דרוג מרץ בקופות הגמל: ילין לפידות מנצחים החודש בכל המסלולים

אלטשולר שחם חלשים יחסית במרץ וב-12 חודשים אחרונים | כלל תמר מובילים מתחילת השנה ו-12 חודשים אחרונים במסלול לבני 50 עד 60 ובמסלול מעל גיל 60 | עדכון כתבה לאחר תיקון טעות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
בכנס ילין לפידות, יאיר לפידות וקרנית פלוגבכנס ילין לפידות, יאיר לפידות וקרנית פלוג

מיכאל לוי
19/04/2021

תשואות חיוביות לכלל גופי הגמל במרץ, בכל חתכי המודל הצ'יליאני שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ולפי רמות הסיכון. ילין לפידות מנצחים בכל המסלולים.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – ילין לפידות עם 2.75%
במסלול לגילאי 50 ומטה, שהוא המסלול החשוף יותר לסיכון, ממוצע התשואות החודש עומד על 1.96% לעומת 1.24% בחודש הקודם. טווח התשואות נע בין 0.73% ל-2.75%. מתחילת השנה, ממוצע התשואה עומד על 4.36%. בשנה האחרונה ממוצע התשואות עומד על 26.75%. ממוצע התשואות ל-3 שנים הוא 24.41% ול-5 שנים 41.83%.

ילין לפידות מנצחים החודש עם תשואה של 2.75%. במקום השני נמצאים מור עם תשואה של 2.5%.

מתחילת השנה המובילים הם כלל עם 6.12% (0.73% החודש, מקום אחרון). בתשואה ל-12 חודשים מובילים מור עם 32.33%. בתשואה ל-3 שנים מובילים אקסלנס עם 28.38% (0.73% החודש). בתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 50.58% (1.73% החודש שלישי מהסוף).

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – ילין לפידות עם 2.49%
במסלול לגילאי 50 עד 60, שהוא המסלול בעל ההיקפים הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.96% לעומת 0.78% בחודש הקודם. טווח התשואות נע בין 1.61% ל-2.49%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.81%. תשואה ממוצעת לשנה האחרונה היא 22.02%, תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 21.14% ול-5 שנים 35.37%.

ילין לפידות במקום הראשון החודש עם תשואה של 2.49%. במקום השני נמצאים מור עם 2.16%. בתשואה מתחילת השנה מובילים כלל עם תשואה מתחילת השנה של 4.16% (1.61% החודש, מקום אחרון). כלל מובילים גם בתשואה לשנה האחרונה עם 24%. בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 24.06% ו-45.27% בהתאמה (1.75% החודש שלישי מהסוף).

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – ילין לפידות עם 1.66%
קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, שהוא המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש היא 1.4% לעומת 0.31% תשואה בחודש קודם. מנעד התשואה החודש נע בין 1.1% ל-1.66%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 2.49%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 15.72%, ב-3 שנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 16.36%, וב-5 השנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 25.35%.

ילין לפידות מנצחים גם במסלול זה החודש, עם 1.66%. במקום השני נמצאים מור עם 1.54%.

כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 3.68%, 12 חודשים אחרונים עם 23.15% ול-3 שנים עם תשואה של 21.5%. כלל השיאו החודש 1.44%. בתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 31.63% (1.1% החודש, מקום אחרון בתשואה).

קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9939

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

      1,724

2.75%

4.46%

25.12%

26.29%

45.09%

12532

אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

      1,002

2.50%

4.87%

32.33%

---

---

9730

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה

         778

2.36%

3.86%

25.95%

27.16%

45.65%

7215

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

         977

2.10%

4.00%

26.05%

23.55%

40.44%

9744

הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

      1,103

2.01%

3.74%

23.52%

19.34%

35.32%

9779

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה

         834

1.93%

4.02%

25.45%

22.89%

---

9651

כלל תמר עד 50

      1,174

1.77%

4.75%

28.11%

25.21%

38.74%

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

      9,674

1.73%

3.70%

24.88%

26.32%

50.58%

9793

מנורה מבטחים תגמולים עד 50

         986

1.69%

4.09%

27.05%

20.59%

34.64%

9916

אקסלנס גמל לבני 50 ומטה

      5,406

0.73%

6.12%

29.02%

28.38%

44.19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.96%

4.36%

26.75%

24.41%

41.83%

קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9940

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

      7,521

2.49%

4.02%

21.36%

22.34%

36.49%

12533

אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60

      4,007

2.16%

3.78%

23.51%

---

---

9731

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60

         957

2.13%

3.02%

20.52%

23.24%

38.56%

103

מיטב דש גמל לבני 50-60

      7,213

2.12%

4.06%

22.86%

21.51%

36.19%

9742

הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

      4,133

1.98%

3.93%

20.74%

18.32%

33.15%

9529

אקסלנס גמל לבני 50 עד 60

      1,540

1.94%

3.93%

23.15%

21.48%

---

9792

מנורה מבטחים תגמולים 50-60

      4,315

1.85%

3.96%

21.88%

18.35%

32.57%

9780

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60

      1,799

1.82%

3.64%

21.74%

20.08%

29.20%

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

     32,519

1.75%

3.57%

21.02%

24.06%

45.27%

9890

פסגות גדיש לבני 50-60

     23,245

1.71%

3.79%

21.41%

19.80%

33.17%

9652

כלל תמר 50-60

      1,415

1.61%

4.16%

24.00%

22.26%

33.76%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.96%

3.81%

22.02%

21.14%

35.37%

קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9941

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

      1,494

1.66%

2.23%

13.74%

15.37%

22.90%

12534

אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה

      2,072

1.54%

2.54%

13.81%

---

---

401

אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

      3,002

1.52%

2.97%

17.59%

17.42%

28.48%

551

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

      3,612

1.51%

2.83%

15.90%

17.39%

26.70%

7988

כלל לעתיד כללי

         466

1.44%

3.68%

23.15%

21.50%

---

9745

הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

      1,902

1.42%

2.46%

13.80%

13.88%

23.49%

9732

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה

         334

1.37%

1.73%

13.28%

14.01%

22.88%

9781

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה

         697

1.31%

2.25%

15.54%

15.98%

---

9794

מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

         795

1.15%

2.13%

15.12%

12.53%

21.37%

9952

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

     15,843

1.10%

2.09%

15.27%

19.14%

31.63%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.40%

2.49%

15.72%

16.36%

25.35%