לראשונה הכספיות נתנו מעל 5.0% תשואה שנתית* בחודש החולף, בממוצע - המוצר הפיננסי של השנה

 

 

 
Photo Israel Money Igal Vaisman DreamstimePhoto Israel Money Igal Vaisman Dreamstime
 

שנהב גולדברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/08/2023

לראשונה הקרנות הכספיות נתנו בחודש החולף (30 יום) מעל 5% (תשואה שנתית*) בממוצע. כלומר למעט בודדות שנתנו מעט פחות מ 5% היתר נתנו מעל 5% וזה נתון מרשים ביותר. לא פלא שעף הקרנות הכספיות לא עוצר ומנהל נכון לעכשיו כ 90 מיליארד שקלים וצפוי לעבור את 100 המיליארד עד לסוף השנה.

מתחילת השנה נתנו הקרנות הכספיות 2.69% (בעוד ריבית בנק ישראל עמדה בתחילת השנה על כ 3% בלבד) כאשר הראשונה של מגדל "מגדל כספית שקלית" נתנה כבר 2.84% ואילו האחרונה (הכוללת אג"ח קונצרני) של אנליסט "אנליסט כספית" נתנה 2.59% . קרן נוספת של אלטשולר "אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני" נתנה רק 2.52% אולם כשמה היא ללא קונצרנים כלל ולכן מיקומה בדרוג הכספיות השקליות נמוך יותר בהתאם. שתי קרנות ללא דרוג # מכיוון שהוקמו רק השנה.

הקרן הגדולה ביותר היא של הראל "הראל כספית מגמת ריבית" והיא הקרן הגדולה ביותר בכל הזמנים בישראל. הקרן שנתנה את התשואה החודשית והשנתית תיאוריטית* הגבוה ביותר היא של איילון "איילון כספית" עם תשואה של 5.54% שנתית*

לאחרונה התפרסם מדד יוקר המחייה לשנת 2022 ב OECD וישראל נמצאת בו במקום הראשון וכולנו מרגישים זאת. אולם אם יש מכשיר פיננסי אחד שיכול להתחרות על המקום הראשון ב OECD זוהי הקרן הכספית השקלית הישראלית שהעלויות שלה למשקיע אפסיים (דמי ניהול ממוצעים של כ 0.13% וזהו אין יותר הוצאות!) והתמורה שלה נטו היא הגבוה ביותר ביחס לפקדונות או מוצרים חליפיים אחרים באותו מטבע. ישראלים יכולים להתמודד עם עליית הריבית באמצעות הקרן הזו רק חבל שלא כולם עושים זאת.
(צופים בטבלה בנייד? סובבו את הנייד לרוחב)
קרנות כספיות שקליות ל 28.8.2023
שם קרן הנאמנות מנהל השקעות מתחילת השנה תשואה חודשית תיאורטית שנתית* דמי ניהול גודל קרן
1 מגדל כספית שקלית מגדל 2.84% 0.42% 5.16% 0.16% 4,030
2 מגדל כספית מגדל 2.82% 0.43% 5.28% 0.13% 4,137
3 איילון כספית איילון 2.80% 0.45% 5.54% 0.04% 5,278
4 מיטב כספית מיטב 2.74% 0.42% 5.16% 0.19% 4,801
5 קסם אקטיב כספית קסם 2.71% 0.42% 5.16% 0.17% 503
6 הראל כספית שקלית הראל 2.70% 0.41% 5.03% 0.16% 2,319
7 אנליסט כספית שקלית אנליסט 2.69% 0.41% 5.03% 0.15% 1,676
8 פסגות כספית פטורה פסגות 2.69% 0.41% 5.03% 0.12% 2,488
9 פסגות כספית שקלית פסגות 2.69% 0.42% 5.16% 0.15% 2,785
10 מיטב כספית ניהול נזילות מיטב 2.68% 0.42% 5.16% 0.05% 10,296
11 הראל כספית מגמת ריבית הראל 2.68% 0.40% 4.91% 0.12% 11,923
12 אי.בי.אי.כספית שקלית אי.בי.אי 2.68% 0.40% 4.91% 0.10% 1,492
13 מור כספית מור 2.66% 0.42% 5.16% 0.19% 3,965
14 מיטב כספית שקלית כשרה מיטב 2.66% 0.40% 4.91% 0.09% 337
15 הראל כספית ניהול נזילות הראל 2.66% 0.42% 5.16% 0.10% 4,132
16 אנליסט כספית אנליסט 2.59% 0.41% 5.03% 0.14% 8,189
17 אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני אלטשולר שחם 2.52% 0.39% 4.78% 0.12% 1,502
18 איילון כספית ניהול הנזילות איילון # 0.42% 5.16% 0.14% 132
19 פסגות כספית פסגות # 0.41% 5.03% 0.08% 1,400
ממוצע 2.69% 0.41% 5.09% 0.13% 3,757


מהן קרנות כספיות?

קרן כספית – קרן נאמנות קצרת טווח, שמהווה תחליף לפיקדונות הבנקים. קרנות אלו משקיעים באפיקי השקעה סולידיים קצרים עם מח"מ של עד 90 יום כשרף המינימום לדירוג האג"ח הוא AA. הקרנות יכולות להשקיע עד כ 50% מנכסיהן בפקדונות ג'מבו בבנקים. הקרנות יכולות להשקיע עד 25% מנכסיהן באג"ח לא סחירות בטווח קצר מאוד של עד חודש.

