הפניקס - הוגשה בקשה לאישור כתביעה ייצוגית

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by 3D Animation Production Company PixabayImage by 3D Animation Production Company Pixabay

עידו אסיאג
13/07/2021


https://www.funder.co.il/seco/767012/s/#

249 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 311.75 מיליון בהפניקס
קרנות נאמנות שמחזיקות את הפניקס. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

הראל אופטימום מניות ישראל

5.35%

1098200

38000

מניות

הראל ת"א - 35 

5.24%

3005600

104000

מניות

פרופאונד גמישה 

4.63%

1348618.5

46665

מניות

פרופאונד מנייתית

4.04%

6583709

227810

מניות

פסגות תיק מניות ממוקד

3.69%

3665473.7

126833

מניות

אנליסט מניות ואסטרטגיות

3.33%

123981

4290

מניות

הראל מניות ישראל 

3.29%

14863703.5

514315

מניות

הראל מעו"ף בריבוע

2.9%

549100

19000

מניות

איילון משקל שווה ת"א 35

2.85%

455435.1

15759

מניות

הראל ת"א - 125 

2.8%

1445000

50000

מניות


הוגשה כנגד החברה האם של החברה, הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס ביטוח") תביעה ובצידה בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, בבית המשפט המחוזי בתל אביב (להלן: "התביעה").

עניינה של התביעה, לטענת התובע, כי הפניקס ביטוח סירבה לממן עלות ניתוח, וכי נמנעה, לכאורה, מביצוע גילוי נאות המציג את הכיסוי הביטוחי והחרגותיו בחלק מפוליסות בריאות ששווקו לאחר 1.10.2001.

התובע ציין כי אומדן הנזק המצטבר שנגרם, לטענתו, לכלל חברי הקבוצה עומד על סך של כ-4.8 מיליון ש"ח.

בשלב זה, הפניקס ביטוח לומדת את פרטי התביעה, ולפיכך לא ניתן להעריך את הסיכויים לאישורה כתובענה ייצוגית, ואם תאושר, לא ניתן להעריך את סיכויי הצלחתה.

המועד בו נודע להפניקס ביטוח על האירוע הינו היום בשעה 07:00.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.