נופר אנרגיה מסכמת את הרבעון השלישי - המניה עלה 1.64%

גידול בפעילות העסקית וגידול בהיקף הפרויקטים המחוברים ובהקמה

 

 
נדב טנא, מנכ״ל נופר אנרגיה, צילום: אורן בירןנדב טנא, מנכ״ל נופר אנרגיה, צילום: אורן בירן
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2021

הכנסות החברה ברבעון השלישי זינקו לכ-100 מיליון ₪, גידול של 142% ביחס להכנסות ברבעון המקביל ב-2020; הכנסות החברה בשלושת הרבעונים הראשונים גבוהות מסך ההכנסות ב-2020 ומסתכמות בכ-269 מיליון ₪.

בנוסף, הכנסות מייצור חשמל בפרויקטי החברה בשלושת הרבעונים הראשונים קפצו פי חמישה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ועומדות על סך של כ-75 מיליון ₪.

הספק הפרויקטים המחוברים צמח משמעותית לכ-226 מגה-ואט, גידול של 234% ביחס לתחילת 2021; החברה מציגה גידול חד בהיקף הפרויקטים המצויים בהקמה לכ-873 מגה-ואט, צמיחה של 245% ביחס לתחילת 2021.

לחברה פרויקטים מחוברים ובהקמה בהספק כולל של 1.1 ג'יגה-ואט, בשש מדינות שונות, ובתעריף ממוצע גבוה העומד על 31.3 אגורות לקוט"ש מיוצר.

במהלך הרבעון החברה נכנסה לפעילות משמעותית בפולין וברומניה וכן העמיקה בצורה נרחבת את פעילותה בפלטפורמות הצמיחה בארה"ב, באיטליה ובישראל; בתחום האגירה החברה הרחיבה משמעותית את הסכמי הרכש מול טסלה, התניעה הקמות של עשרות פרויקטי אגירה וחיברה לרשת מתקן נוסף.

"נופר אנרגיה" פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי בשנת 2021, ומציגה צמיחה משמעותית בהיקפי הפעילות ובפרמטרים הפיננסיים:

היקף הפרויקטים המחוברים צמח ל-226 מגה-ואט, גידול של 234% ביחס לתחילת 2021.

היקף הפרויקטים המצויים בהקמה ולקראת הקמה זינק לכ-873 מגה-ואט, צמיחה של 245% בהשוואה לתחילת 2021.

לחברה פרויקטים מחוברים ובהקמה בהספק כולל של 1.1 ג'יגה-ואט, בשש מדינות שונות, בתעריף ממוצע גבוה העומד על 31.3 אגורות לקוט"ש מיוצר.

ההכנסות השנתיות הכוללות הצפויות ממכירת חשמל לאחר חיבור הפרויקטים המצויים בהקמה הינן כ-598 מיליון ₪. 

הכנסות החברה במהלך הרבעון השלישי הינן כ-100 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 70 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי של החברה במהלך הרבעון השני הינו כ-8.4 מיליון ₪ בהשוואה ל-7.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של החברה במהלך הרבעון עומד על כ-1.2 מיליון. יצויין, כי שיעור הרווחיות ירד בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה, כתוצאה מהעלייה במחירי חומרי הגלם וההובלה וכן כחלק מיישום אסטרטגית החברה להשקעה בצמיחה מהירה ובניית פורטפוליו איכותי שיניב תועלות והכנסות גבוהות מחשמל בהמשך.

הכנסות החברה בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה צמחו לכ-269 מיליון ₪, לעומת 136 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד והן גבוהות מהכנסות שנת 2020 כולה. הרווח הגולמי עלה לכ-26.5 מיליון ₪ והרווח הנקי גדל לכ-6.4 מיליון ₪.

תיאור הגידול בהכנסות החברה, מלש"ח


בנוסף, הכנסות מייצור חשמל בפרויקטי החברה קפצו פי חמישה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ועומדות על סך של 75 מיליון ₪.

במהלך הרבעון החברה נכנסה לפעילות משמעותית בפולין וברומניה וכן העמיקה בצורה נרחבת את פעילותה בפלטפורמות הצמיחה בארה"ב, באיטליה ובישראל; בתחום האגירה החברה הרחיבה משמעותית את הסכמי הרכש מול טסלה, התניעה הקמות של עשרות פרויקטי אגירה וחיברה לרשת מתקן נוסף.

פלטפורמות הצמיחה של החברה בישראל, בארה"ב ובאירופה צפויות להניב כ-3.3 ג'יגה-ואט פרויקטים מחוברים לרשת, המאופיינים בתעריפים גבוהים, עד סוף 2024.

נדב טנא, מנכ"ל "נופר אנרגיה":

"אנו מסכמים רבעון יוצא מהכלל שתוצאותיו המרשימות מביאות לידי ביטוי את אסטרטגית הצמיחה המהירה של החברה בשווקים ובסגמנטים המאופיינים בקצב צמיחה משמעותי וברווחיות גבוהה, בהם יש לחברה יתרון יחסי. הגידול המהיר במהלך הרבעון האחרון משתקף היטב בזינוק בכמות הפרויקטים המחוברים לרשת החשמל ובתנופת הקמות של מאות פרויקטים במקביל, בהספק של מאות מגה-ואטים, בשש מדינות שונות. במהלך הרבעון האחרון נכנסו לפעילות בפולין וברומניה, וכן הרחבנו משמעותית את היקף הפעילות בפלטפורמות הצמיחה בארה"ב, באיטליה ובישראל. בנוסף, הרחבנו משמעותית את הסכמי הרכש מול טסלה, התנענו הקמות של עשרות פרויקטי אגירה וחיברנו לרשת מתקן אגירה נוסף. במהלך החודשים הקרובים נמשיך במגמת ההתרחבות המואצת בארץ ובחו"ל ונפתח פרויקטים נוספים בהיקף משמעותי, תוך התבססות על יכולות הצמיחה המתמשכת של שותפויות הייזום ופלטפורמות הצמיחה השונות אשר בבעלותנו".

לגרף נופר אנרג׳י לחצו כאן

133 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 39.59 מיליון ב נופר אנרג׳י
קרנות נאמנות שמחזיקות את נופר אנרג׳י. לרשימה המלאה