יתרונותיה של קרן כספית שקלית עבור המשקיע:

1. אין עמלת דמי שמירה בבנק (עמלה הנקראת לעיתים "דמי ניהול" של הבנק) בעקבות תקנות בנק ישראל. כלומר התשואה כולה הולכת לטובת קונה הקרן. (נכנס לתוקף בתחילת 2013).

2. אין עמלת קניה/מכירה ללקוח מצד הבנק אצלו רוכשים את הקרן. בנוסף אין עמלת שיעור הוספה (למעט קרן אחת -בדקו) המגיעה למנהל הקרן.

3. מנהל הקרן אינו משלם עמלות קניה מכירה (או משלם עמלות אפסיות) כשהוא מנהל את הקרן. כלומר נשאר יותר תשואה לקונה הקרן.

4. דמי הניהול שגובים מנהלי הקרנות הכספיות אפסיים ועומדים על כ 0.13% בממוצע בלבד. בנוסף לעיתים יש מבצעים של עד 0 דמי ניהול.

5. התשואה דומה מאוד לריבית בנק ישראל וברוב מוחלט של המקרים גבוה יותר מכל ריבית על פקדון לטווח של עד 90 יום.

6. טווח ההשקעה המקסימאלי (בממוצע בקרן) של הקרנות עומד על 90 יום. כלומר סיכון נמוך.

7. סיכון נמוך עקב השקעה במגוון פקדונות ואג"חים בדרוג מקסימאלי. במקרים רבים הסיכון נמוך אף יותר מהשקעה בפקדון.

8. אין צורך בסכום מינימאלי להשקעה. ניתן אפילו לקנות בשקלים בודדים ללא עלויות נוספות.

9. ניתן להשקיע בהוראת קבע.

10. מס ראלי - תשלום המס על הרווח הינו רק על הרווח מעל לגובה האינפלציה. כלומר אם האינפלציה 3% והתשואה השנתית היא 3% - המשקיע בקרן פטור ממס. בפקדון המשקיע משלם 15% נומינלי על הרווח בכל מקרה.

11. נזילות - ניתן לקנות או למכור את הקרן בכל יום מסחר. פקדון חייבים לסגור לתקופה על מנת לקבל ריבית מועדפת.

12. דחיית מס - אין צורך לשלם את המס עד למימוש (מכירת) הקרן. כך ניתן לצבור רווח גבוה יותר לאורך זמן.

13. ניתן לקזז את תשלום המס עם הפסד מנייר ערך אחר. כלומר במידה והרווח על ההשקעה בקרן עלה מעל לאינפלציה ויש צורך לשלם מס אזי ניתן להפחית תשלום זה על ידי קיזוזו עם נייר ערך או קרן אחרת (פטורה) שעליה המשקיע הפסיד. לא ניתן לקזז מס על רווח מפקדון.

14. שקיפות - מנהלי הקרנות מפרסמים את ההרכב המדויק של הקרן ונתונים רבים אחרים. (הכל מופיע בעמוד הקרן באתר FUNDER).

15. יכולת השוואה - ניתן להשוות בכל יום את התשואה ונתונים אחרים עם קרנות אחרות (אתר FUNDER מספק כמות עצומה של נתונים בנושא זה ומאפשר השוואה קלה ונוחה).

16. פיקוח - לכל קרן נאמנות יש נאמן שמפקח על מנהל הקרן שיעמוד כל יום בהתחייבויותיו. בנוסף רשות ניירות ערך מפקחת באופן הדוק על מנהלי הקרנות ועל הנאמנים.

17. וותק - הקרנות הכספיות כבר צברו ניסיון. הן קיימות מאז תחילת 2008 ובכל שנה הרוויחו למשקיעים בהן תשואות חיוביות וגבוהות ביחס לפקדונות באותה שנה.

18. יתרון לגודל - הקרנות הכספיות כבר מנהלות סכום ענק של מיליארדי שקלים והיכולת שלהן לדרוש ריבית גבוה על הפקדונות בתוך הקרן גדולה משל כל טייקון אחר.

19. רכישה בטוחה - אין צורך לתת מחיר קניה או מכירה (לימיט) בזמן הקניה או המכירה מכיוון שהקרן לא סחירה בבורסה ומחיר הקניה או המכירה צמוד לתוצאות הקרן במדוייק.

20. הקרנות הכספיות הינן הקרנות בעלות הסיכון הנמוך ביותר מבין כל המכשירים הקיימים כיום בישראל ומשמשות בהרבה מקרים רבים כקרן הראשונה להשקעה אצל חסרי ידע פיננסי מוקדם.

Beta
תיאורטית שנתית״ הנה תשואה תיאורטית המתקבלת מתוך חישוב התשואה השנתית המתבססת על התשואה בפועל בחודש החולף. הערכה זו איננה תחזית ואיננה התחייבות בשום אופן של מנהלי הקרנות או פאנדר ונועדה להקל על הגולשים להשוות בין הקרנות על בסיס החודש החולף ולא על מנת לחזות את התשואה או להתחייב לה.
 
x