רשות ניירות ערך - גופי הפינטק יסייעו לשנות את מאזן הכוחות בתחום הבנקאות

תזכיר חוק אסדרת תחום שירותי תשלום | יו"ר רשות ניירות ערך: שמים את הצרכן במרכז, פועלים לצמצם ריכוזיות במערכת הפיננסית

 

 
יו״ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, קרדיט: ענבל מרמרייו״ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, קרדיט: ענבל מרמרי
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/01/2022

בהתאם להחלטת הממשלה מיום 1 באוגוסט 2021, במסגרתה הוטל על רשות ניירות ערך להסדיר את תחום שירותי התשלום החוץ בנקאיים, פרסם משרד האוצר את טיוטת תזכיר חוק להסדרת העיסוק בשירותי תשלום, להערות הציבור. 

אסדרת התחום על-ידי רשות ניירות ערך נועדה להנגיש לאזרחי ישראל מגוון שירותים פיננסיים מתקדמים, שיסופקו על ידי שחקנים חדשים, חוץ בנקאיים במטרה לעודד תחרות בתחומי הבנקאות והשירותים הפיננסיים. האסדרה עוסקת בין היתר בכללים ובעקרונות לשמירה על מהימנות הגופים ועל יציבות מערך התשלומים לטובת כלל משתתפי השוק, בכללם הצרכנים ובתי העסק.

אסדרת תחום שירותי התשלום היא מהלך משלים לאסדרת תחום שירותי מידע פיננסי, שחוקק במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2021-2022. אסדרת שני התחומים תאפשר להעניק שירות מלא ושלם, במסגרתו הציבור יוכל לקבל תמונת מצב פיננסית מלאה ולרכוש את השירות במקום אחד. הטמעת חדשנות טכנולוגית בתחום השירותים הפיננסיים צפויה לתרום לשינוי מבורך בדפוסי הצריכה של הפיננסיים של הציבור בישראל.

עמדת רשות ניירות ערך היא כי גישת נותני שירותי תשלום למערכות התשלומים היא רכיב הכרחי לשם הפיכתם לגורמים מחוללי תחרות, פיתוח והטמעה של שיפורים טכנולוגיים בשירותי התשלום. האסדרה המוצעת עוצבה בהתאם לעקרונות האסדרה האירופאית PSD2 המובילה בעולם ובהתאמה לשוק הישראלי, במטרה לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים המתקדמים בעולם. 

לצד בחינת הערות הציבור שיתקבלו בכוונת רשות ניירות ערך לבחון כיצד צפוי להשפיע נוסח ההצעה הנוכחי בהיבטים של ריכוזיות ותחרות במערכת הפיננסית ושל ארביטראז' רגולטורי פוטנציאלי על גופים שיפעלו בתחום התשלומים, ולפעול במידת הצורך לתיקון ההצעה בהתאם.