חודש ספטמבר בתעשיית קרנות הנאמנות – גיוס כולל של כ-7 מיליארד ₪ בהובלת הקרנות הפסיביות והכספיות

ירידה חדה בפדיונות בתעשייה המסורתית

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

נאור כהן, מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/10/2023

ירידה חדה במגמת הפדיונות בתעשייה האקטיבית המסורתית, כשהחודש היא רשמה פדיון של כ-0.6 מיליארד ₪ בלבד, כמחצית מחודש קודם והפדיון הנמוך ביותר השנה.

המגמה החיובית בתעשייה הפסיבית נמשכה החודש עם גיוס גדול של כ-2.4 מיליארד ₪. קרנות הסל סיימו את החודש עם גיוס של כ-2 מיליארד ₪ והקרנות המחקות הוסיפו סכום של כ-0.4 מיליארד ₪.

הגיוסים המשמעותיים ביותר נרשמו גם החודש בקטגוריית הקרנות הכספיות עם כ-5.2 מיליארד ₪.

סך נכסי התעשייה כולה עלה בחודש ספטמבר בכ-4 מיליארד ₪, שמהווים עלייה של כ-0.9% מכ-425.6 מיליארד ₪, לכ-429.6 מיליארד ₪. עלייה שנובעת מגיוס של כ-7 מיליארד ₪ שקוזז בסכום של כ-3.1 מיליארד ₪ עקב תשואה שלילית של התעשייה בשיעור של כ-0.7%. 

מתחילת השנה סך נכסי תעשיית הקרנות עלה בכ-61 מיליארד ₪, שמהווים עלייה של כ-16.5% מכ-368.6 מיליארד ₪ לכ-429.6 מיליארד ₪, עלייה שנובעת מתשואה חיובית של כ-8.1% (השפעה של כ-30 מיליארד ₪), וגיוס של כ-31 מיליארד ₪.

ספטמבר בשווקים הפיננסיים

חודש ספטמבר באופן היסטורי, נחשב לחודש חלש בשוק המניות, וכך גם השנה. בחודש הזה רוב מדדי המניות בעולם סיפקו תשואה שלילית. 

למרות דו''ח תעסוקה חיובי ועלייה בנתון האבטלה שפורסמו בתחילת החודש, את אור הזרקורים בשווקים הפיננסיים תפסו החודש התשואות לפדיון של איגרות החוב הממשלתיות  ששברו שיאים של  יותר מ-16 שנה.

מחיר הנפט הממשיך לנסוק והשפעתו על מחיר הבנזין תרם לעלייה חודשית במדד המחירים לצרכן בארה"ב מעל הצפי. בהודעתו, הפד' הותיר את הריבית ללא שינוי ומסר תחזית לשמירת  הריבית ברמה גבוהה יותר לתקופה ממושכת, מה שגרם לחששות בקרב המשקיעים, וביחד עם נתוני שוק עבודה חזקים מהצפי, השפיעו על העלייה החדה בתשואות לפדיון.

בישראל, בדומה לארה"ב, הריבית נותרה ללא שינוי ונתוני האינפלציה הפתיעו לרעה מה שלא הפריע למדדי המניות המרכזיים לרשום עליות ולצמצם במעט את הפער השלילי ממקבליהם בחו"ל.

שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש במגמה שלילית כאשר מדד S&P500  ירד בכ-4.6% , מדד הנאסד"ק ירד בכ-5.9%, מדד הדאקס הגרמני ירד בשיעור של כ-3.9%, ומדד הניקיי היפני ירד בשיעור של כ-2.3%.

שוק המניות הישראלי סיים את חודש ספטמבר ללא שינוי מהותי, כאשר מדד ת"א 35 ירד בכ-0.1% ומדד ת"א 125 סיים את החודש כמעט ללא שינוי.

איגרות החוב הקונצרניות סיימו את חודש ספטמבר במגמה שלילית. מדדי התל בונד 60, 40, 20 ירדו בשיעור של כ-0.6% עד כ-0.8%.

מדד אג"ח קונצרני כללי ירד בכ-0.4% ומדד אג"ח ממשלתי כללי, סיים את החודש עם ירידה בשיעור של כ-1.5%.

