מודיס משנה את אופק הדירוג של פולקסווגן לשלילי בעקבות פרשת זיוף נתוני זיהום האוויר

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/10/2015

סוכנות הדירוג הבינלאומית Moody's (מודי'ס) פרסמה סקירה של שוק הרכב העולמי, אשר צפוי להערכתה לצמוח בשנת 2016 בשיעור של 2.5%, שיעור צמיחה המבטא התאוששות מתונה של הענף לאחר שהלה צמח בשיעור נמוך בשנת 2015, בעקבות ירידה במכירות ביפן ובסין שקוזזו על-ידי עלייה בהיקף המכירות בארה"ב ובמערב אירופה. לאור תחזית הצמיחה האמורה, מודי'ס מותירה את דירוג ענף הרכב העולמי באופק יציב המשקף את הערכת מודי'ס להתאוששות מכירות כלי הרכב במרבית מדינות העולם ובעיקר בסין. 

מכירות כלי רכב בסין צפויות להתאושש בשנת 2016

מכירות כלי הרכב בסין ממשיכות להוות מרכיב מרכזי בענף כלי הרכב העולמי, והן מהוות כ- 27% מסך מכירות כלי הרכב העולמיות. נכון לסוף אוגוסט 2015, מכירות כלי הרכב בסין נמצאות בסטגנציה, על רקע ירידה במכירות כלי רכב מסחריים (בשל ההאטה הכלכלית בסין) וירידה במכירות כלי רכב פרטיים (בשל התנודתיות בשוקי ההון), וזאת בניגוד לתחזיות קודמות של מודי'ס שצפו צמיחה בשיעור נמוך. 

חרף התחזיות להמשך ההאטה הכלכלית בסין, במודי'ס צופים התאוששות במכירות כלי הרכב שתגיע ממדיניות מוניטארית מרחיבה והתייצבות של שוק הנדל"ן בסין שתתמוך בצריכה הפרטית, כך שבשנת 2016 צופה מודי'ס צמיחה בשיעור של כ- 5.0% במכירות כלי רכב. גורם נוסף התומך בהמשך הצמיחה במכירות כלי הרכב היא רמת המינוע הנמוכה בסין אשר צפויה לתמוך במכירות כלי הרכב למשך העשור הקרוב. 

מס' ערים גדולות בסין, לרבות שנחאי ובייג'ינג אימצו לאחרונה תכנית להגבלת מס' כלי הרכב במאמץ להילחם בגודש התנועה ובזיהום האוויר. התכנית האמורה עשויה לפגוע במכירות עתידות של כלי רכב, אולם לעת עתה, התכנית דווקא מהווה תמריץ לרכישה של כלי רכב בערים בהן התכנית טרם אומצה. 
מכירות כלי הרכב בארה"ב ימשיכו להציג צמיחה חד-ספרתית נמוכה

מודי'ס צופה כי מכירות כלי הרכב בארה"ב יצמחו בשיעור של כ- 2.5% בכל אחת מן השנים 2015 ו- 2016. הצמיחה האמורה תאפשר, כך להערכת מודי'ס, ליצרני הרכב האמריקאים לשמור על היקף תזרים המזומנים חרף ההאטה הכלכלית בסין ובמדינות אמריקה הלטינית. 

הגורמים המניעים את הצמיחה במכירות כלי הרכב בארה"ב הם בראש ובראשונה תחזית מודי'ס לצמיחה בשיעור של 3%-2% בתוצר האמריקאי ב- 2015 וב- 2016. שנית, הגיל הממוצע של כלי רכב בארה"ב נמצא בשיא כל הזמנים ועומד על 11.5 שנים. שלישית, סביבת המימון לרכישת כלי רכב ממשיכה להיות נוחה על רקע שיעורי הריבית הנמוכים. העלאת הריבית על-ידי הפד אמנם תשפיע על עלות המימון של רכישת כלי רכב והצעות המימון האטרקטיביות של קמעונאי הרכב, אולם מודי'ס מעריכה כי מדובר בהשפעה לא-מהותית. כמו כן, מציינים במודי'ס את השיפור התפעולי הניכר במגזר יצרני הרכב לאחר המשבר של 2008/09 אשר הוביל ליעילות תפעולית גבוהה יותר ותורם ליציבות בענף.

מנגד, מודי'ס מעריכים כי יצרני המכוניות היפניים עשויים להוות איום על יצרני הרכב האמריקאים ועשויים להוריד מחירים בצורה אגרסיבית במטרה לתפוס נתח שוק על רקע הפיחות המשמעותי בשער החליפין של היין היפני לעומת הדולר. 

