הסכם בין משרד האוצר לרשות העתיקות המסדיר ביצוע חפירות ארכיאולוגיות באתרים המיועדים לפיתוח

החשב הכללי במשרד האוצר ורשות העתיקות חתמו על הסכם להסדרת ביצוע של חפירות הצלה ארכיאולוגיות באתרים המיועדים לפיתוח בינוי או תשתיות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

03/01/2021 עידו אסיאג

ההסכם יסייע לכלל משרדי הממשלה בביצועם של פרויקטי פיתוח, בנייה ותשתיות באתרים בהם מצויות עתיקות, תוך שמירה על ערכי המורשת הארכיאולוגית של מדינת ישראל. כמו כן, ההסכם יסדיר לראשונה את פרסומם של מכרזים לביצוע חפירות הצלה בהיקף משמעותי, ויסייע להתבססותו ופיתוחו של ענף הארכיאולוגיה בישראל, תוך קידום ערכי השוויון וחופש העיסוק.

מדינת ישראל היא בעלת עבר ארכיאולוגי עשיר הנפרס על פני אלפי שנות היסטוריה ופרה-היסטוריה אנושית, ונתגלו בה כמה מהממצאים הארכיאולוגיים החשובים ביותר. הימצאותם של אינספור אתרי עתיקות במדינה קטנה וצפופה מובילה לא פעם לקונפליקט בין צורכי השימור והפיתוח. מידי שנה מתגלה הצורך בביצוען של עשרות רבות של חפירות הצלה ארכיאולוגיות באתרים המיועדים להקמת שכונות מגורים, סלילת כבישים, רכבות ומחלפים ופרויקטים ממשלתיים ולאומיים אחרים.

ההסכם החדש יאפשר להתמודד בצורה יעילה יותר עם אתגרי הדיור ויקדם את ביצוען של תכניות ממשלתיות שונות: במסגרת ההסכם יוכלו משרדי הממשלה או מי מטעמם להתקשר באופן מוסדר עם רשות העתיקות לביצוע חפירות הצלה, ורשות העתיקות, מצידה, תידרש להוציא למכרזים שתפרסם בעצמה חלק מהעבודות הנ"ל, בשיעורים הולכים וגדלים, בד בבד עם התבססות הענף, כך שעד לשנת 2027 לפחות 30% מחפירות ההצלה ביוזמה ממשלתית בישראל תבוצענה ע"י ארכיאולוגים מהמגזר הפרטי ומהאקדמיה.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "מדובר בהסכם חשוב שיעודד כניסת שחקנים נוספים לענף ויקדם את התחרות והיעילות המשקית. כמו כן, המהלך יסייע לקדם את ביצוע פרויקטי התשתית, ובכך יתרום להגברת היקף הפעילות הכלכלית בכלל, ובפרט נוכח השלכות ההתמודדות עם נגיף קורונה".

מנהל רשות העתיקות, ישראל חסון מסר ל FUNDER : "אני מברך את אנשי משרד האוצר שהשקיעו שעות רבות ומחשבה רבה בלימוד הנושא. שני הצדדים יצרו הסכם מאוזן, שהיה ויצלח, יביא תועלת מרובה לכלכלת הארץ ולשימור תודעת ערך המורשת ההיסטורית של הארץ הזו".

סגן בכיר לחשב הכללי, ישי בן אלי: "ההסכם יתרום תרומה משמעותית לפיתוחן של שכונות מגורים חדשות ופרויקטי תחבורה בכל רחבי הארץ באופן יעיל ומהיר יותר, תוך שמירה על העתיקות. ההסכם קודם ע"י מר ארבל אלטשולר, מנהל תחום שיכון ומקרקעין באגף החשב הכללי, יוזם המהלך, ויהווה תמיכה חשובה במדיניות הממשלה לפעול להגדלת היצע הדיור ולהאצת הפעילות במשק".