מידרוג קובעת דירוג Aa3 לישרס לגיוס של עד 300 מיליון שקלים

לגיוס עד 300 מיליון שקלים | מה אופק הדירוג?