הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של ישרס בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה בכ-78% לכ-140.2 מיליון שקל

הקרנות שמחזיקות את ישרס 

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
28/11/2016


ה-FFO בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-132.2 מיליון שקל – עלייה של כ-27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד של 25 מיליון שקל לבעלי המניות

שלמה איזנברג, מנהל עסקים ראשי: "הגידול בהכנסות הקבוצה נובע מאיכלוס הנכס בחולון, שהושכר לאלביט מערכות ואלישרא ואשר צפוי להניב תוספת שנתית של כ-15 מיליון שקל ל-NOI, וכן מגידול בשיעור התפוסה בנכסים בפתח-תקווה ובגנים הטכנולוגיים"

קבוצת ישרס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של 2016. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בתקופה זו בכ-140.2 מיליון שקל, לעומת כ-78.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, זינוק של כ-78%.  הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון השלישי הסתכם בכ-23.9 מיליון שקל, לעומת כ-21.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

תחום הנדל"ן המניב של הקבוצה רשם NOI (הכנסות נטו משכר דירה) של כ-207.1 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה, עלייה של כ-3% בהשוואה ל-NOI של כ-201.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי הסתכם ה-NOI בכ-71.1 מיליון שקל, גידול של כ-9% לעומת כ-65.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-FFO )מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה, בנטרול שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות) שרשמה החברה בתשעת החודשים ראשונים של השנה הסתכם בכ-132.2 מיליון שקל, גידול של כ- 27% לעומת FFO של כ-104.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-42.3 מיליון שקל.

ההכנסות מתחום הנדל"ן למגורים ולמכירה בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדו על כ-68.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-84.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי הסתכמו כ-17.7 מיליון שקל לעומת כ-15.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של ישרס (ללא זכויות מיעוט) הסתכם, נכון ל-30 בספטמבר 2016 בכ-1.8 מיליארד שקל (כ-33.7% מסך המאזן), גידול של כ-24% לעומת כ-1.5 מיליארד שקל (כ-27.6%) בתקופה המקבילה אשתקד.

במקביל לפרסום הדו"חות הכספיים, דירקטוריון ישרס אישר היום חלוקת דיבידנד נוסף בהיקף של כ-25 מיליון שקל (5 שקלים למניה) לבעלי מניות החברה. 

שלמה איזנברג, מנהל עסקים ראשי, אמר: "הגידול בהכנסות הקבוצה נובע מאיכלוס הנכס בחולון, שהושכר לאלביט מערכות ואלישרא ואשר צפוי להניב תוספת שנתית של כ-15 מיליון שקל ל-NOI, וכן מגידול בשיעור התפוסה בנכסים בפתח-תקווה ובגנים הטכנולוגיים".

אודות קבוצת ישרס:

קבוצת ישרס, מהחברות הציבוריות הוותיקות בישראל, עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים - נדל"ן מניב ונדל"ן למגורים ומכירה. בתחום הנדל"ן המניב עוסקת ישרס בייזום, בנייה וניהול מבני תעשיה, מרכזים מסחריים, באופן ישיר ובאמצעות עוגן נדל"ן, חברה פרטית בבעלותה המלאה של ישרס. בתחום הנדל"ן למגורים ומכירה עוסקת ישרס, באמצעות החברות הבנות רסקו ורסקו מגורים שבבעלותה המלאה, בעיקר בבניית מבני מגורים למכירה. ישרס נסחרת בבורסה בתל אביב בשווי של כ-1.8 מיליארד שקל. 

הקרנות שמחזיקות את ישרס 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.