דירוג קופות גמל חיסכון לכל ילד - שלוש שנים אחרונות - אנליסט מעל כולן

דירוג FUNDER -AdvizerLand קופות הגמל חיסכון לכל ילד - שלוש שנים אחרונות יש מנצחת ברורה וזאת אנליסט עם קופת גמל לילדים בתשואה נדירה

 

 
איציק שינדובסקי מנכל אנליסט צ.פאנדראיציק שינדובסקי מנכל אנליסט צ.פאנדר
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/10/2021

סיכון גבוה - שלוש שנים

בדירוג קופות הגמל חיסכון לכל ילד קופת הגמל של אנליסט אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367) המתנשאת על אל מעל כולן עם תשואה פנומנאלית של 56.98%+ לשלוש השנים האחרונות כאשר הבאה אחריה קופה של אינפיניטי אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11373) עם תשואה של 39.66%+ בלבד. 

נכון להיום כבר מעל ל 13 מיליארד שקלים כבר מנוהלים בקופות הגמל לילדים כאשר מתוך הסכום הכולל כשליש מושקע באפיק בסיכון גבוה שהם כ 4.4 מיליארד שקלים כאשר רוב הכסף כ 3.3 מיליארדי שקלים מושקע בקופה אחת בודדת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327)" . 
בעוד שהקופה המוצלחת לשלוש שנים אחרונות הניבה כ 57%+ הקופה של אלטשולר הניבה רק 29.5%+ כלומר בחירת ההורים היית לא מוצלחת וכיום הקופה הנ"ל ממוקמת במקום ה 9 לשלוש שנים (מתוך כ 12 קופות בסיכון גבוה). בבדיקה מתחילת השנה רואים שאנליסט ראשונים עם 16.25%+ ואילו הקופה הגדולה של אלטשולר אחרונה (בסיכון גבוה) עם כמחצית מהתשואה הנ"ל 8.38%+ בלבד.

מעניין שהקופה של אנליסט, שכבר זמן מה מפגינה עליונות בטבלה של החיסכון לכל ילד, לא גדלה במיוחד. זה מוכיח כי ההורים יותר מושפעים משיווק והשיווק באנליסט לא ממש קיים.

סיכון בינוני שלוש שנים

מתוך הקופות בסיכון הבינוני אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312) ראשונה עם תשואה של כ 23.7%+ ואחריה אנליסט עם אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366) עם 23.3%+ .

סיכון נמוך שלוש שנים

מתוך הקופות בסיכון נמוך (מועט) הקופה של אלטשולר ראשונה אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325) עם 19.1%+ מה ששוב מביא אותנו למסקנה שבית ההשקעות אלטשולר טוב יותר בסיכון הנמוך מאשר בסיכון הגבוה שם יש לו מתחרים טובים יותר. השני בסיכון הנמוך מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11385) עם תשואה של כ 16.1%+

דרוג קופות הגמל חיסכון לכל ילד - לפי תשואה שלוש שנים אחרונות עד ספטמבר 21 כולל :
לצופים בטבלה בנייד: ניתן להזיז לימין כדי לצפות בכל הטורים

 

שם

ספטמבר

שנה

מתחילת השנה

שלוש שנים

יתרת נכסים

סטית תקן

סווג

1

אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367)

-2.08%

30.21%

16.25%

56.98%

145.63

4.67

סיכון מוגבר

2

אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11373)

-1.63%

24.76%

13.84%

39.66%

20.98

4.17

סיכון מוגבר

3

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11377)

-1.41%

32.95%

14.78%

35.05%

222.28

4.86

סיכון מוגבר

4

מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11387)

-1.43%

31.11%

14.13%

34.33%

117.5

4.87

סיכון מוגבר

5

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9898)

-1.33%

29.68%

14.40%

34.04%

58.2

4.14

סיכון מוגבר

6

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323)

-1.75%

34.45%

15.03%

33.98%

84.74

5.07

סיכון מוגבר

7

הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11356)

-0.60%

29.05%

14.22%

33.17%

48.74

4.41

סיכון מוגבר

8

אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11311)

-0.86%

29.68%

14.62%

29.92%

64.16

4.49

סיכון מוגבר

9

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327)

-3.55%

20.05%

8.38%

29.46%

3,315.97

4.58

סיכון מוגבר

10

אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה (11914)

-2.67%

18.64%

11.15%

26.65%

16.82

4.01

הלכה יהודית

11

פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11382)

-2.69%

23.45%

8.58%

25.07%

221.06

4.54

סיכון מוגבר

12

אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312)

-0.22%

17.79%

9.06%

23.67%

57.49

2.67

סיכון בינוני

13

אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366)

