נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

ממשלה החליטה לבלום את השימוש ב"רזרבת ההתאמות לצורך שמירה על היציבות הפיסקלית" דבר שמקטין את הגירעון הצפוי ל-3.5 אחוזי תוצר

 

 כפי  שנדרש על פי החוק, הממשלה דנה היום בעדכון תחזית הגירעון לשנים 2019-2022. על פי תחזית משרד האוצר הגירעון הצפוי ב-2019 עלה ל-3.6 אחוזי תוצר עקב ירידה בתחזית ההכנסות  (בהיקף של 6.5 מיליארדי ש"ח) ועלייה ברמת ההוצאות הצפויה (3.3 מיליארדי ש"ח) יחסית למצרפים הכלולים בתקציב המדינה. תחזית זו אינה שונה מהותית מההערכה הנוכחית של בנק ישראל המתבססת על התחזית המקרו-כלכלית שפרסמה לאחרונה חטיבת המחקר. הממשלה החליטה לבלום את השימוש ב"רזרבת ההתאמות לצורך שמירה על היציבות הפיסקלית" דבר שמקטין את הגירעון הצפוי ל-3.5 אחוזי תוצר. עם זאת, גם רמה זו מהווה חריגה מיעד הגירעון לתקציב 2019 העומד על 2.9 אחוזי תוצר, רמת גירעון בה יחס החוב לתוצר צפוי לגדול, ולכל הפחות לא לקטון. לאור רמת הגירעון הצפויה חשוב כי הממשלה המכהנת תמנע מקבלת החלטות שיעלו את הגירעון השנה עוד יותר.
 

בנוסף, וכפי שתואר בסקירה הפיסקלית שפרסם בנק ישראל בחודש אוגוסט ובתחזית התלת-שנתית (הנומרטור) שהוצגה בישיבת הממשלה, צפויות חריגות ניכרות מיעדי התקציב לשנים 2020 עד 2022. תמונת מצב זו מחזקת את הצורך להימנע מצעדים מרחיבי-גירעון עד לכינונה של הממשלה החדשה גם בהתייחס לשנים שאחרי 2019.

בנק ישראל ממליץ שהממשלה החדשה שתקום לאחר הבחירות תחליט מיד עם כינונה על אימוץ הצעדים הנדרשים כדי להתכנס לתוואי הגירעון הרב שנתי שעליו החליטה הממשלה בעבר, מהלך שיבטיח  ירידה מתונה ומתמשכת של יחס החוב לתוצר.   

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.