אוקטובר בקרנות הפנסיה: מיטב שולטים במרבית חתכי הזמן מעל גיל 60

מנורה מבטחים שולטים במרבית חתכי הזמן בין 50-60 | אלטשולר שחם מנצחים עד גיל 50 ובין 50-60

 

 
Image by Tumisu from Pixabay Image by Tumisu from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/11/2021

אוקטובר חודש חזק בקרנות הפנסיה, כמו גם לשאר מסלולי החסכון השונים. כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

תשואות יפות מאוד החודש במסלולים השונים.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – אלטשולר שחם עם 3.4%

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר, וגם משקיעות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש היא 2.81% ביחס ל-0.66% - בחודש קודם. טווח התשואות נע בין 2.5% ל-3.4%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 13.52%, התשואה הממוצעת שנה אחורה היא 22.6%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 34.2% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 52.92%.

אלטשולר שחם השיאה החודש תשואה של 3.4%. במקום השני מיטב דש עם 3.14%, שגם מובילים מתחילת השנה עם 14.84%. בתשואה ל-12 חודשים מובילים כלל עם 25.36% (כלל השיאו החודש תשואה של 2.87%). בתשואה ל-3 שנים מובילים מיטב דש עם 36.48%, ובתשואה ל-5 שנים עדין מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 58.68%.

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב דש מובילים במרבית חתכי הזמן

המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית, נמוכה מזו של עד גיל 50 וגבוהה מעט מזו של מעל גיל 60. התשואה הממוצעת החודש היא 2.26% לעומת 0.46%- בחודש קודם. מנעד התשואה נע בין 1.95% ל-2.61%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 11.68%, בשנה האחרונה 18.86%, ל-3 שנים 29.82% ול-5 שנים 45.31%.

אלטשולר שחם מנצחים החודש גם בקטגוריה זו, עם 2.61%. במקום השני מיטב דש עם 2.56%. מיטב דש, ומובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן – מתחילת השנה עם 14.26%, בתשואה 12 חודשים אחרונים עם 21.88%, בתשואה ל-3 שנים עם 34.53. מיטב דש לקחו את ההובלה ל-5 שנים מאלטשולר שחם עם 47.07%.

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מיטב דש עם 1.8%

מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג את התשואה הנמוכה מבין המסלולים השונים עם תשואה ממוצעת של 1.52% לעומת 0.2% - בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.32%- ל-1.6%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 8.62%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 13.32%, ל-3 שנים התשואה הממוצעת היא 23.27%, ול-5 שנים התשואה הממוצעת היא 35.33%.

מיטב דש במקום ראשון החודש עם 1.8%. במקום השני מנורה מבטחים עם 1.6%. מנורה מבטחים מובילים בכל שאר חתכי הזמן עם 1.54%. מנורה מבטחים ראשונים בכל שאר חתכי הזמן, עם 10.78% מתחילת השנה, 17.07% שנה אחרונה, 25.5% 3 שנים אחרונות, 40.11% 5 שנים אחרונות.