גורם נוסף שעשוי לפגוע בצמיחה של מגזר הרכב בארה"ב הוא שחיקה באיכות החיתום של גורמים מממנים בשוק הרכב. הצמיחה במכירות כלי הרכב נתמכה, במידה רבה, בסביבת ריבית נוחה ובתנאי מימון אטרקטיביים. לאור התגברות התחרות בין הגורמים המממנים (בנקים, חברות עצמאיות המציעות מימון וכיוצ"ב), במודי'ס חוששים מירידה באיכות החיתום אשר עלולה להוביל לשחיקה באיכות הנכסים של הגורמים המממנים ועלולה לנפח ביקושים באופן מלאכותי. 

מכירות כלי הרכב במערב אירופה בשנת 2015 עקפו את התחזיות

בשנת 2015, נרשמה עלייה בשיעור של כ- 6.0% במספר כלי הרכב הפרטיים הרשומים במדינות מערב אירופה, וזאת בניגוד לתחזיות קודמות של מודי'ס שצפו עלייה בשיעור של 1.8% בלבד. עלייה זו משקפת צמיחה בשיעור דו-ספרתי במכירות כלי רכב בספרד וכן צמיחה שעלתה על התחזיות בשווקים המרכזיים – גרמניה, בריטניה, צרפת ואיטליה. 

בספרד, הצמיחה במכירות כלי הרכב תסתכם עד סוף שנת 2015 בעלייה של כ- 21%, הנובעת משיפור משמעותי באמון הצרכנים, "השלמת פערים" לאחר מספר שנים של מיתון וכן ביטוי לתכנית גריטה של הממשל המעודדת רכישת כלי רכב חדשים. בבריטניה, מכירות כלי הרכב צפויות לצמוח בשנת 2015 בשיעור של 6.0%, על רקע הצמיחה הכלכלית במדינה וסביבת מימון נוחה. בצרפת, מכירות כלי הרכב צפויות לצמוח בשנת 2015 בשיעור של 4.5%, לעומת תחזיות קודמות של מודי'ס לצמיחה בשיעור צנוע הרבה יותר, אולם מודי'ס מדגישים כי הצמיחה במכירות כלי הרכב בצרפת הינה מעט "שברירית" נוכח הסטגנציה בצמיחת התוצר והעלייה בשיעורי האבטלה גרמניה אף היא מציגה עלייה בשיעור מכירות כלי הרכב, עם צמיחה בשיעור של 4.5% בשנת 2015.  

מודי'ס מעריכים כי שוק הרכב האירופי יצמח בקצב מהיר יותר מקצב צמיחת התוצר של גוש האירו בשל ההאטה המשמעותית שספג שוק הרכב בשנים האחרונות בזמן המיתון (ולראיה מציינים במודי'ס כי מס' כלי הרכב הרשומים עדיין נמוך ממספרם בשנת 2007, ערב המשבר הכלכלי). 
התאוששות מכירות בהודו; סביבה כלכלית מאתגרת בברזיל וברוסיה.

מודי'ס צופה התאוששות של שוק הרכב ההודי, עם צמיחה בשיעור של כ- 5.0% במכירות כלי הרכב בשנת 2015, לאחר ירידה בהיקף המכירות בשנים 2013 ו- 2014 שנבעה מתנאי מימון לא-נוחים בשל שיעורי ריבית גבוהים ומיתון כלכלי בתת היבשת. מנועי הצמיחה העיקריים הם השקת דמי רכב חדשים על ידי יצרני רכב מקומיים, הירידה במחירי הדלקים, תנאי מימון נוחים יותר ועלייה בהיקף המכירות של כלי רכב מסחריים על רקע הצמיחה הכלכלית החיובית. הצמיחה הכלכלית מהווה רכיב מרכזי לתחזית מודי'ס לצמיחה של 6.0% בהיקף מכירות כלי הרכב בהודו בשנת 2016. 