-0.43%

18.17%

9.64%

23.29%

101.48

2.79

סיכון בינוני

14

קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11345)

-1.92%

26.04%

13.90%

22.31%

2.38

3.93

סיכון מוגבר

15

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326)

-1.70%

11.47%

5.93%

21.63%

1,282.36

2.29

סיכון בינוני

16

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9897)

-0.61%

15.14%

8.21%

20.78%

77.84

2.26

סיכון בינוני

17

אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה (11328)

-1.80%

9.92%

5.20%

20.45%

531.71

2.2

הלכה יהודית

18

מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11386)

-0.69%

15.32%

8.12%

20.19%

160.63

2.44

סיכון בינוני

19

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376)

-0.40%

15.48%

8.55%

20.13%

207.67

2.34

סיכון בינוני

20

מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9420)

-0.32%

22.40%

13.98%

19.97%

116.29

3.31

סיכון מוגבר

21

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322)

-0.59%

16.49%

8.65%

19.96%

101.14

2.58

סיכון בינוני

22

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325)

-0.82%

8.34%

4.49%

19.13%

645.63

1.77

סיכון מועט

23

אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11372)

-0.20%

15.53%

8.40%

18.89%

8.94

2.51

סיכון בינוני

24

אקסלנס חיסכון לילד - הלכה (11335)

-0.42%

13.08%

7.66%

17.50%

21.09

2.14

הלכה יהודית

25

מיטב דש חיסכון לילד - הלכה (11388)

-0.97%

13.09%

7.58%

17.18%

204.81

2.16

הלכה יהודית

26

פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11381)

-1.39%

12.08%

5.97%

17.05%

94.75

2.44

סיכון בינוני

27

מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11385)

-0.38%

9.98%

5.98%

16.10%

346.91

1.54

סיכון מועט

28

פסגות חיסכון לילד - הלכה (11383)

-1.16%

12.05%

6.76%

15.94%

1,199.92

2.24

הלכה יהודית

29

מגדל חסכון לילד - הלכה (9895)

-0.64%

13.71%

7.77%

15.72%

76.09

2.36

הלכה יהודית

30

מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9414)

-0.25%

14.84%

8.82%

15.58%

16.21

2.37

סיכון בינוני

31

הראל חסכון לילד - הלכה (9555)

-0.83%

11.60%

7.25%

15.37%

297.88

2.02

הלכה יהודית

32

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9896)

-0.37%

9.38%

5.21%

15.36%

337.85

1.67

סיכון מועט

33

אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11365)

-0.74%

8.07%

5.02%

15.18%

300.37

1.64

סיכון מועט

34

מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה (11320)

-0.69%

12.43%

6.70%

15.03%

73.7

2.33

הלכה יהודית

35

הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11355)

-0.36%

12.36%

6.54%

14.23%

48.5

2.2

סיכון בינוני

36

אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11310)

0%

5.89%

3.93%

13.29%

305.98

1.32

סיכון מועט

37

מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9421)

-0.29%

9.02%

5.68%

13.02%

298.52

1.7

סיכון מועט

38

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11375)

-0.12%

7.16%

4.50%

12.30%

439.94

1.23

סיכון מועט

39

הלמן-אלדובי חיסכון לילד- הלכה (11353)

-0.51%

11.40%

6.74%

12.26%

11.58

2.13

הלכה יהודית

40

קל גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11343)

-1%

4.52%

2.21%

12.07%

281.86

1.67

סיכון מועט

41

מור חיסכון לילד - הלכה (9113)

-0.06%

8.39%

5.01%

11.94%

45.52

1.2

הלכה יהודית

42

מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321)

-0.03%

7.19%

4.38%

11.20%

345.06

1.46

סיכון מועט

43

אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11374)

-0.05%

8.12%

4.82%

11.06%

285.24

1.65

סיכון מועט

44

קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11344)

-1.24%

9.51%

6.12%

10.63%

1.89

2.82

סיכון בינוני

45

פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11380)

-0.20%

5.39%

3.39%

10.51%

346.39

1.36

סיכון מועט

46

הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11354)

-0.07%

5.98%

3.72%

10.15%

295.83

1.21

סיכון מועט

47

מור חיסכון לילד - שריעה (9303)

0.14%

-2.38%

0.42%

-0.27%

12.06

0.61

הלכה איסלאמית

48

הלמן-אלדובי חיסכון לילד- שריעה (11352)

-1.65%

-3.45%

-2.21%

-2.33%

36.31

0.39

הלכה איסלאמית


כתבה נוספת בנושא: