דירוג מרץ 2021 בביטוחי המנהלים - עליות בכל המסלולים

מבין הגופים הגדולים הפניקס מנצחים במסלול כללי ובקרן י' | הראל מנצחים במסלול עד גיל 50 ובין 50-60 | מגדל מנצחים מעל גיל 60

 

 
רועי קדוש, צילום רמי זרנגררועי קדוש, צילום רמי זרנגר
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/04/2021

חודש חיובי וטוב בביטוחי המנהלים בתשואות חיוביות בכל המסלולים.

הגוף שניצח בתשואות בכל המסלולים הוא הכשרה, עם ביצועים יפים מאוד ביחס לאחרים.

תשואות בקרן י'
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' עומדת החודש על 2.24% לעומת 1.08% בחודש שעבר. תשואה ממוצעת מתחילת השנה – 4.52%, בשנה האחרונה 23.5%, ל-3 שנים 24.25%, ל-5 שנים 41.05%.

הכשרה מנצחים בתשואה החודש עם 4.41%. הכשרה מנצחים כמעט בכל שאר חתכי הזמן, עם 6.88% מתחילת השנה, 27.23% בשנה האחרונה, 33.14% ל-3 שנים. בתשואה ל-5 שנים מובילים הפניקס עם 47.43%. 

במקום השני, ובעצם במקום הראשון מבין הגופים הגדולים, נמצאים הפניקס עם 2.06% החודש. הפניקס מובילים בתשואה מקרב הגופים הגדולים בשאר חתכי הזמן.

תשואות מסלול כללי
התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי היא 2.03% לעומת 0.94% בחודש שעבר. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 4.08%, בשנה האחרונה 22.89%, ל-3 שנים 23.27% ל-5 שנים 38.71%.

הכשרה מנצחים החודש עם 3.13%. הכשרה מובילים גם בתשואה מתחילת השנה עם 5.06%. 

במקום השני, והגוף המוביל מבין הגופים הגדולים, נמצאים הפניקס עם 2% החודש. הפניקס מובילים גם בתשואות מקרב הגופים הגדולים לשאר חתכי הזמן.

בתשואה בתשואה בשנה האחרונה מובילים הפניקס עם 25.9%. בתשואה ל-3 שנים מובילים הכשרה עם 29.24%, ובתשואה ל-5 שנים מובילים הפניקס עם 44.97%.

מסלולים תלויי גיל
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת היא 2.26% לעומת 0.81% חודש קודם. הכשרה מנצחים החודש עם 3.4%. הכשרה גם מובילים בכל שאר חתכי הזמן עם 6.05% מתחילת השנה, 28.91% שנה אחורה, 31.65% ל-3 שנים ו-42.08% ל-5 שנים. במקום השני נמצאים הראל עם 1.97% תשואה.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 2.26% לעומת 0.9% חודש קודם. הכשרה מובילים בכל חתכי הזמן עם 6.05% מתחילת השנה, 28.91% שנה אחורה, 31.65% ל-3 שנים ו-42.08% ל-5 שנים. במקום השני נמצאים הראל עם 1.75% תשואה.

במסלול לבני 60 ומעלה, מנצחים הכשרה עם תשואה של 0.59%. הכשרה מובילים בתשואה בכל חתכי הזמן עם 4.68% מתחילת השנה, 20.33% בשנה האחרונה, 22.98% ל- 3 שנים, ו-29.17% ל-5 שנים. במקום השני נמצאים מגדל עם 1.32% תשואה.

ביטוחי מנהלים - קרן י'

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

35012

הכשרה קרן י'

      1,895

4.41%

6.88%

27.23%

33.14%

46.84%

7012

הפניקס קרן י'

     31,653

2.06%

4.34%

25.19%

26.80%

47.43%

259013

הראל קרן י'

     23,682

2.03%

4.30%

21.26%

21.71%

39.53%

14012

כלל קרן י'

     38,700

1.94%

4.81%

24.82%

25.12%

42.09%

17012

מגדל קרן י'

     72,554

1.89%

4.00%

22.27%

22.69%

41.49%

18012

מנורה מבטחים קרן י'

     10,998

1.79%

3.83%

22.03%

19.01%

34.71%

116

איילון קרן י'

      1,839

1.55%

3.47%

21.70%

21.29%

35.26%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

2.24%

4.52%

23.50%

24.25%

41.05%

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

62

הכשרה מסלול כללי

      3,527

3.13%

5.06%

23.14%

29.24%

41.89%

50

הפניקס כללי

     13,474

2.00%

4.19%

25.90%

25.91%

44.97%

88

הראל מסלול כללי

     21,445

1.96%

3.66%

20.43%

19.39%

36.61%

17013

מגדל כללי

     32,230

1.81%

3.75%

22.52%

21.54%

37.34%

99

כלל - כללי

      9,812

1.80%

4.52%

24.57%

24.06%

39.70%

116

איילון מסלול כללי

      1,275

1.48%

3.29%

20.77%

19.48%

31.72%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

2.03%

4.08%

22.89%

23.27%

38.71%

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9629

הכשרה מסלול לבני 50 ומטה

         294

3.40%

6.05%

28.91%

31.65%

42.08%

9562

הראל מסלול לבני 50 ומטה

      1,933

1.97%

3.67%

24.45%

20.15%

36.57%

9599

מגדל מסלול לבני 50 ומטה

      3,876

1.93%

4.02%

25.14%

22.39%

33.21%

9659

כלל תלוי גיל עד גיל 50

      3,555

1.72%

4.80%

28.36%

25.69%

40.41%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

2.26%

4.64%

26.71%

24.97%

38.07%

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9630

הכשרה מסלול לבני 50-60

         115

2.96%

5.37%

26.74%

29.26%

37.61%

9563

הראל מסלול לבני 50 עד 60

         676

1.75%

3.17%

20.06%

17.48%

31.11%

9604

מגדל מסלול לבני 50 עד 60

      1,792

1.68%

3.28%

21.02%

19.51%

29.05%

9660

כלל תלוי גיל 50-60

         978

1.44%

3.71%

23.04%

21.11%

33.19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.96%

3.88%

22.72%

21.84%

32.74%

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9631

הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה

           79

3.04%

4.68%

20.33%

22.98%

29.17%

9729

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

      2,185

1.32%

2.30%

15.58%

15.89%

24.25%

9564

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

      1,098

1.28%

2.15%

13.58%

13.80%

24.58%

9661

כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה

      1,120

1.13%

2.62%

16.19%

16.24%

25.69%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.69%

2.94%

16.42%

17.23%

25.92%