חלב זה כוח ? >> "אנחנו כמעט ולא קיימים היום בפוליטיקה ולכן לא נתפסים כחזקים"

 

 
פאנל חלב ועידת ישראל לחקלאותפאנל חלב ועידת ישראל לחקלאות
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/02/2014

שייקה דרורי מנכ"ל מועצת החלב בוועידת ישראל לחקלאות

"העולם כולו משתנה , הענף מושפע מהרגולציה ובפוליטיקה אנחנו כמעט ולא קיימים, לא חזקים בכלל. אנחנו עומדים לקראת פתיחה מחודשת של מתווה לוקר , במטרה לפתוח ייבוא חופשי לחלוטין של מוצרי חלב ואז אין שום מחיר מטרה, אין שום תכנון ".
 
"בשנים 2022-2025 צפויות לנו לא מעט בעיות, גם המחלבה הקטנה ביותר תייצר מליון ליטר , יהיה מנגנון של מחיר מטרה , יהיה מחסור של חלב בעולם והצריכה במשפחה רק תגדל. אנו צופים בעיות נוספות כגון: דור המשך בחקלאות בכלל ובחלב בפרט, אם לא נולדת לאבא שיש לו מכסה אז יש לך בעיה, גודל הנחלה – על מנת להגדיל את הרפת הקיימת המדינה תצטרך לשים כסף כדי לקבל רפתות גדולות יותר, ריווחת בעלי החיים ואיכות הסביבה , טיפול בפינוי שפכים שבטווח הארוך המדינה עלולה להפיל את זה על החקלאי וזה יקפיץ את מחיר המטרה ב- 10%".
 
"אנחנו ענף חזק וגם תנובה פה ותשאר פה , ולא חשוב איזה עיניים יהיו לו (למשקיע) אנחנו נעבוד איתו".
 
 מתוך פאנל משק החלב הישראלי ב- 2025 בוועידת ישראל לחקלאות
בין הדוברים:
שייקה דרורי – מנכל מועצת החלב
ד"ר תניא רופא ס.מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
אביתר דותן מזכיר התאחדות מגדלי הבקר
ד"ר גבי עדין מנהל המחלקה לבקר , שה"מ
שי חג'ג' ראש המועצה האזורית מרחבים

 

 

 הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.