דירוג FUNDER AdvizerLand קופות גמל לילדים לשנת 2020 - אנליסט לוקחת את ההובלה

הקופה "אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" היא הקופה המנצחת לשנת 2020 והיא גם המובילה בתשואה בשלוש השנים האחרונות. הקופה הגדולה ביותר של אלטשולר שחם נמצאת רק במקום השישי בקטגורייה שלה.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

קרן מרדכי
24/01/2021

קופות הגמל לילדים מנהלות כבר כ 11 מיליארד שקלים 10.997 מיליארד למען הדיוק. חמישה מסלולים קימים חמישה מסלולים בענף זה:
מסלול סיכון מוגבר בו מנוהלים כ 3.55 מיליארד שקלים. 
מסלול סיכון בינוני בו מנוהלים כ 1.81 מיליארד שקלים.
מסלול סיכון נמוך בו מנוהלים כ 3.54 מיליארד שקלים.
מסלול הלכה יהודית בו מנוהלים 2.05 מיליארד שקלים.
מסלול הלכה איסלאמית בו מנוהלים רק 44 מיליון שקלים.

מסלול סיכון מוגבר:
במסלול הסיכון המוגבר עלו הקופות ב 6.69%+ בממוצע וזאת לאחר שבסוף מאי בסקירה קודמת שלנו על תוכנית חיסכון לכל ילד הקופות ירדו בממוצע כ 5.5%- אז המלצנו במפורש להיצמד למסלול הנ"ל.
הקופה שניצחה השנה היא "אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" שעלתה 14.40%+ וחבל שרק כ 100 מיליון שקלים מנוהלים בה. היא גם הקופה שהתשואה שלה שלוש שנים אחורה היא הגבוה ביותר 42.61%+ אחריה נמצאות הקופות של אינפיניטי המנהלת רק 16 מיליון שקלים והקופה של הראל המנהלת כ 170 מיליון שקלים. הקופה הגדולה ביותר בענף נמצאת אף היא במסלול הסיכון המוגבר אולם השנה תשואתה מביאה אותה למקום השישי בלבד.

מסלול סיכון בינוני:
התשואה במסלול זה התשואה הממוצעת עומדת על 2.86%+ כאשר הראשונה בדרוג היא גם הקופה הגדולה המנהלת כ 1.08 מיליארד שקלים "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" עם תשואה של 5.17%+ . הבאה אחריה היא "אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" עם תשואה של 4.85%+ המנהלת רק 48 מיליון שקלים. השלישית בדרוג היא קופה של מגדל עם תשואה של 4.56%+.

מסלול סיכון נמוך:
התשואה הממוצעת במסלול זה עומדת על 2.00%+. במסלול זה היקף הנכסים מפוזר בצורה שיוויונית יותר בין הקופות כאשר כל הקופות במסלול זה מנהלות מעל כ240 מיליון שקלים. הראשונה היא הקופה של אלטשולר שחם עם תשואה טובה במיוחד של 5.21%+ והשנייה בדרוג עם תשואה של 3.17%+ היא של מיטב דש ואחריה הקופה של מגדל עם 2.82%+.

מסלול הלכה יהודית:
התשואה הממוצעת במסלול זה עומד על כ 2.72%+ ונראה שהתוצאה הזו דומה לתוצאות במסלול הסיכון הבינוני (כמו שראינו גם בסקירות דומות בעבר). במסלול זה מנצחת הקופה "אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה" שמציגה תשואה מצוינת של 8.37%+ ואחריה הקופה של אלטשולר שחם עם 5.06%+ ואחריה פסגות עם 2.35%+.

מסלול הלכה איסלאמית:
במסלול זה רק שתי קופות ושתיהן מציגות תשואות חלשות גם השנה אבל גם לתקופה של שלוש שנים. הסכום המנוהל בקופות אלו מלמד שאין הרבה אנשים שמעדיפים את המסלול הנ"ל. דירוג FUNDER -AdvizerLand לקופות הגמל לילדים לשנת 2020

לצופים במוביל - ניתן להזיז את הטבלה לצדדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קופות גמל לילדים סיכון מוגבר

 

 

 

 

 

 

 

מספר

שם

דצמ-20

שנת 2020

שלוש שנים

יתרת נכסים

סטית תקן

 

 

1

אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367)

