נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

קבוצת חילן הציגה תוצאות שיא לשנת 2016 >> הכנסות חילן ב-2016 הסתכמו בכ-1.2 מיליארד ש"ח

 

 

אבי באום, מנכ


הקרנות שמחזיקות בחילן

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן: "שנת 2016 הייתה שנה של קפיצת מדרגה אשר באה לידי ביטוי בין היתר בגידול ברווח התפעולי של כ- 23%. אנו ממשיכים במגוון פעולות אשר יסייעו להמשך צמיחתה של קבוצת חילן על כל מגזריה וכן פועלים לאיתור פיתוח מנועי צמיחה חדשים"

ברבעון הרביעי ובשנת 2016 כולה הציגה הקבוצה צמיחה בהכנסות וברווחים הכנסות חילן ב-2016 הסתכמו בכ-1.2 מיליארד ש"ח הרווח הנקי ל-2016 הסתכם בכ-84.2 מיליון ש"ח לעומת 67.8 מיליון ש"ח ב-2015 – גידול של כ-24 אחוזים החברה הכריזה על תשלום דיבידנד של 22.5 מיליון ש"ח (1 ש"ח למניה)

16.03.17 - חברת חילן, המתמחה בתחום פתרונות תוכנה כשירות (SaaS) לניהול ההון האנושי בארגונים, הודיעה היום על דו"חות שיא לרבעון הרביעי של שנת 2016 ולשנת 2016 כולה. הכנסות החברה בשנת 2016 הסתכמו בכ-1.24 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 6% לעומת  כ-1.17 מיליון ש"ח בשנת 2015. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של השנה הסתכמו  בכ- 327.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-317 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, המהווים גידול של 3.4%. 

הרווח התפעולי בשנת 2016 הסתכם בכ-118.3 מיליון ש"ח (המהווים כ-9.6% מההכנסות), לעומת 96.5 מיליון ש"ח (המהווים כ-8.3% מההכנסות) בשנת 2015, גידול של 22.5%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-33.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-32.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-4.4%. 

הרווח הנקי בשנת 2016 הסתכם בכ-84.2 מיליון ש"ח (המהווים כ-6.8% מההכנסות), לעומת 67.8 מיליון ש"ח (המהווים כ-5.8% מההכנסות) בשנת 2015, גידול של כ-24.1%. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב- 24.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-23.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 2.3%. 

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן, אמר: "בשנת 2016 נמשכה הצמיחה העקבית של הקבוצה ואנו מסכמים את השנה עם תוצאות שיא. מגזרי הפעילות העיקריים של הקבוצה הציגו צמיחה בהכנסות תוך גידול ברווחים.

מגזר שכר ומשאבי אנוש ממשיך להוות את הבסיס האיתן של הקבוצה. בשנת 2016 התחלנו ליהנות מפירות עמלנו בתחום התפעול הפנסיוני. השרות המוצע על ידי חילן הינו בעל יתרונות רבים ועל כן זכה לביקוש מרשים בשנת פעילותו הראשונה עם אחוזי חדירה משמעותיים בקרב לקוחותינו.

בנוסף השנה צרפנו לקוחות אסטרטגיים וזכינו בפרויקטים חדשים. בכוונתנו להמשיך ולהגדיל את פעילות זו ואת היקף הלקוחות אשר ייהנו משירותי ערך מוסף איכותיים במגוון תחומי ניהול ההון האנושי בארגון. 

מגזר פתרונות עסקיים ממשיך להציג צמיחה בכל הפרמטרים ובמיוחד ברווח התפעולי ובשיעורו. בנוסף לצמיחה האורגנית של נס, לפני כחצי שנה רכשה נס את השליטה בחברת דנאל, בעלת מגוון פתרונות מובילים לשוק הפיננסי בישראל. רכישת דנאל מהווה עבור קבוצת חילן כניסה לשוק הפינטק המתפתח והצומח. בכוונתנו לפעול להרחבת סל השירותים המוצעים ללקוחות דנאל תוך שילוב וסינרגיה עם פעילויות אחרות של קבוצת חילן. 

מגזר שיווק מוצרי תוכנה ממשיך לצמוח ורשם שנת שיא בהכנסות וברווח. 

שנת 2016 הייתה שנה של קפיצת מדרגה אשר באה לידי ביטוי בין היתר בגידול ברווח התפעולי של כ- 23%. 

אנו ממשיכים במגוון פעולות אשר יסייעו להמשך צמיחתה של קבוצת חילן על כל מגזריה וכן פועלים לאיתור פיתוח מנועי צמיחה חדשים".
 
נתונים נוספים לרבעון הרביעי ושנת 2016:

  • הרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA) בשנת 2016 הסתכם 
ב- 139.5 מיליון ש"ח (המהווים כ-11.3% מסך ההכנסות), לעומת כ- 118.2 מיליון ש"ח (המהווים כ-10.1% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 18%. 

ה – EBITDA ברבעון רביעי 2016 הסתכם בכ- 39.7 מיליון ש"ח (המהווים כ-12.1% מסך ההכנסות), לעומת כ- 37.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווים כ-11.8% מסך ההכנסות), גידול של כ- 6%. 

  • ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 31 בדצמבר 2016 הסתכם לכ- 239.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 199.3 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2015. השינוי בהון בתקופת הדוח נובע מהרווח שנצבר במהלך התקופה בקיזוז חלוקת הדיבידנד לבעלי המניות בחברה.

  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2016 הסתכם בכ- 103.9 מיליון ש"ח, לעומת כ- 102.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-1.7%.

  • דיבידנד - עם אישור הדוחות הכספיים לשנת 2016, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן של כ- 22.5 מיליון ש"ח (100 אג' למניה) אשר יחולק ב-27 באפריל 2017.
בשנת 2016 חילקה החברה דיבידנד של כ-39.3 מיליון ש"ח (175 אג' למניה).

אודות חילן - חילן הינה החברה המובילה בישראל בתחום פתרונות תוכנה כשירות 

 (Software as a Service) לניהול ההון האנושי בארגון. חילן מפתחת פתרונות חדשניים ואינטגרטיביים במשך למעלה מארבעה עשורים עבור תחומי השכר, משאבי אנוש, נוכחות ופנסיה, ומנהלת את מחזור החיים של העובד החל מגיוסו וכלה בפרישתו. לחילן בסיס לקוחות רחב הכולל מעל 1800 חברות וארגונים מובילים ומנהלת למעלה מ-800,000 מועסקים בכלל מגזרי המשק.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.