לפני גמל נט - תשואות פנסיה הראל - מרץ 2024

הראל פנסיה

 

 
Photo Masuti Dreamstime.comPhoto Masuti Dreamstime.com
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/04/2024

ממשק תשואה ליצוא - פנסיה

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

יתרה

1323

2172

הראל פנסיה - גילעד כללי

מרץ

    2.33% 

     4.45% 

   11.70% 

   21.17% 

   42.77% 

     6.61% 

   7.38% 

    49,387,795.76 

1324

2173

הראל פנסיה הלכה

מרץ

    1.91% 

     4.76% 

   13.75% 

   21.00% 

   39.41% 

     6.56% 

   6.87% 

      3,822,664.57 

1325

2174

הראל פנסיה אג"ח ללא מניות

מרץ

    0.82% 

     1.19% 

     4.81% 

     8.66% 

   17.19% 

     2.81% 

   3.22% 

         259,941.15 

1338

12027

הראל פנסיה בסיסי למקבלי קיצבה

מרץ

    1.36% 

     2.54% 

     8.66% 

   21.72% 

   35.18% 

     6.77% 

   6.21% 

      8,913,000.64 

1339

12028

הראל פנסיה הלכה למקבלי קיצבה

מרץ

    1.24% 

     2.59% 

     9.29% 

   23.34% 

   37.76% 

     7.24% 

   6.62% 

         486,103.55 

1334

2203

הראל גלעד פנסיה -  בסיסי למקבלי קצבה קיימים

מרץ

    0.50% 

     0.99% 

     4.39% 

   14.66% 

   29.37% 

     4.67% 

   5.29% 

      1,981,350.62 

1521

2204

הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה קיימים

מרץ

  -0.16% 

   -0.12% 

   -0.86% 

   -4.00% 

     8.30% 

   -1.35% 

   1.61% 

           62,444.03 

1331

8806

הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה קיימים

מרץ

    0.22% 

     0.51% 

     2.98% 

   13.79% 

   27.21% 

     4.40% 

   4.93% 

           67,453.14 

1333

8588

הראל פנסיה זכאים קיימים לקצבה

מרץ

    0.59% 

     1.16% 

     5.15% 

   17.97% 

   32.26% 

     5.66% 

   5.75% 

           24,797.40 

6543

13684

הראל פנסיה כללית הלכה

מרץ

    1.59% 

     3.87% 

   10.15% 

           -   

           -  

           -  

          -  

           12,643.83 

6548

15039

הראל פנסיה כללית – פאסיבי מדדי מניות

מרץ

    4.24% 

     4.98% 

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

           12,118.65 

31090

283

קרן פנסיה ה.ע.ל - קרן פנסיה ותיקה

מרץ

    0.79% 

     1.44% 

     3.90% 

     5.13% 

   22.12% 

     1.68% 

   4.08% 

    16,409,848.53 

6542

13424

הראל פנסיה כללית- מחקה S&P 500

מרץ

    6.56% 

   12.20% 

   35.06% 

   51.19% 

           -  

   14.77% 

          -  

         907,339.53 

1341

14198

הראל פנסיה-עוקב מדדים גמיש

מרץ

    2.19% 

     4.33% 

   13.46% 

           -  

           -  

           -  

          -  

           70,168.08 

1529

12140

הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קיצבה

מרץ

    2.15% 

     4.44% 

   12.45% 

   11.27% 

   25.47% 

     3.62% 

   4.64% 

         210,242.43 

1342

14199

הראל פנסיה-משולב סחיר

מרץ

    3.78% 

     6.20% 

     7.54% 

           -  

           -  

           -  

          -  

           23,687.86 

1344

15038

הראל פנסיה – פאסיבי מדדי מניות

מרץ

    3.11% 

     3.89% 

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

         139,548.98 

1343

14200

הראל פנסיה-קיימות

מרץ

    2.88% 

     1.72% 

     1.39% 

           -  

           -  

           -  

          -  

           10,452.43 

1326

2175

הראל פנסיה מניות

מרץ

    3.16% 

     6.28% 

   16.82% 

   25.77% 

   55.39% 

     7.94% 

   9.22% 

      6,405,313.86 

742

2177

הראל מנוף קרן פנסיה

מרץ

    2.38% 

     4.45% 

   11.70% 

   21.09% 

   41.75% 

     6.59% 

   7.23% 

      8,642,125.77 

1332

9097

הראל פנסיה שקלי טווח קצר

מרץ

    0.44% 

     1.17% 

     5.41% 

   11.36% 

   14.13% 

     3.65% 

   2.68% 

         249,468.41 

6508

9823

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

מרץ

    2.50% 

     4.78% 

   12.33% 

   21.49% 

   43.35% 

     6.70% 

   7.47% 

    33,693,136.69 

6504

9827

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

מרץ

    2.26% 

     4.22% 

   11.55% 

   20.26% 

   39.66% 

     6.34% 

   6.91% 

      8,418,565.10 

6502

9829

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

מרץ

    1.49% 

     2.86% 

     8.55% 

   14.96% 

   29.50% 

     4.76% 

   5.31% 

      3,730,032.85 

1340

13415

הראל פנסיה- מחקה מדד 500 S&P

מרץ

    5.05% 

     9.30% 

   27.31% 

   45.29% 

           -  

   13.26% 

          -  

    12,434,698.69 

6540

13278

הראל פנסיה כללית מניות

מרץ

    3.88% 

     8.21% 

   20.84% 

   20.91% 

           -  

     6.53% 

          -  

         325,584.42 

6541

13279

הראל פנסיה כללית שקלי טווח קצר

מרץ

    0.34% 

     1.06% 

     4.64% 

     5.41% 

           -  

     1.77% 

          -  

           10,715.63 

1520

2164

הראל פנסיה כללית כללי

מרץ

    2.28% 

     4.33% 

   10.80% 

   13.26% 

   31.60% 

     4.24% 

   5.65% 

         949,870.66 

6531

9856

הראל פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

מרץ

    1.26% 

     2.64% 

     8.78% 

     6.46% 

   17.43% 

     2.11% 

   3.27% 

         161,054.20 

6533

9858

הראל פנסיה כללית מסלול לגילאי 50 עד 60

מרץ

    2.14% 

     4.24% 

   11.86% 

   11.51% 

   26.93% 

     3.70% 

   4.88% 

         344,051.74 

6537

9862

הראל פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

מרץ

    2.38% 

     4.76% 

   12.82% 

   13.90% 

   32.73% 

     4.43% 

   5.83% 

      1,358,998.91 

4751

447

עתידית קופת פנסיה בע"מ

מרץ

    0.76% 

     1.35% 

     3.04% 

     5.54% 

   26.37% 

     1.81% 

   4.79% 

      1,321,480.58 


התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד
x