הכשרת הישוב - מוכרת את הקרקע "פאת-ים" בהרצליה

פועלת לחיזוק ההון העצמי ולייצר נזילות

 

 
הרצליה פיתוח, קרדיט: אלבטרוסהרצליה פיתוח, קרדיט: אלבטרוס
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/01/2022

הכשרת הישוב תרשום ברבעון הראשון של 2022, רווח של עד 107 מיליון שקל.

הכשרת הישוב תקבל ממכירת הקרקע תזרים בהיקף של 141 מיליון שקל שיתקבל במלואו במחצית הראשונה של השנה.


עופר נמרודי, צילום: רמי זרניגר

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "אנחנו ממשיכים ליישם בהצלחה את האסטרטגיה ואת תכניות הפיתוח העסקי של הכשרת הישוב, וממשיכים להשיג, צעד אחר צעד, את היעדים בתכניות העסקיות שהגדרנו והצגנו למשקיעים. העסקה למכירת הקרקע בהרצליה פיתוח היא פרי עבודה של שנים רבות, בקידום ואישור התב"ע ועד למימוש הקרקע. מימוש הקרקע יציף ערך משמעותי בהכשרת הישוב, יגדיל את ההון העצמי ויזרים לחברה תזרים מזומנים ניכר. השפעות אלו, לצד מהלכים נוספים שביצענו ואסטרטגיה מימונית ברורה, מאפשרים להכשרת הישוב להוציא לפועל את התכנית העסקית והיזמית הן בתחום הנכסים המניבים והן בתחום הייזום למגורים, בישראל ובאירופה".

הכשרת הישוב, בניהולו של עופר נמרודי, ממשיכה ליישם בהצלחה את האסטרטגיה שלה ואת תכניות הפיתוח העסקי של החברה. החברה מדווחת היום, כי היא התקשרה בהסכם למכירת הקרקע הידועה כ"פאת-ים" בהרצליה פיתוח תמורת סך כולל של 211.5 מיליון שקל, בתוספת מע"מ. 

הכשרת הישוב מחזיקה בכ-2/3 (שני שלישים) מהזכויות בקרקע. ערך הקרקע אינו משוערך בספרי הכשרת הישוב ונכלל בדוחות הכספיים ליום 30/09/2021 בשווי של כ-23 מיליון שקל. כתוצאה מהעסקה, צפויה הכשרת הישוב לכלול בדוחות הכספיים של הרבעון הראשון של שנת 2022 רווח בסך של 100 עד 107 מיליון שקל, שימשיך ויחזק את ההון של החברה ואת האיתנות הפיננסית שלה. 

כמו כן, כתוצאה מהעסקה, תקבל הכשרת הישוב תזרים מזומנים בסך של כ-141 מיליון שקל. מתוך סכום זה, סך של 56 מיליון שקל התקבלו במועד חתימת העסקה, והיתרה בסך 85 מיליון שקל תתקבל ברבעון השני של השנה. 

הקרקע הנמכרת, ממוקמת ברחוב גלי תכלת בהרצליה פיתוח, ולאחר שנים רבות של עבודה מאומצת מצד הכשרת הישוב, אושרה תב"ע לקרקע בשנת 2020. התב"ע מאפשרת לבנות מלון בן 144 חדרים ובשטח של כ-19,200 מ"ר. 

את הכשרת הישוב ייצגו בעסקה עורכי הדין ארז תיק ויעל פלטאו-בילו ממשרד ליפא מאיר ושות'.

לגרף הכשרת הישוב לחצו כאן

108 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 49.57 מיליון בהכשרת הישוב
קרנות נאמנות שמחזיקות את הכשרת הישוב. לרשימה המלאה