קרן גנסיס >> האפיק המנייתי מתחזק בשל היעדר אלטנטיבות השקעה

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/09/2014

אופיר ויסלברגר,מנכ"ל משותף בקרן הגידור ג'נסיס, אמר כי סיום המבצע בעזה, הריבית הנמוכה שמובילה לתשואות אג"ח נמוכות והיעדר אלטרנטיבות דוחקות יותר ויותר משקיעים להשקיע באפיק המנייתי שצפוי להפגין עוצמה בשבועות הקרובים. בחלוקה למגזרי חברות אנו ממליצים להתמקד בהשקעה בחברות בתחום האנרגיה,בנקאות ותעשייה.

ויסלברגר הוסיף כי בתחום הבנקאות אנו ממליצים על מניית דיסקונט הנסחרת במחירים אטרקטיביים כשהבנק צפוי להציג בהמשך שיפור בביצועים ברבעונים הקרובים לאור המהלכים אותם נוקטת ההנהלה מול וועד העובדים. בתחום התקשורת, אל מול חוסר הוודאות בסלקום ופרטנר המחפשות גיוון לפעילות העסקית שלהן בדמות תקשורת קווית וכניסה לתחום המדיה, בולטת עליונותה של בזק הנהנית מתזרים חזק ורווח נקי גבוה הנובע בעיקר מתחום התקשורת הקווית.

 

 

 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.