קמהדע חתמה על שני הסכמים חדשים להפצת שלושה מוצרים ביוסימילרים בישראל

שלושת המוצרים צפויים להיות מושקים, בכפוף לאישור משרד הבריאות הישראלי, בין השנים 2022 עד 2024

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
עמיר לונדון צילום נטי לויעמיר לונדון צילום נטי לוי

14/01/2021 עידו אסיאג

• פוטנציאל ההכנסות המקסימאלי של שלושת המוצרים בשוק הישראלי מוערך בטווח של 5 מיליון דולר עד 7 מיליון דולר לשנה

• הכנסות אלו יתווספו למכירות פוטנציאליות של בין 20 מיליון דולר עד 30 מיליון דולר לשנה הצפויות מהסכם להפצת המוצרים הביוסימילרים של אלבוטק אשר פורסם בעבר

קמהדע בע"מ (NASDAQ and TASE: KMDA), חברת ביופרמצבטיקה המתמחה במוצרים מבוססי פלסמה, מדווחת היום כי היא חתמה על הסכמים עם שתי חברות תרופות בינלאומיות להפצת שלושה מוצרים ביוסימלרים בישראל.  בכפוף לאישור המוצרים על ידי רשות הבריאות האירופאית (EMA) ולאחר מכן על ידי משרד הבריאות הישראלי. שלושת המוצרים צפויים להיות מושקים בישראל בין השנים 2022 עד 2024.  שתי חברות התרופות יהיו אחראיות על פיתוח, יצור ואספקה של שלושת המוצרים. 

"הסכמים אלו מרחיבים את צנרת המוצרים הביוסימילרים המיועדים להפצה על ידינו בישראל, אשר כבר כוללת שישה מוצרים של חברת אלבוטק, וממצבים את קמהדע כמובילה בשוק הביוסימילר המתפתח בישראל," אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע.

"השוק הישראלי של מוצרי הייחוס האינובטיביים, אליו מיועדים שלושת מוצרי הביוסימילר הללו, מוערך בטווח מכירות הכולל של בין 20 מיליון דולר ל- 25 מיליון דולר בשנת 2019, ואנו מעריכים את פוטנציאל המכירות הכולל המקסימאלי מהפצת שלושת המוצרים הללו, הניתן  להשגה לאחר קבלת אישור רגולטורי ותוך מספר שנים מההשקה, בטווח של 5 מיליון דולר עד 7 מיליון דולר בשנה.

מכירות אלו יתווספו  למכירות מקסימאליות ממכירת ששת המוצרים של אלבוטק הצפויות בטווח של 20 מיליון דולר עד 30 מיליון דולר, אשר בכפוף לאישור EMA ולאחר מכן לאישור משרד הבריאות הישראלי  צפויים להיות מושקים בין השנים 2022 עד 2025. ההפצה של הפורטפוליו הכולל של  המוצרים הביוסימלרים צפוייה לתמוך בגידול העתידי הצפוי של מכירות ורווחיות מגזר ההפצה שלנו."


לדיווח המלא באנגלית