מישורים רוכשת בנשר מבנה משרדים ומגרש צמוד - המניה מגיבה בחיוב

זכויות הבנייה במגרש הצמוד מאפשרות הקמת מבנה משרדים נוסף; החברה תפעל להגדלת הזכויות במגרש

 

 
נשר, קרדיט: מישוריםנשר, קרדיט: מישורים
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/12/2021

שטח המבנה הקיים עומד על כ-6,100 מ"ר ושיעור התפוסה הוא כ-98%.

מישורים השקעות נדל"ן הודיעה היום כי התקשרה בהסכם לרכישת מלוא הבעלות במבנה משרדים בן שתי קומות, באזור התעשייה של נשר, הכולל קומת קרקע מסחרית וקומת מרתף המשמשת לחניה, בשטח כולל של כ-6,100 מ"ר וכן מגרש צמוד למבנה הקיים עם זכויות בנייה שלא נוצלו המאפשרות הקמת מבנה משרדים נוסף בצמוד לבניין הקיים.

נכון למועד הדוח, שיעור התפוסה בבניין עומד על כ-98% והוא מושכר למספר שוכרים ובהם בנק מסחרי גדול, חברות תכנון והנדסה, חנות רהיטים, וחברת הייטק. 

על בסיס התפוסה הקיימת כיום בבניין, דמי השכירות הצפויים יעמדו בשנה הראשונה על כ- 3.7 מיליון ש"ח וה-NOI הצפוי בשנה הראשונה הינו כ-3.3 מיליון ש"ח. בכוונת החברה לפעול להגדלת זכויות הבנייה במגרש הפנוי הצמוד למבנה ולהשכרת יתרת השטחים הפנויים בו. 

התמורה הכוללת בגין רכישת הבניין, כולל המגרש הצמוד וזכויות הבניה שלא נוצלו, מסתכמת לכ- 55 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. השלמת העסקה צפויה במהלך הרבעון הראשון של 2022 והיא כפופה להתקיימות תנאים מתלים מקובלים. בכוונת החברה לממן את הרכישה מהונה העצמי.


דניאל לבנטל, קרדיט: מישורים

דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים, מסר: "אנו שמחים על עסקה נוספת באזור חיפה, שוק אותו אנו מכירים היטב ובו הצלחנו לייצר השבחה משמעותית לתיק הנכסים שלנו. עסקה זו טומנת בחובה פוטנציאל רב ליצירת ערך לאור האפשרות להקמת מבנה משרדים נוסף, באזור התעשיה המתפתח של נשר ואנו נפעל מיד עם השלמת העסקה להגדלת זכויות הבניה הקיימות. נכס זה יתרום מידית להמשך ההגדלה העקבית של ה-FFO והוא מצטרף לשורה של מהלכים אותם הובלנו לאחרונה בקבוצה למימוש נכסים ורכישת חדשים לצד צעדים של מימון מחדש והוזלת עלויות החוב."