

7 קרנות נאמנות את שמחזיקות את מודיעין יהש בסה"כ 576.75 אלפי ש"ח

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

הראל משאבי גז ואנרגיה

1.84%

203310

27000

יחידות השתתפות

תלתן מניות חו"ל

0.96%

94125

12500

יחידות השתתפות

תלתן גמישה

0.9%

56490.06

7502

יחידות השתתפות

MTF ת"א - צמיחה

0.66%

55850.01

7417

יחידות השתתפות

מיטב גז ונפט עד 120%

0.48%

111980.14

14871.2

יחידות השתתפות

ברומטר מניות

0.14%

40722.24

5408

יחידות השתתפות

תלתן 20/80

0.13%

14276.88

1896

יחידות השתתפות

576,754.33
ונעבור לזו שיורדת. בי קומיוניקיישנס, ממשיכה ברצף של ירידות, לאחר שביום שלישי ירדה המניה בכ-2%, אמש המניה ירדה 4.5% והיום המניה יורדת ב-5.85%. רצף הירידות קשור להנפקת אינטרנט זהב, ולמגעים שמתנהלים באחרונה בחברה לרכישת בי קומיוניקיישנס. כמו צרות נוספות שמתרגשות על החברה - למשל סכסוך עבודה בפלאפון, הפסקת ההסדר הזמני בשוק הסיטונאי בבזק. בקיצור לא חסרות צרות. גם שאר החברות בקבוצה סובלות - בזק עם ירידה של כ-2%, ואינטרנט זהב יורדת אף היא ב-6.37%, לאחר שאמש ירדה המניה בכ-8%.

41 קרנות נאמנות שמחזיקות את אינטרנט זהב סה"כ 22.94 מיליון ש"ח - לרשימת הקרנות המלאה

אלה הקרנות שמחזיקות באינטרנט זהב מעל 0.4%

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל

1.97%

1838952.73

105023

מניות

תכלית TTF ת"א - SME 60

1.31%

41025.93

2343

מניות

MTF ת"א - SME60

1.3%

335911.84

19184

מניות

אילים 50/50 MA

0.84%

8404.8

480

מניות

PTFי אינדקס מניות Small-Mid Cap

0.82%

42409.22

2422

מניות

אניגמה מניות ישראל

0.77%

32323.46

1846

מניות

MTFי ת"א - SME 150

0.47%

38924.73

2223

מניות

ילין לפידות גמישה

0.45%

2341087

133700

מניות


98 קרנות נאמנות שמחזיקות את בי קומיוניקיישנס סה"כ 74.55 מיליון ש"ח - לרשימת הקרנות המלאה

אלה הקרנות שמחזיקות בבי קמיוניקיישנס במעל 0.8%

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

אלטשולר שחם - קרן ממונפת

2.27%

3161336.6

68665

מניות

ילין לפידות השקעות

1.58%

612792.4

13310

מניות

MTF מניות דיבידנד ישראל

1.44%

838756.72

18218

מניות

אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING

1.25%

2983207.84

64796

מניות

אלטשולר שחם גמישה

1.06%

8354556.52

181463

מניות

דיביאם אחזקות בעלי עניין – ת"א - 125

1.04%

117402

2550

מניות

ילין לפידות מניות ישראל

1.04%

6445600

140000

מניות

ילין לפידות מניות צמיחה

1%

5609007.16

121829

מניות

הראל אינדקס מניות EW - Mid Cap

0.94%

6583.72

143

מניות

ילין לפידות תיק השקעות מנוהל

0.94%

6952040

151000

מניות

אילים 50/50 MA

0.92%

9208

200

מניות

אניגמה מניות ישראל

0.88%

37062.2

805

מניות

הראל אינדקס מניות ישראל 100 - EW

0.88%

158331.56

3439

מניות

MTF ת"א - 90

0.87%

707680.84

15371

מניות

תכלית TTF ת"א 90

0.87%

1632532.36

35459

מניות

קסם KTF ת"א 90

0.86%

116757.44

2536

מניות

אי.בי.אי. סל ת"א 90

0.86%

602249.24

13081

מניות


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.