3.15%

14.40%

42.61%

101

4.73

 

 

2

אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11373)

2.27%

13.87%

32.28%

16

4.23

 

 

3

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11377)

4.21%

8.96%

23.41%

170

4.91

 

 

4

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9898)

3.32%

8.56%

23.51%

46

4.17

 

 

5

מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11387)

4.50%

7.41%

24.49%

91

4.90

 

 

6

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327)

3.50%

7.05%

27.47%

2693

4.57

 

 

7

הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11356)

3.70%

6.29%

23.21%

38

4.48

 

 

8

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323)

4.44%

5.04%

24.86%

65

5.09

 

 

9

פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11382)

4.53%

4.98%

23.40%

184

4.57

 

 

10

אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11311)

3.68%

4.79%

20.53%

50

4.59

 

 

11

מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9420)

1.31%

0.16%

13.31%

90

3.38

 

 

12

קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11345)

2.75%

-1.19%

11.37%

2

4.01

 

 

 

ממוצע

3.45%

6.69%

24.20%

296

4.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קופות גמל לילדים סיכון בינוני

 

 

 

 

 

 

 

מספר

שם

דצמ-20

שנת 2020

שלוש שנים

יתרת נכסים

סטית תקן

 

 

1

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326)

1.97%

5.17%

17.97%

1084

2.26

 

 

2

אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312)

2.32%

4.85%

16.78%

48

2.66

 

 

3

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9897)

1.67%

4.56%

15.04%

65

2.27

 

 

4

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376)

1.70%

4.06%

13.25%

172

2.33

 

 

5

מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11386)

1.90%

4.02%

14.51%

134

2.45

 

 

6

אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11372)

1.77%

3.20%

11.95%

7

2.54

 

 

7

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322)

1.88%

3.11%

12.82%

84

2.57

 

 

8

פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11381)

1.73%

2.77%

13.50%

81

2.43

 

 

9

הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11355)

1.67%

2.38%

10.03%

41

2.21

 

 

10

אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366)

1.80%

2.05%

16.38%

84

2.81

 

 

11

מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9414)

1.71%

0.55%

10.88%

13

2.40

 

 

12

קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11344)

1.24%

-2.49%

4.80%

2

2.81

 

 

 

ממוצע

1.78%

2.85%

13.16%

151

2.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קופות גמל לילדים סיכון מועט

 

 

 

 

 

 

 

מספר

שם

דצמ-20

שנת 2020

שלוש שנים

יתרת נכסים

סטית תקן

 

 

1

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325)

1.14%

5.21%

16.08%

542

1.77

 

 

2

מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11385)

1.04%

3.17%

11.40%

287

1.53

 

 

3

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9896)

1.22%

2.82%

11.65%

282

1.68

 

 

4

אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11365)

0.79%

2.74%

10.95%

251

1.63

 

 

5

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11375)

0.74%

2.30%

8.44%

368

1.23

 

 

6

אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11310)

0.33%

1.95%

9.74%

258

1.32

 

 

7

אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11374)

0.85%

1.29%

6.80%

239

1.67

 

 

8

קל גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11343)

0.95%

1.17%

7.92%

242

1.68

 

 

9

הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11354)

0.72%

1.02%

6.65%

249

1.2

 

 

10

פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11380)

0.51%

0.83%

7.65%

290

1.36

 

 

11

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321)

0.68%

0.81%

7.35%

289

1.46

 

 

12

מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9421)

0.79%

0.69%

9.36%

247

1.7

 

 

 

ממוצע

0.81%

2.00%

9.50%

295

1.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קופות גמל לילדים הלכה יהודית

 

 

 

 

 

 

 

מספר

שם

דצמ-20

שנת 2020

שלוש שנים

יתרת נכסים

סטית תקן

 

 

1

אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה (11914)

1.23%

8.37%

22.38%

10

4.07

 

 

2

אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה (11328)

1.69%

5.06%

17.30%

442

2.18

 

 

3

פסגות חיסכון לילד - הלכה (11383)

1.53%

2.35%

11.37%

997

2.24

 

 

4

מיטב דש חיסכון לילד - הלכה (11388)

1.52%

2.30%

11.43%

168

2.16

 

 

5

הראל חסכון לילד - הלכה (9555)

