מספנות ישראל - עסקה לחברת הבת - המניה מגיבה ב-3.5% עליה

תייצר ותספק כלי שיט למדינה באפריקה תמורת כ-151 מיליון שקל | איזה קרנות מחזיקות במניה?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
שלומי פוגל, אסי שמלצר, סמי קצב, קרדיט: דניאל צרסקישלומי פוגל, אסי שמלצר, סמי קצב, קרדיט: דניאל צרסקי

עומר רגב
08/06/2021


https://www.funder.co.il/seco/1168533/s/#

78 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 15.9 מיליון במספנות ישראל
קרנות נאמנות שמחזיקות את מספנות ישראל. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

אינטראקטיב ישראל אחזקות בעלי עניין 

2.88%

255105

4500

מניות

MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

1.6%

898366.43

15847

מניות

הראל מניות Mid Cap

1.41%

507870

9000

מניות

הראל מניות צמיחה

1.39%

197505

3500

מניות

הראל ת"א - 125 

1.34%

625404.08

11032

מניות

סיגמא 20/80

1.01%

190138.26

3354

מניות

סיגמא מניות ישראל 

0.99%

106917.34

1886

מניות

הראל Htf אינדקס מניות ישראל 100 - EW

0.92%

79422.69

1401

מניות

פורצ`ן גמישה

0.8%

142203.6

2520

מניות

סיגמא 25/75

0.53%

10147.51

179

מניות


עסקה זו מצטרפת לעסקה בהיקף של כ-430 מיליון שקל שנכנסה לתוקף בחודש אפריל האחרון - לאספקת כלי שיט למדינה במזרח אסיה.

אתמול אישר ביהמ"ש לחברה לבצע חלוקת דיבידנד של כ-25 מיליון שקל בהתאם להחלטת הדירקטוריון.

איתן צוקר, מנכ"ל מספנות ישראל, החברה הבת: "העסקה הנוכחית הינה עסקה משמעותית נוספת עבור מספנות ישראל. עסקה זו מתווספת לצבר העבודות של החברה לשנים הקרובות, בהמשך  לעסקה למכירת כלי שיט למדינה באסיה בהיקף של כ-430 מיליון שקל, שנכנסה לאחרונה לתוקף לאחר קבלת כל האישורים. חברת מספנות ישראל פועלת במגוון שווקים להאצת הצמיחה של המגזר הימי, כמו כן מבוצעת פעילות להמשך פיתוח פלטפורמות ימיות חדישות ומתקדמות."

חברת תעשיות מספנות ישראל מדווחת היום על עסקה משמעותית נוספת לחברת הבת, מספנות ישראל, העוסקת בייצור כלי שיט. מספנות ישראל התקשרה בהסכם לייצור והספקת כלי שיט, ציוד ושירותים למדינה באפריקה תמורת כ-151 מיליון שקל. החברה תספק את כלי השיט עד סוף שנת 2023, כאשר התמורה תשולם על פי אבני דרך כשאבן הדרך הקרובה תשולם ברבעון הראשון של שנת 2023 ולאחריה תחל החברה הבת בהשלמת כלי השיט. 

יצוין, כי מדובר בהשלמת עסקה שבגינה התקבל בעבר סכום ראשוני של כ-59 מיליון שקל (כ-18 מיליון דולר), ומשכך התמורה האמורה כוללת סכום זה וכלי השיט כבר נבנה בחלקו וכלול במלאי החברה. עוד צויין כי החברה בוחנת כעת את ההשלכות החשבונאיות של חתימת ההסכם.

בחודש אפריל האחרון עדכנה החברה על כניסה לתוקף של הסכם משמעותי לחברה הבת מספנות ישראל, לייצור והספקת כלי שיט, וכן ציוד ושירותים למדינה במזרח אסיה תמורת כ-430 מיליון שקל (כ-128 מיליון דולר), וזאת במהלך תקופה של כ-3.5 שנים. 

תעשיות מספנות ישראל דיווחה מאז הנפקתה לציבור (IPO) בחודש ספטמבר על מספר עסקאות משמעותיות נוספות, ביניהן רכישת אונייה להובלת מטעני מלט, בעלת כושר נשיאה של כ-15 אלף טון תמורת 11 מיליון דולר, שתאפשר לחברה כניסת לתחום הובלת מלט בינלאומית. האונייה תצטרף לצי האוניות של החברה שיימנה 13 אוניות, אליו התווספה בפברואר האחרון אוניית מטען נוספת, בעלת כושר הובלה של כ-37.5 מיליון טון, שנרכשה תמורת כ-10.5 מיליון דולר.

יצוין כי בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה כפי שפורסם בדוח התקופתי לשנת 2020, אישר אתמול ביהמ"ש המחוזי בחיפה לחברה לבצע חלוקת דיבידנד של כ-25 מיליון שקל.