אילים משיקה קרן נאמנות חדשה - מניות תשתיות

אילים משיקה קרן נאמנות חדשה שתאפשר למשקיעים להיחשף למניות חברות תשתיות בארץ ובעולם

 

 
טמיר שפירא מנכל אילים קרנות נאמנות צילום פאנדרטמיר שפירא מנכל אילים קרנות נאמנות צילום פאנדר
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
25/10/2021

קרן נאמנות חדשה של אילים קרנות נאמנות¹:

אילים (4B) מניות תשתיות 

מס' קרן:  5134176

דמי ניהול: 0.69%

התאמת נכסים עד ליום 9.12.2021

קרן נאמנות חדשה¹ אשר תשקיע במניות של חברות תשתיות בארץ ובעולם2, שתאפשר חשיפה לסקטור התשתיות העשוי לעורר עניין רב3 וכולל בין היתר חברות הפועלות בתחומי תשתיות כבישים, תשתיות מים, תשתיות צנרת וחשמל, תשתיות תקשורת וטכנולוגית מידע, בניה ותחזוקה של תשתיות אזרחיות, תשתיות נפט, גז ודלק, ותשתיות כרייה וחציבה, תשתיות אנרגיה לרבות אנרגיה מתחדשת.

באילים קרנות נאמנות מסבירים את פוטנציאל ההשקעה בקרן החדשה: "תנופת הבניה והפיתוח בישראל תאפשר להערכתנו הזדמנות כניסה להשקעה בתחום התשתיות בתמחור אטרקטיבי בעיקר כאשר לוקחים בחשבון את התחלות הבניה והתוכניות להשקעה בתשתיות של הממשלה החדשה בישראל. חברות התשתיות הן הנהנות העיקריות מהמשך תנופת הבניה והפיתוח בישראל ובעולם ומחלקת המחקר שלנו מעריכה כי סקטור התשתיות עשוי להיות הסקטור החם הבא."3

דיסקליימר:

מנהל הקרן הינו אילים קרנות נאמנות בע"מ. 1.הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן הוצעו לראשונה בתאריך 25.10.21. מועד סיום התאמת נכסים 9.12.21. 2. אין התחייבות תשקיפית לחשיפה גיאוגרפית, ראה מדיניות השקעות מפורטת בתשקיף הקרן.  3. להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני העתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות שלמנהל הקרן נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. 4. להערכת מנהל הקרן ביחס לקטגוריה מניות בארץ מניות לפי ענפים.  רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. אין לראות בדף זה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר במגנא 18.10.21 אסמכתא 2021-03-157059. קיימים דמי נאמן בקרן. (B4): עד 120% חשיפה למניות, עד 30% חשיפה למט"ח. טלח.