קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות - ספטמבר 2021 - הרשימה המלאה

מגדל שוקי הון המגייסת הגדולה בספטמבר ומתחילת השנה. מיטב תכלית החברה הגדולה ביותר בענף. ילין לפידות החברה הגדולה ביותר בקרנות המסורתיות. מגדל שוקי הון החברה הגדולה ביותר במחקות. המסורתיות (ללא כספיות) גייסו כ 1.23 מיליארד שקלים. קרנות הסל פדו כ 0.97 מיליארד שקלים. הקרנות המחקות גייסו כ 360 מיליון שקלים.

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

אלי אופיר
FacebookTwitter Whatsapp
06/10/2021

קרנות מנוהלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

היקף נכסים במסורתיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות

היקף נכסים בכספיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות

 

30.9.2021

ספטמבר

מתחילת השנה

 

ספטמבר

מתחילת השנה

 

ספטמבר

מתחילת השנה

מיטב תכלית

28,652

-21

296

23,570

86

1769

5,082

-107

-1473

אלטשולר שחם

25,469

-17

1,649

25,278

-14

1,681

191

-3

-32

ילין לפידות

26,009

140

814

26,009

140

814

*

*

*

פסגות

20,103

41

-755

17,600

18

-325

2,503

22

-430

מור

18,740

65

1169

17,912

77

-299

828

-13

1467

הראל

17,650

-67

-2034

12,831

16

-13

4,819

-84

-2,021

מגדל שוקי הון

15,863

261

4,347

13,441

281

4,487

2,422

-20

-140

קסם

13,502

285

1975

12,701

291

2140

801

-6

-165

אי.בי.אי

8,276

-49

-254

8,119

-43

-163

157

-6

-91

אנליסט

5,320

-8

-335

4,440

1

-105

880

-9

-230

פורסט

4,571

51

815

4,571

51

815

*

*

*

אפסילון

3,281

128

1367

3,281

128

1367

*

*

*

איילון

3,020

60

485

2975

60

495

45

0

-10

סיגמא

1,922

1

-419

1,922

1

-419

*

*

*

א.ד. רוטשילד

1,540

-8

-134

1,540

-8

-134

*

*

*

אילים

1360

57

597

1360

57

597

*

*

*

תמיר פישמן

492

2

50

492

2

50

*

*

*

ברק

138

-4

-166

138

-4

-166

*

*

*

איילון (הוסטינג)

12,460

84

3,700

12,460

84

3,700

*

*

*

קסם (הוסטינג)

4,527

4

*

4,527

4

*

*

*

*

סיגמא (הוסטינג)

187

2

*

187

2

*

*

*

*

סיכום ביניים

213,262

1,007

13,167

195,354

1,230

16,291

17,728

-226

-3,125


הוסטינג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות בהוסטינג

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו

מנהל החברה

 

30.9.2021

ספטמבר

מתחילת השנה

 

פורטה

3,272

19

1629

חגי בדש

ברומטר

1,700

12

455

אלי צחור

קסם אזימוט

1,166

-6

*

נימרוד פינקו

פסטרנק שהם

1,240

5

636

שי שהם

פרופאונד

552

8

130

שי אנגל ועודד שטרנברד

פורצ'ן

230

14

128

שי זבולון

אלפי בנדק

197

3

14

קובי אלפי-לס ויונה בנדק

אקסיומה

159

-1

*

אבי קורז ויאיר אלק

אינטראקטיב ישראל

130

-1

42

גלעד בצרי

אימפקט

143

7

34

צחי רודניק

גביש 

23

2

6

ברק גרשוני

פלקון

18

1

*

אורי קוברסקי ותמור דן

דרך 

8

-1

*

*

גולד 

3

0.3

*

אמיר אדיבי 


מוצרי מדדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים

היקף נכסים במחקות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות

היקף נכסים בקרנות סל

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל

מנכ"ל חברת הקרנות

30.9.21

ספטמבר

מתחילת השנה

ספטמבר

מתחילת השנה

ספטמבר

מתחילת השנה

קסם

38,391

-67

-785

12,102

108

2135

26,289

-175

-2,920

אבנר חדד

מיטב תכלית

33,019

-69

-513

9,285

36

1,410

23,734

-105

-1923

רפי ניב

מגדל שוקי הון

31,971

48

2,472

19,548

-11

1,020

12,423

59

1452

ליאור כשריאן

פסגות

26,154

108

2118

8,652

170

2813

17,502

-62

-695

אייל גורן

הראל

23,262

-724

552

8,279

33

1506

14,983

-758

-953

ירון דייגי

אי.בי.אי

4,067

-1

161

4,067

-1

161

*

*

*

אורי בן דב

מור

2,790

100

1676

1052

26

644

1738

74

1032

אלי לוי

אלטשולר שחם

1,061

-8

-231

1,061

-8

-231

*

*

*

ליאור כגן

א.ד רוטשילד

29

4

30

29

4

30

*

*

*

אייל סגל

אנליסט

15

4

15

15

4

15

*

*

*

אלון אגושביץ

סיכום

160,759

-605

5495

64,090

361

9503

96,669

-967

-4,007

 


טבלה מאוחדת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

מנכ"ל חברת הקרנות

30.9.2021

ספטמבר 

מתחילת השנה

מיטב תכלית

61,671

-90

-217

רפי ניב

קסם

51,893

219

1191

אבנר חדד

מגדל שוקי הון

47,834

309

6,819

ליאור כשריאן

פסגות

46,257

149

1,363

אייל גורן

הראל

40,913

-792

-1,482

ירון דייגי

אלטשולר שחם

26,530

-25

1,418

שי ירון

ילין לפידות

26,009

140

814

אסף אלדר

מור

21,530

164

2,845

אלי לוי

אי.בי.אי

12,343

-50

-93

אורי בן דב

אנליסט

5,330

-4

-321

אלון אגושביץ

פורסט

4,571

51

815

ירון תמיר

אפסילון

3,281

128

1367

גיל קורן

איילון

3,020

60

485

קרן עמרם

סיגמא

1,922

1

-419

יאיר שני

א.ד. רוטשילד

1,569

-4

-103

איל סגל

אילים

1,360

57

597

טמיר שפירא

תמיר פישמן

492

2

50

אלדד תמיר

ברק

138

-4

-166

שי ברק

איילון (הוסטינג)

12,460

84

3,700

*

קסם (הוסטינג)

4,527

4

*

*

סיגמא (הוסטינג)

187

2

*

*

סיכום 

373,837

401

18,663

 


סוג קרן

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

30.9.2021

ספטמבר

מתחילת השנה

מסורתיות

195,354

1230

16291

כספיות

17,728

-226

-3,125

מסורתיות + כספיות

213,082

1,004

13,166

 

 

 

 

מחקות

64,090

361

9503

סל

96,669

-967

-4007

מחקות + סל

160,759

-606

5,496

 

 

 

 

כל הקרנות

373,841

398

18,662