מידרוג קובעת דירוג A2 עם אופק חיובי למימון ישיר

לגיוס של עד 250 מיליון שקלים