האם אל על תתמזג עם ארקיע ?

חברת אל על הודיע כעת לבורסה על מו"מ בנושא מיזוג עם ארקיע. מי ממנהלי הקרנות מחזיקים במניית אל על ?

 

 
מטוס הדרימליינר עכו. צילום יוחאי מוסי מטוס הדרימליינר עכו. צילום יוחאי מוסי
 

אלי אופיר
FacebookTwitter Whatsapp
18/10/2021הודעת אל על 


החברה מתכבדת לעדכן כי החלה במגעים עם ארקיע נתיבי אויר ושרותי תעופה בע"מ ("ארקיע") לבחינת עסקה אפשרית, לפיה תרכוש החברה את מניות ארקיע בתמורה להקצאת ניירות ערך של החברה לבעלי מניות ארקיע ("העסקה הפוטנציאלית").

מובהר, כי לתאריך דוח זה, לא נחתם בין הצדדים מזכר הבנות ו/או הסכם מחייב והמו"מ נמצא בתחילתו. אין כל וודאות כי העסקה הפוטנציאלית תתגבש וכי ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים, וככל שייחתם הסכם מחייב, אין כל וודאות שיתקבלו כל האישורים הנדרשים על-פי דין להשלמת העסקה הפוטנציאלית.

מנהלי הקרנות המחזיקים אל על נכון לדיווח אחרון במערכת פאנדר:

מנהל הקרןשווי באלפי בשקלים
MFV מגדל 633.45
MFV קסם 594.14
MFV פסגות 330.87
MFV מור 196.32
MFV אנליסט 146.62
MFV איילון 28.06
MFV סיגמא 17.4

לרשימת הקרנות המחזיקות בנייר