התעשייה האקטיבית המסורתית בחתך של קטגוריות

הקטגוריה המגייסת המשמעותית היחידה בתעשייה האקטיבית המסורתית הייתה החודש קטגוריית אג"ח בחו"ל, כשרשמה גיוס של כ-210 מיליון.

קטגוריית אג"ח מדינה רשמה החודש את הפדיון החודשי הגדול ביותר מבין כל קטגוריות ההשקעה, פדיון של כ-430 מיליון ₪. זאת, לאחר "הובלה" ממושכת של קטגוריית אג"ח כללי שפדתה החודש סכום של כ-170 מיליון ₪ "בלבד".

קטגוריית חברות והמרה רשמה החודש פדיון של כ-110 מיליון ₪.

קטגוריית מניות בארץ סיימה את החודש עם פדיון של כ-60 מיליון ₪.

קטגוריית גמישות פדתה סכום של כ-40 מיליון ₪.

קטגוריית מניות בחו"ל פדתה סכום של כ-10 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות: מהוות כבר כ-22% מכל נכסי התעשייה וכ-39% מכלל נכסי התעשייה האקטיבית!

גם החודש נמשך הגיוס של הקרנות הכספיות כאשר בספטמבר נכנס אליהן סכום של כ-5.2 מיליארד ₪. הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-4.7 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות גייסו כ-0.5 מיליארד ₪. הגיוס הגדול לכספיות השקליות נובע משורה של העלאות ריבית, מהיותן כתובת לחנייה לכספים שיצאו מהקרנות המסורתיות, ומהיתרון המיסויי הניכר שיש להן מול השקעה בפיקדונות שקליים בפרק זמן זה של אינפלציה, וזאת בנוסף ליתרון הנזילות שלהן. ב-19 החודשים האחרונים מאז החלו הקרנות הכספיות לגייס סכומים משמעותיים, גייסו הקרנות הכספיות סכום גדול של כ-75 מיליארד ₪ ונתח השוק שלהן נסק מכ-4.2% לכ-22.4%. נתח השוק שלהן מתוך תעשיית הקרנות האקטיביות בלבד (בקרנות הפסיביות אין קרנות כספיות) עומד על כמעט 40%. סך נכסיהן של הקרנות הכספיות עומד על כ-96.1 מיליארד ₪, שיא של כל הזמנים. 

התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות: מגמת הגיוסים נמשכת

חודש ספטמבר בתעשייה הפסיבית התאפיין גם הוא במגמה חיובית, עם גיוס כולל של כ-2.4 מיליארד ₪, כשהגיוס נחלק בין תעשיית קרנות הסל שגייסה סכום של כ-2 מיליארד ₪ לבין הקרנות המחקות שהוסיפו סכום של כ-0.4 מיליארד ₪.

קטגוריית מניות בחו"ל היא המגייסת הגדולה ביותר גם החודש בתעשייה הפסיבית והפעם עם  סכום גדול של כ-1.5 מיליארד ₪. קרנות הסל גייסו כ-1.1 מיליארד ₪ והקרנות המחקות הוסיפו כ-0.4 מיליארד ₪.

קטגוריית מניות בארץ סיימה את החודש כמגייסת השנייה בגודלה, כשגייסה סכום של כ-880 מיליון ₪, סכום שהגיע כולו מתעשיית קרנות הסל. 

קטגוריית אג"ח בחו"ל גייסה סכום של כ-190 מיליון ₪, קרנות הסל גייסו כ-120 מיליון ₪ והקרנות המחקות הוסיפו סכום של כ-70 מיליון ₪.

קטגוריית חברות והמרה סיימה את החודש עם פדיון של כ-70 מיליון ₪, כאשר קרנות הסל פדו סכום של כ-130 מיליון ₪ והקרנות המחקות רשמו גיוס של כ-60 מיליון ₪.

קטגוריית אג"ח מדינה סיימה את החודש עם פדיון של כ-150 מיליון ₪, הקרנות המחקות פדו סכום של כ-110 מיליון ₪ וקרנות הסל הוסיפו לפדיון סכום של כ-40 מיליון ₪.


x