קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות -אוגוסט 2021 - הרשימה המלאה

מיטב תכלית היא החברה הגדולה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות. מגדל קרנות נאמנות היא המגייסת הגדולה ביותר באוגוסט 2021. הקרנות המסורתיות גייסו כ 1.424 מיליארד שקלים באוגוסט. קרנות הסל פדו 2.28- מיליארד שקלים באוגוסט. הקרנות המחקות גייסו כ 857 מיליון שקלים. הקרנות הכספיות פדו כ 418- מיליון שקלים. ילין לפידות חזרה להוביל את ענף הקרנות המסורתיות ללא כספיות.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

אלי אופיר
05/09/2021

קרנות מנוהלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

היקף נכסים במסורתיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות

היקף נכסים בכספיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות

 

31.8.2021

אוגוסט

מתחילת השנה

 

אוגוסט

מתחילת השנה

 

אוגוסט

מתחילת השנה

מיטב תכלית

28,658

-109

317

23,468

82

1683

5,189

-191

-1366

אלטשולר שחם

25,609

-38

1,667

25,415

-31

1,695

194

-7

-28

ילין לפידות

25,759

133

674

25,759

133

674

*

*

*

פסגות

20,108

-116

-796

17,583

-93

-343

2,526

-23

-453

מור

18,628

-7

1104

17,788

13

1390

840

-20

-286

הראל

17,730

-172

-1967

12,841

-74

-29

4,889

-98

-1,938

מגדל שוקי הון

15,645

406

4,086

13,199

446

4,206

2,446

-40

-120

קסם

13,086

498

1735

12,275

514

1894

811

-16

-159

אי.בי.אי

8,332

-97

-205

8,169

-86

-120

163

-11

-85

אנליסט

5,340

-24

-300

4,450

-12

-103

890

-12

-197

פורסט

4,496

59

764

4,496

59

764

*

*

*

אפסילון

3,140

171

1239

3,140

171

1239

*

*

*

איילון

2,975

60

425

2930

60

435

45

0

-10

סיגמא

1,921

-12

-420

1,921

-12

-420

*

*

*

א.ד. רוטשילד

1,554

-10

-125

1,554

-10

-125

*

*

*

אילים

1297

83

535

1297

83

535

*

*

*

תמיר פישמן

490

1

46

490

1

46

*

*

*

ברק

149

-19

-162

149

-19

-162

*

*

*

איילון (הוסטינג)

12,390

150

3,630

12,390

150

3,630

*

*

*

קסם (הוסטינג)

4,450

47

*

4,450

47

*

*

*

*

סיגמא (הוסטינג)

186

2

*

186

2

*

*

*

*

סיכום ביניים

211,943

1,006

12,247

193,950

1,424

16,889

17,993

-418

-4,642


הוסטינג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות בהוסטינג

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו

מנהל החברה

 

31.8.2021

אוגוסט

מתחילת השנה

 

פורטה

3,245

38

1611

חגי בדש

ISP

2,445

-6

894

ירון ליזבונה

ברומטר

1,680

27

440

אלי צחור

קסם אזימוט

1,168

-20

*

נימרוד פינקו

פסטרנק שהם

1,220

20

630

שי שהם

פרופאונד

540

7

122

שי אנגל ועודד שטרנברד

פורצ'ן

215

28

114

שי זבולון

אקסיומה

158

-1

*

אבי קורז ויאיר אלק

אלפי בנדק

147

-1

30

קובי אלפי-לס ויונה בנדק

אימפקט

136

7

27

צחי רודניק

פלקון

17

1

*

אורי קוברסקי ותמור דן

דרך 

9

1

*

*

גולד 

2

2

 

אמיר אדיבי 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

מוצרי מדדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים

היקף נכסים במחקות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות

היקף נכסים בקרנות סל

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל

מנכ"ל חברת הקרנות

31.8.21

אוגוסט

מתחילת השנה

אוגוסט

מתחילת השנה

אוגוסט

מתחילת השנה

קסם

38,861

-1585

-717

12,210

218

2027

26,651

-1803

-2,744

אבנר חדד

מיטב תכלית

33,489

-258

-444

9,431

102

1,373

24,058

-360

-1817

רפי ניב

מגדל שוקי הון

31,893

-200

2,424

19,491

-37

1,032

12,402

-163

1392

ליאור כשריאן

פסגות

25,914

302

2010

8,449

373

2643

17,465

-71

-633

אייל גורן

הראל

24,017

201

1277

8,281

157

1472

15,736

44

-196

ירון דייגי

אי.בי.אי

4,161

0

162

4,161

0

162

*

*

*

אורי בן דב

מור

2,813

108

1576

1059

36

617

1754

72

959

אלי לוי

אלטשולר שחם

1,071

-7

-223

1,071

-7

-223

*

*

*

ליאור כגן

א.ד רוטשילד

25

15

25

25

15

25

*

*

*

אייל סגל

אנליסט

11

1

11

11

1

11

*

*

*

אלון אגושביץ

סיכום

162,255

-1423

6101

64,189

858

9139

98,066

-2281

-3,039

 


טבלה מאוחדת        

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

מנכ"ל חברת הקרנות

31.8.2021

אוגוסט

מתחילת השנה

מיטב תכלית

62,147

-367

-127

רפי ניב

קסם

51,947

-1087

1017

אבנר חדד

מגדל שוקי הון

47,538

206

6,510

ליאור כשריאן

פסגות

46,022

186

1,214

אייל גורן

הראל

41,748

29

-690

ירון דייגי

אלטשולר שחם

26,680

-44

1,444

שי ירון

ילין לפידות

25,759

133

674

אסף אלדר

מור

21,441

101

2,680

אלי לוי

אי.בי.אי

12,493

-97

-43

אורי בן דב

אנליסט

5,350

-23

-289

אלון אגושביץ

פורסט

4,496

59

764

ירון תמיר

אפסילון

3,140

171

1239

גיל קורן

איילון

2,975

60

425

קרן עמרם

סיגמא

1,921

-12

-420

יאיר שני

א.ד. רוטשילד

1,579

5

-99

איל סגל

אילים

1,297

83

535

טמיר שפירא

תמיר פישמן

490

1

46

אלדד תמיר

ברק

149

-19

-162

שי ברק

איילון (הוסטינג)

12,390

150

3,630

*

קסם (הוסטינג)

4,450

47

*

*

סיגמא (הוסטינג)

186

2

*

*

סיכום 

374,198

-416

18,348

 


סוג קרן

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

31.8.2021

אוגוסט

מתחילת השנה

מסורתיות

193,950

1424

16889

כספיות

17,993

-418

-4,642

מסורתיות + כספיות

211,943

1,006

12,247

 

 

 

 

מחקות

64,189

858

9139

סל

98,066

-2281

-3039

מחקות + סל

162,255

-1,423

6,100

 

 

 

 

כל הקרנות

374,198

417

18,347