נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

סיוע החזר במימוש החזרי מס

 

 בתגובה להודעת רשות המיסים על הקמת צוות שיפעל לעידוד והרחבת מימוש זכויות בתחום המס והקטנת תשלום המס של יחידים, אומר עו"ד ורו"ח יואל רטנר, בעליה של חברת SAVETAX כי מדובר בלעג לרש.

רשות המסים שודדת את מי שמקבל רכב צמוד ומשתמש בו לצרכים עסקיים. לדבריו, תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) יצרו למאות אלפי שכירים שנוסעים ברכב צמוד עיוותי מס שונים המייצרים למדינה הכנסה לא מוצדקת בסך כ-8 מיליארד ₪ בשנה.

חברת SAVETAX עוסקת בהחזרי מס לבעלי רכבי חברה בנושא שווי שימוש שפיתחה יומן רכב ממוחשב המודד ומדווח על נסיעות עסקיות ופרטיות.לדברי רטנר, חברתו מתנהלת במישור המשפטי נגד רשות המסים כדי להוכיח את כמות הנסיעות העסקיות ברכב לצורך חיסכון משמעותי בתשלום המיסים. בין היתר מציין רטנר עיוותים כגון העובדה שהתקנות לא מתייחסות לרכב שמשמש כגורם ייצור פעיל (טכנאי שירות, שמאי רכב, אנשי מכירות ונהגים מקצועיים אחרים). בפועל אנשי הצווארון הכחול מסבסדים את אנשי הצווארון הלבן.

התקנות גורמות שלמדינת ישראל יש אינטרס מובהק שמחיר הרכב "הרשמי" החדש יעלה כל שנה.התקנות אינן תואמות לכך שהתחבורה הציבורית בישראל לא מאפשרת שימוש סביר להגיע למקום העבודה ולעיתים  רבות השכירים נאלצים להשתמש ברכב פרטי כדי להגיע במועד למקום העבודה .התקנות מצמידות את מחיר הרכב "הרשמי", מחיר הבסיס שממנו חושב שווי השימוש לראשונה למדד המחירים לצרכן. דהיינו כל שנה המחיר שממנו מחושב שווי השימוש עולה ומנגד ערך מימוש הרכב יורד.
 
 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.