בזק הולכת לחלק דיבידנד בשווי של 933 מיליון שקל

 

 
 

אמיר אדר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/09/2015

בזק פרסמה תוצאות טובות כאשר רווח גבוה מהצפוי ממימוש נדל"ן ושיפור בתוצאות פלאפון מעבר לצפי הובילו לעקיפה של התחזיות. עוד הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד של 933 מיליון ₪ (יום האקס ב- 12/10/15).

כיוון שאין הפתעה של ממש במגמות בדו"ח נציין כמה נקודות: בזק איבדה כ- 39 אלף מנויי פס רחב אך קיבלה כ- 67 אלף מנויי שוק סיטונאי. בפלאפון מגמות החיוביות המתחרות ניכרת גם בדוחות שלה עדיין התזרים החופשי ירד לרמה של 3 מיליון ₪ בלבד, ביס ניתן לראות שחיקה קלה ב- ARPU אך גידול משמעותי במנויים.

הפעם בחרנו להתמקד דווקא בהסכם שהושג עם העובדים עליו דווחה החברה ואשר הנו המשך להסכם שנחתם בשנת 2006. לפי ההסכם מקבלים העובדים את הארכת ההסכם הקיבוצי עליו נחתם בעבר שעלותו נאמדת בכ- 280 מיליון ₪ )מתוכם 30 מיליון ₪ מותנה בתוצאות החברה) כאשר במקביל ניתנת להנהלת בזק אפשרות לסיים את עבודתם של עד 203 עובדים קבועים מדי שנה. כלומר הנהלת בזק מקבלת גמישות רבה בהיקף של כחמישית מעובדי הפעילות הקווית (כ- 1,218 עובדים מתוך כ- 5,800) נזכיר כי לא כל העובדים קבועים כך שלמעשה הגמישות גבוהה אף יותר מכך. החברה לא פרסמה את העלות הכוללת למהלך שכזה כאשר להערכתנו מדובר בהיקף כולל של כ- 750 מיליון ₪.

אמיר אדר מנהל מחלקת מחקר ישראל במיטב דש ברוקראז'

 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x