אלקטרה נדל"ן - המניה הגיבה בחיוב לדוחות הכספיים

הרווח הנקי לתקופה של 9 החודשים הראשונים של שנת 2021 טיפס בכ-227% לכ-262 מיליון שקל

 

 
מנכ״ל אלקטרה נדלן, גיל רושינק, צלם: אורן קהןמנכ״ל אלקטרה נדלן, גיל רושינק, צלם: אורן קהן
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/11/2021

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2021 טיפס בכ-280% לכ-133.4 מיליון שקל.
 
ההכנסות ברבעון השלישי זינקו פי 4 לכ-188 מיליון שקל.

ה-(Same Property NOI (100% בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלה בכ-13.7% לכ-136 מיליון דולר.

החברה גייסה כ-3 מיליארד דולר ממשקיעים מישראל ומחו"ל בתקופה של 4 שנים ומנהלת נכון להיום הון של כ-2.7 מיליארד דולר באמצעות 4 קרנות השקעה פעילות, עסקאות משותפות לצד הקרנות ושותפות ריט להשקעה במלונות.

שווי תיק הנכסים המנוהלים (100%) בארה"ב ממשיך לצמוח ומוערך ליום 30.9 בכ-19.5 מיליארד שקל.

החברה השלימה מהלך בן עשור כאשר מימשה את נכסי הנדל"ן המניב האחרונים מנכסי אסטרטגיית המימוש בבעלותה בגרמניה, הודו וישראל.

השבוע עדכנה החברה כי תגייס עם שותף מקומי כ-200 מיליון ליש"ט לקרן שתשקיע בתחום המשרדים בבריטניה.

בכוונת החברה להקים קרן רביעית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב, וכן להקים קרן חוב שניה למימון מקצבי דיור בארה"ב.
 
גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם גידול משמעותי בהכנסות וברווח הנקי. עיקר הגידול בהכנסות מיוחס למרכיב דמי ההצלחה (Promote) אשר מבטא את חלקה של החברה כשותף מנהל (GP) בפעילותנו בקרנות. בתקופה האחרונה עדכנו על מספר מימושי נכסים בשיעור תשואה שנתי (IRR) גבוה של מעל 25% ברמת הנכסים.

בתחילת השבוע, עדכנו על הקמת פעילות חדשה בתחום המשרדים בבריטניה, כאשר אנו נשיק קרן בהיקף של כ-200 מיליון ליש"ט ביחד עם שותף מקומי בעל ניסיון רב בתחום. 

בתוך כך, אנו ממשיכים בפיתוח תחום הבתים צמודי הקרקע להשכרה (סינגל פמילי) וכן בפיתוח תחום המלונאות שבו אנו מזהים כיום פוטנציאל רב ליצירת ערך.

אנו מנהלים את פעילות החברה ואת פעילות הקרנות תוך מיפוי והטמעת שיקולי סביבה, חברה וממשל תאגידי (ESG).  

אלקטרה נדל"ן היא מהחברות הגדולות והמובילות בתחום הדיור להשכרה בארה"ב. תיק הנכסים המנוהלים של החברה ממשיך לצמוח ומונה כ-32 אלף דירות להשכרה ומוערך בשווי של למעלה מ-19.5 מיליארד שקל. 

בהתאם לתוכניות העבודה של החברה, בכוונתנו להמשיך להקים קרנות המשך לכלל הפעילויות הנוכחיות של החברה וכן לאתר נכסי נדל"ן בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי אשר מנוהלים על ידי שותף מקומי בעל ניסיון רב. כל זאת במטרה להמשיך להציף ערך לבעלי המניות". 

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של גיל רושינק, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2021. 

בפעילותה בתחום הקרנות והשותפויות, נוצרים לחברה ארבעה מקורות הכנסה: (1) רווחים שוטפים כשותף מוגבל (LP) - רווח שוטף ויציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); (2) רווחי שיערוך כ-LP - רווחי שערוך מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה; (3) דמי ניהול שנתיים שוטפים כ-(GP; (4 דמי הצלחה (Promote) כתוצאה מהשפעת הרווח משערוך הנכסים או מימושם כ-GP.

תוצאות פעילות הדיור להשכרה שבבעלות החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021:  

ה-NOI מנכסים מנוהלים (100%) של פעילות זו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלה בשיעור של כ-18.9% לכ-193 מיליון דולר לעומת כ-162 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

ה-(Same Property NOI (100% במקבצי הדיור עלה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בכ-13.7% לכ-136 מיליון דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד.   

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2021

הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון השלישי של 2021 עלו בשיעור חד לכ-187.5 מיליון שקל, לעומת כ-47.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות ברבעון נבע בעיקר מגידול בהכנסות מדמי הצלחה (Promote), ומחלק החברה בהתאמות שווי הוגן מדיור להשכרה בארה"ב.   

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון השלישי של 2021 זינק בכ-283% לכ-133.4 מיליון שקל (כ-124.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-34.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-29.6 מיליון שקל לבעלי המניות). 

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום ה-30 בספטמבר 2021, ממשיך לצמוח והסתכם לכ-660 מיליון שקל (מתוכו כ-634 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-421 מיליון שקל (מתוכו כ-405 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות) נכון ליום 31 בדצמבר 2020. 

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021

הכנסות אלקטרה נדל"ן בתקופה עלו בשיעור חד לכ-412 מיליון שקל, לעומת כ-109 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול בהכנסות מדמי הצלחה (Promote) ומחלק החברה בהתאמות שווי הוגן מדיור להשכרה בארה"ב. 

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן בתקופה טיפס בכ-227% לכ-261.9 מיליון שקל (כ-252.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-80.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-73.3 מיליון שקל לבעלי המניות). 

