אפריקה ישראל מגורים - רבעון ראשון חזק מאוד

היקף המכירות ברבעון הסתכם לכ-589 מיליון ש"ח לעומת כ-111 מיליון ש"ח אשתקד

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עומר רגב
13/05/2021

החברה מכרה במהלך הרבעון הראשון 178 יח"ד לעומת 52 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד ו-427 יח"ד בשנת 2020 כולה.

במהלך שנת 2021 צפויה החברה להתחיל פרויקטים חדשים הכוללים למעלה מ-1,400 יח"ד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון לכ-10.1 מיליון ש"ח לעומת כ-0.7 מיליון ש"ח אשתקד.

ההיקף הכספי של המכירות ברבעון הסתכם לכ- 589 מיליון ש"ח (חלק החברה כ- 440 מיליון ש"ח) לעומת כ- 111 מיליון ש"ח אשתקד (חלק החברה כ- 105 מיליון ש"ח).

שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עמד ברבעון על 16% לעומת 15% אשתקד.

החברה ממשיכה להציג תנופת עשייה ב-20 אתרים שונים: מתוך 2,372 יח"ד הנמצאות בשלבי שיווק וביצוע, מכרה החברה 1,575 יח"ד בשווי של כ-2.1 מיליארד ש"ח (חלק החברה) נכון ליום 31 במרץ 2021.

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "שנת 2021 צפויה להיות שנה ענפה ומלאה בפעילות במהלכה אנו צפויים למסור מספר שיא של למעלה מ- 1,300 יח"ד ומנגד להתחיל את בנייתן של למעלה מ- 1,400 יח"ד במספר פרויקטים עיקריים".

אפריקה ישראל מגורים, מקבוצת לפידות קפיטל, פרסמה היום (ד', 12.5.21) את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2021. ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו ברבעון בכ- 196 מיליון ש"ח, לעומת כ- 244 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. סה"כ ההכנסות הסתכמו ברבעון לכ- 207 מיליון ש"ח לעומת כ -258 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עמד ברבעון על 16% לעומת 15% אשתקד. 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד ברבעון על כ- 10.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 0.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד אשר כלל הוצאות מימון עודפת על רקע ירידות השערים שחלו בבורסה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה.

נתוני מכירת יח"ד: במהלך הרבעון מכרה החברה (חוזים חתומים כולל חלקם של שותפיה) 178 יח"ד בהיקף כספי של כ- 589 מיליון ש"ח (חלק החברה כ- 440 מיליון ש"ח) לעומת 52 יח"ד אשתקד בהיקף כספי של כ- 111 מיליון ש"ח (חלק החברה כ- 105 מיליון ש"ח). המכירות בשתי התקופות אינן כוללות יח"ד אשר נמכרו במסגרת מחיר למשתכן. 

צבר פרויקטים: נכון ל-31.3.2021 מצויות 2,372 יח"ד בביצוע ובשיווק (טרם ביצוע) ב- 20 אתרים, מתוכן נמכרו 1,575 יח"ד כאשר השווי החוזי של המכירות הינו כ- 2.1 מיליארד ש"ח (חלק החברה). המכירות המשמעותיות בפרויקט "DUO" במתחם סמל דרום, בו מתבצעות עבודות דיפון וחפירה במשך כשנה וחצי, טרם באו לידי ביטוי בדוחות הכספיים. המכירות יתחילו לבוא לידי ביטוי עם התמלא התנאים המתלים, הכוללים בין היתר את היתר הבנייה המלא, הצפוי להתקבל ברבעון השלישי לשנת 2021. 

יתרת המזומנים, שווי מזומנים וני"ע סחירים, הסתכמה ליום 31 במרץ 2021 בכ- 206 מיליון ש"ח. בנוסף, לחברה כ- 92 מיליון ש"ח בחשבונות ליווי. 

ההון העצמי, ליום ה-31 במרץ 2021, עמד על כ- 1,067 מיליון ש"ח. 

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "הרבעון הראשון לשנת 2021 מראה המשכיות ואף התגברות הביקושים של רוכשי דירות המגורים, שאפיינו את סוף שנת 2020. השנה נפתחת עם מכירות חזקות ובמגוון פרויקטים, בראשם פרויקט הדגל שלנו בתל אביב - DUO. שנת 2021 צפויה להיות שנה ענפה ומלאה בפעילות במהלכה אנו צפויים למסור מספר שיא של למעלה מ- 1,300 יח"ד ומנגד להתחיל את בנייתן של למעלה מ- 1,400 יח"ד במספר פרויקטים עיקריים אשר יהוו את מנועי הצמיחה של החברה לשנים הקרובות. אנו ממשיכים לפעול במקביל לאיתור הזדמנויות השקעה נוספות על מנת לשמר את היקפי הפעילות ואף להגדילם בשנים הבאות ומאמינים כי הודות למוניטין הרב וחוסנה הפיננסי של החברה נדע לממש בהצלחה תכניות אלה".