0.92%

2.29%

11.13%

245

2.01

 

 

6

מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה (11320)

1.37%

2.16%

10.70%

60

2.34

 

 

7

אקסלנס חיסכון לילד - הלכה (11335)

1.25%

2.15%

12.42%

17

2.14

 

 

8

מגדל חסכון לילד - הלכה (9895)

1.43%

1.22%

10.56%

62

2.36

 

 

9

מור חיסכון לילד - הלכה (9113)

0.79%

0.92%

6.60%

38

1.18

 

 

10

הלמן-אלדובי חיסכון לילד- הלכה (11353)

1.05%

0.38%

7.95%

9

2.14

 

 

 

ממוצע

1.28%

2.72%

12.18%

205

2.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קופות גמל לילדים הלכה איסלאמית

 

 

 

 

 

 

 

מספר

שם

דצמ-20

שנת 2020

שלוש שנים

יתרת נכסים

סטית תקן

 

 

1

מור חיסכון לילד - שריעה (9303)

-1.18%

0.13%

-0.69%

11

0.51

 

 

2

הלמן-אלדובי חיסכון לילד- שריעה (11352)

-0.56%

-0.62%

0.08%

33

0.24

 

 

 

ממוצע

-0.87%

-0.25%

-0.31%

22

0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתבות נוספות:
כותרת כתבהתאריך
קופות גמל - תוכנית חיסכון לכל ילד  >> דירוג קופות הגמל על ידי FUNDER - AdvizerLand האם באמת המסלול בסיכון מוגבר עדיף למרות משבר הקורונה ? קופות גמל - תוכנית חיסכון לכל ילד >> דירוג קופות הגמל על ידי FUNDER - AdvizerLand האם באמת המסלול בסיכון מוגבר עדיף למרות משבר הקורונה ? 22/06/2020
אלטשולר שחם גמל ופנסיה - בחינת הנפקה אלטשולר שחם גמל ופנסיה - בחינת הנפקה 03/04/2019
לפני כולם >> תשואות קופות הגמל וההשתלמות של אלטשולר שחם במאי 2017  >> וכמה כסף מנוהל באלטשולר שחם גמל ובתוכנית חיסכון לכל ילד ? לפני כולם >> תשואות קופות הגמל וההשתלמות של אלטשולר שחם במאי 2017 >> וכמה כסף מנוהל באלטשולר שחם גמל ובתוכנית חיסכון לכל ילד ? 19/06/2017
בלעדי ל FUNDER >> המנצחת החודשית בקופות הגמל - תוכנית חיסכון לילד - אנליסט בסיכון מוגבר >> היקף הנכסים צמח באפריל במעל 110 מיליון שקלים בלעדי ל FUNDER >> המנצחת החודשית בקופות הגמל - תוכנית חיסכון לילד - אנליסט בסיכון מוגבר >> היקף הנכסים צמח באפריל במעל 110 מיליון שקלים 22/05/2017
הכשרה משיקה מסלול חדש עם קסם >> כללי פאסיבי הכשרה משיקה מסלול חדש עם קסם >> כללי פאסיבי 21/03/2017
תוכנית חיסכון לכל ילד כל מה שצריך לדעת >> איפה לשים את הכסף ? מה עם הסיכון ? מה קשור הגיל ? מה עדיף, פיקדון בבנק או קופת גמל ? תוכנית חיסכון לכל ילד כל מה שצריך לדעת >> איפה לשים את הכסף ? מה עם הסיכון ? מה קשור הגיל ? מה עדיף, פיקדון בבנק או קופת גמל ? 28/12/2016
 תוכנית חיסכון לכל ילד  >> באיזה קופת גמל לבחור ? דירוג קופות הגמל על ידי FUNDER האם קופות ההלכה עדיפות על קרנות אחרות ?  תוכנית חיסכון לכל ילד  >> באיזה קופת גמל לבחור ? דירוג קופות הגמל על ידי FUNDER האם קופות ההלכה עדיפות על קרנות אחרות ? 22/12/2016
מיוחד לפאנדר >> רשימת קרנות של בתי ההשקעות לתוכנית חיסכון לכל ילד  מיוחד לפאנדר >> רשימת קרנות של בתי ההשקעות לתוכנית חיסכון לכל ילד  05/12/2016