קרנות השקעה במקבצי דיור בארה"ב 

משנת 2017 גייסה אלקטרה נדל"ן כ-2.3 מיליארד דולר בארבע קרנות ההשקעה במקבצי דיור בארה"ב ממשקיעים ישראלים ובנוסף גייסה כ-700 מיליון דולר, בעיקר מגופים בארה"ב בעסקאות משותפות. בסה"כ גייסה החברה כ-3 מיליארד דולר. נכון להיום מנהלת החברה הון בהיקף של כ-2.7 מיליארד דולר. 

הקרן הראשונה: 

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בשנת 2018 בהיקף של כ-215 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן ב-9 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב בהיקף של 2,766 יחידות דיור. סך עליית שווי של 10 נכסי הקרן מיום רכישתם הסתכם בכ-114 מיליון דולר. הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה בסך כולל של כ-279 מיליון דולר. 

הקרן השנייה: 

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן השנייה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בשנת 2019 בהיקף התחייבויות של כ-462 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן ב-38 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב בהיקף של 12,865 יחידות דיור. סך עליית שווי של 38 נכסי הקרן מיום רכישתם הסתכם בכ-152 מיליון דולר (הקרן מימשה 4 נכסים). הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה בסך כולל של כ-130 מיליון דולר.

הקרן השלישית:
 
אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בחודש יולי 2021 בהיקף התחייבויות של כ-980 מיליון דולר. עד כה הקרן קראה לכ-85% מהתחייבויות המשקיעים ונכון למועד פרסום הדוחות הכספיים מחזיקה הקרן ב-43 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב, בהיקף של 12,410 יחידות דיור. סך עליית שווי של 18 נכסי הקרן מיום רכישתם הסתכם בכ-80 מיליון דולר. הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה של כ-79 מיליון דולר. 

קרן החוב להשקעות במקבצי דיור: 

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה העוסקת במתן הלוואות ומכשירי השלמת הון עצמי לרכישת מקבצי דיור בחודש יוני 2021 בהיקף התחייבות של כ-285 מיליון דולר. עד כה הקרן קראה לכ-60% מהתחייבויות המשקיעים. 

למועד פרסום הדוחות הכספיים השקיעה הקרן סך של כ-181 מיליון דולר ב-32 עסקאות מימון לביצוע רכישה של מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב. הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה של כ-17.5 מיליון דולר. 

שותפויות המחזיקות בתים פרטיים צמודי קרקע Single Family:

בחודש דצמבר 2020 עדכנה החברה על הרחבת פעילותה בתחום הדיור להשכרה בארה"ב על ידי הוספת פעילות הסינגל פמילי. בפעילות זו רוכשת החברה עם שותפים בתים פרטיים אשר מושכרים בעיקר למשפחות. לקידום הפעילות וניהולה התקשרה החברה עם שותף מקומי בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום ה-SFR. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, השקיעה החברה סך, נטו של כ-90 מיליון דולר ברכישת 1,048 בתים פרטיים ובפיקדונות בסך של כ-40 מיליון דולר לרכישת 2,000 בתים נוספים. 

פעילות המלונאות בארה"ב:

בחודש ינואר 2021 הודיעה החברה כי היא בוחנת כניסה לניהול קרנות השקעה בפעילות המלונות בארה"ב וזאת לאור השפעת מגפת הקורונה על מחירי בתי המלון אשר מאפשרות השקעה הזדמנותית. החברה התקשרה עם שותף מקומי בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום המלונאות, אשר מחזיק בבעלותו את רשת בתי המלון AKA ואשר פועל בתחום הנדל"ן בארה"ב. 

השותפות פועלת לגיוס כספים משותפים מוגבלים (LP’s), בהיקף של עד 500 מיליון דולר בשלב הראשון (יתכן וסכום זה יגדל בעתיד בהתאם להזדמנויות ולתנאי השוק), באמצעותם יירכשו נכסים בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי הממוקמים בערים מרכזיות (Gateway Cities) אשר מתאפיינות בביקוש רב לתיירות עסקית ופנאי.

נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, ביצעה עסקאות לרכישת 3 בתי מלון, בניו יורק, בווירג'יניה ובמיאמי בהיקף כולל של כ-202 מיליון דולר באמצעות שותפות ריט ייעודית. 

כניסה לתחום המשרדים בבריטניה: 

לאחר בחינה ארוכה של סביבת הפעילות בה פעלה החברה בעבר, כוננה החברה שיתוף פעולה עם שותף מקומי בעל ותק וניסיון של מעל ל-25 שנים (Valeo Capital) בתחום במהלכן ביצע עסקאות בהיקף רחב, לרבות עם גופים מוסדיים מישראל ובריטניה.

בשנים האחרונות גוברים פערי הביקוש בין נכסי משרדים Grade A לנכסי Grade B/C בעולם ובבריטניה בפרט, ומתרחבת תופעת ה"נהירה לאיכות" ("Flight to Quality"). מגיפת הקורונה האיצה מגמה זו וייצרה הזדמנות למתן ערך על ידי ניצול פערי הביקושים בין סוגי נכסים. 

הביקושים לעבוד ולגור בסביבה איכותית ואטרקטיבית גוברים, בין היתר, משיקולי בריאות ורווחה, כאשר שיקולי ESG הופכים למשמעותיים יותר ויותר. בנוסף, חברות עושות מאמצים למשוך עובדים מוכשרים ע"י הצעת סביבת עבודה אטרקטיבית. 

על פי המודל העסקי של החברה, החברה תקים קרן במודל GP ו-LP ותפעל לגייס כ-200 מיליון ליש"ט בטווח זמן קצר מגופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים כשירים.

לגרף אלקטרה נדל״ן לחצו כאן

151 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 138.09 מיליון באלקטרה נדלן
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלקטרה נדלן. לרשימה המלאה