שינויים בשליטה בחבר הבורסה שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

אדם כהן
13/07/2021


https://www.funder.co.il/seco/175018/s/#

14 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 20.09 מיליון באיביאי בית השק
קרנות נאמנות שמחזיקות את איביאי בית השק. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

הראל מניות תנודתיות נמוכה

4.07%

758300

10000

מניות

אי.בי.אי. מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל

2.63%

800688.97

10559

מניות

אנליסט השקעות

2.16%

5321673.57

70179

מניות

אנליסט גמישה

1.89%

3671688.6

48420

מניות

אנליסט מניות

1.41%

2694770.71

35537

מניות

אלטשולר שחם יתר

0.95%

3269107.13

43111

מניות

ב. אלטרנטיב מניות ישראל

0.58%

449899.39

5933

מניות

אילים 50/50

0.51%

41782.33

551

מניות

MTF מחקה ת"א צמיחה 

0.46%

139223.88

1836

מניות

עיטם (!) FOREST

0.22%

1691767.3

22310

מניות


בהתאם לסעיף 9. לתקנון הבורסה ניתנת בזאת הודעה כי:

חבר הבורסה שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ ("חבר הבורסה") הגיש בקשה ביום 6.7.2021, לאישור שינויים בעקיפין בשליטה בו.

השינויים בשליטה כאמור נובעים מהשינויים הבאים:

שינוי בשליטה בבעלת השליטה בעקיפין בחבר הבורסה עשו אחזקות בע"מ ("עשו אחזקות"), כך שהמחזיקים הסופיים בעשו אחזקות יהיו מר עדו דב קוק (50.1%), מר אורי צבי קוק (24.95%) וגב' נילי צוקרמן (24.95%), וזאת במקום מר עמנואל קוק ורעייתו (100%) כיום.

שינוי בשליטה בבעלת השליטה בעקיפין בחבר הבורסה ל.ת.צ. אחזקות בע"מ ("לתצ אחזקות"), כך שהמחזיק הסופי בלתצ אחזקות יהיה מר דוד לובצקי (100%), וזאת במקום מר צבי לובצקי ורעייתו (100%) כיום.

בהתאם, בעלי השליטה הסופיים בחבר הבורסה יהיו: מר עדו דב קוק, מר אורי צבי קוק וגב' נילי צוקרמן (החזקה במשותף 19.17%), מר דוד לובצקי (19.54%), ומר דוד ויסברג (21.38%).

חבר בורסה, שלו מידע העשוי לסייע לבורסה לשקול את לאשר את הבקשה כאמור, יעביר המידע לידיעת הבורסה, עד ליום 19.7.2021.