מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2021 עלה בשיעור של 0.6%

עליות בולטות נרשמו במחירי דלק ושמנים לכלי רכב

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

החטיבה הפיננסית בנק הפועלים
19/04/2021

מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2021 עלה בשיעור של 0.6% לרמה של  100.6 נקודות. בשנים-עשר החודשים האחרונים המדד עלה בשיעור של 0.2% והמדד ללא אנרגיה עלה אף הוא ב-0.2%. 

עליות בולטות נרשמו במחירי דלק ושמנים לכלי רכב שעלו בשיעור של 4.7%, ובסעיפים עונתיים כמו הלבשה והנעלה (4.6%) והארחה, נופש וטיולים (9.7%). סעיף שירותי דיור בבעלות עלה בשיעור של 0.7% ובשנה האחרונה עלה ב–1.0%.

מחירי הדירות, שאינם משתקללים במדד המחירים לצרכן, עלו בסקר האחרון בשיעור של 0.3% (נתונים ארעיים) ובשנה האחרונה עלו ב- 4.0%.

תחזית מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-0.6%, שיעור גבוה מעט מהתחזית שלנו שעמדה על 0.5%. עליית המדד הושפעה מגורמים עונתיים כמו עלייה במחירים בסעיף ההלבשה וההנעלה, בסעיף ההארחה נופש וטיולים, בסעיף עריכת מסיבות וכן מעלייה במחירי הדלקים שתרמה כ-0.12% למדד הכללי.

סעיף ריהוט וציוד לבית עלה בשיעור של 0.8% בהשפעת עליית מחירי ההובלה בעולם. אנו מעריכים כי העלייה באינפלציה בחודשים האחרונים היא בעיקר תיקון לירידות המחירים שנרשמו בשנה שעברה בהשפעת הסגרים. מחירי המזון לדוגמה, שלא הושפעו מהסגרים, ירדו בשנה האחרונה ב-0.1%. מחירי שכ"ד תנודתיים מאוד ובשנה האחרונה הם עלו ב-1.0%.

תהליך התיקון כלפי מעלה של המחירים צפוי להימשך בחודשים הקרובים, אך הוא אינו מעיד בהכרח  על עלייה פרמננטית בסביבת האינפלציה. אנו מעריכים לדוגמה שמחירי הנסיעות לחו“ל צפויים להתייקר עם תחילת המדידה, וכן צפויים לעלות מחירי הארחה ונופש בישראל, לאור מיעוט הנסיעות לחו“ל.

הסיכון שנראה את קצב האינפלציה ממשיך לעלות תלוי במידה רבה במדיניות האוצר ובנק ישראל - ”הדפסת הכסף“ המתמשכת מוסיפה להעלות את מחירי הנכסים הפיננסיים ובייחוד את מחירי הנדל“ן. אלו עשויים להתגלגל לבסוף למחירי מוצרים ושירותים שנמדדים במדד המחירים לצרכן. תחזית האינפלציה ל–12 החודשים הקרובים עומדת על 1.1% ובשנת 2021 על 1.7%. 

השפעה על המדיניות המוניטרית

האינפלציה בהסתכלות שנתית צפויה להגיע תוך חודשיים לרמה של 1.5%. לאור הגידול החד בפעילות הכלכלית וחזרת האינפלציה לתחום היעד, אנו מעריכים כי הנטייה בבנק ישראל תהיה לצמצם בהדרגה את תכניות הרכישה השונות, ובפרט את רכישות איגרות החוב הממשלתיות.