ברזיל ורוסיה סובלות שתיהן מצמיחה כלכלית שלילית ופיחות משמעותי בשער החליפין של המטבע המקומי אשר הוביל לירידה משמעותית במכירות כלי הרכב. מודי'ס מעריכים כי גם בשנת 2016 מכירות כלי הרכב תמשכנה לרדת על רקע המשך הסביבה הכלכלית המאתגרת ואינפלציה גבוהה. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

2014

2015 (תרחיש הבסיס של מודי'ס)

2016 (תרחיש הבסיס של מודי'ס)

שיעור הצמיחה ב- 2016 (%)
תרחיש הבסיס

2016
תרחיש האטה

שיעור הצמיחה ב- 2016 (%)
תרחיש האטה

 

מערב אירופה

12,856

13,555

14,365

14,768

2.8%

14,342

(0.2%)

 

ארה"ב

15,573

16,531

17,000

17,400

2.4%

17,000

0.0%

 

סין

21,934

23,489

23,938

25,146

5.0%

24,900

4.0%

 

אחר

33,862

33,592

32,947

33,186

0.7%

31,758

(3.6%)

 

סה"כ

84,225

87,167

88,250

90,500

2.5%

88,000

(0.3%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


פרשת פולקסווגן: מודי'ס משנה את אופק הדירוג של החברה לשלילי ועשויה להוריד את דירוג החברה במקרה של פגיעה מתמשכת במוניטין החברה, אמינות המותג והכנסות החברה 

מודי'ס הודיעה ביום 24.9.2015 על שינוי אופק הדירוג של פולקסווגן , המדורגת A2, מיציב לשלילי בעקבות הודעת תאגיד הרכב הגרמני על זיוף נתוני פליטות כלי הרכב. שינוי אופק הדירוג מבטא חשש של מודי'ס מפני פגיעה במוניטין ובאמינות המותג בשוק מכוניות הנוסעים שעלולה להחליש את מעמדה של החברה בשוק ולהשפיע לשלילה על חוזק המותג והערכת הלקוחות את הערך הטמון בהצעת החברה, ולהיתרגם, בסופו של יום, לפגיעה בהכנסות ו/או ברווחיות החברה. 

מודי'ס מזהירים כי, בעקבות הפרשה, קיימים מספר גורמים אשר עשויים להוביל להורדת דירוג החברה - פגיעה משמעותית במיצוב העסקי , נתח השוק ויכולת התמחור, פגיעה מתמשכת בהכנסות ו/או ברווח התפעולי, גלישה של המשבר אל מחוץ לארה"ב לתוך שוקי הליבה של החברה באירופה וכן במקרה שהקנסות וההוצאות המשפטיות הקשורות לפרשה ישיתו על החברה התחייבויות שלא נלקחו בחשבון במסגרת הדירוג הנוכחי של החברה. 

להערכת מודי'ס, הסכום של 6.5 מיליארד אירו שהחברה הקצתה לעלויות הקשורות בפרשה יכביד על הפרופיל הפיננסי של החברה. במסגרת זאת, במודי'ס מעריכים כי יחס הרווח התפעולי להוצאות המימון של החברה יגיע בסוף שנת 2015 ל- 8 (לעומת יחס של 4 ערב הפרשה). אולם, מודי'ס מדגישים כי העלויות הקשורות בפרשה עשויות לחרוג מהסכום האמור שהוקצה, כך שקיימת מידה לא מבוטלת של חוסר ודאות אשר עשויה להשפיע על דירוג החברה. כך, הקנס המקסימאלי בגין הפרת הכללים בארה"ב עומד על 18 מיליארד דולר, כ- 37,500 דולר עבור כל רכב (אם כי מודי'ס מעריכים את הסבירות שהחברה תשלם את הקנס המקסימאלי כנמוכה). כמו כן, החברה חשופה לתביעות פרטיות וייצוגיות בארה"ב לצד קנסות נוספים במדינות נוספות שם נמכרו כלי הרכב שלגביהם זויפו נתוני הפליטה.   

מודי'ס רואים באפשרות לפגיעה במוניטין ובאמינות מותג בארה"ב, שם השקיעה החברה בביסוס המותג בתחום כלי הרכב הירוקים, ובשוקי רכב נוספים, בדגש על אירופה כסיכון הגדול ביותר העומד בפני פולקסווגן. חשש מרכזי של מודי'ס הוא מפני זליגה של המשבר מארה"ב, שם פולקסווגן היא שחקן שולי בשוק הרכב האמריקאי עם נתח שוק של כ- 5% בלבד, לאירופה, שוק הרכב המרכזי עבור פולקסווגן. 

השלכות הפרשה על תעשיית הרכב העולמית אינה ודאית ותלויה בשאלה האם יצרני רכב נוספים זייפו אף הם את נתוני זיהום האוויר. במסגרת זאת, הממשל הפדראלי בארה"ב, כמו גם משרד התחבורה הגרמני, הודיעו שיבחנו מחדש נתוני זיהום אוויר של יצרני רכב נוספים. להערכת מודי'ס, גם האיחוד האירופי עשוי לערוך בדיקה של נתוני זיהום האוויר של יצרני רכב בעקבות הפרשה. 

     
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x