LIVE גיוסים באפריל לקרנות נאמנות - מגדל שוקי הון גייסו כ 400 מיליון שקלים

היקף הנכסים בקרנות מניות בארץ (מכל הסוגים) עלה ב 448 מיליון שקלים. היקף הנכסים בקרנות מניות חו"ל ירד בכ 4.436 מיליארד שקלים.

 

 

 
money-Image by Ri Butov from Pixabaymoney-Image by Ri Butov from Pixabay
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/05/2022

פער כל כך גדול בתשואה חודשית בין ת"א לניו יורק אני לא זוכר. ת"א 125 עולה באפריל כ 0.6% בעוד נאסד"ק יורדת 9.5%- (לא כולל יום שישי שבה ירדה עוד 4.17%-). הפער הזה מתבטא היטב בהיקף הנכסיןם המנוהל בקרנות הנאמנות כפי שמשתקף מנתוני רשות ניירות ערך. נכון לסוף יום ה 27 לחודש שאינם כוללים את העליות בוול סטריט בחמישי וגם לא את הירידות בשישי, כך שיש איזה איזון מסוים.

היקף הנכסים בקרנות מניות בארץ (מכל הסוגים) עלה ב 448 מיליון שקלים. היקף הנכסים בקרנות מניות חו"ל ירד בכ 4.436 מיליארד שקלים.

עוד עולה מנתוני הרשות כי למעט הכספיות שהיקפן עלה (בזכות העלאת הריבית) כל שלושת סוגי הקרנות ירדו בהיקף הנכסים המנוהל שלהן. כפי שרואים בטבלה מטה היקף הנכסים בקרנות ירד בכ 6.45 מיליארד שקלים באפריל. קרנות הסל שוב חוזרו להוביל בירידה בהיקף הנכסים עם ירידה של כ 2.69 מיליארד ואחריהן הקרנות המחקות עם ירידה של כ 1.94 מיליארד והמנוהלות עם 1.82 מיליארד. אם בודקים רק את הקרנות המסורתיות (מנוהלות ללא כספיות) נקבל שהיקפן ירד בכ 2.14 מיליארד שקלים.

עדכונים LIVE:

מתוך הנתונים לאפריל המגיעים למערכת פאנדר עולה כך:

אפסילון
קרנות גייסו כ 42 (חודש 23 ברציפות) מיליון שקלים ומתחילת השנה 440 מיליון שקלים. מנהלים כ 4.48 מיליארד שקלים.

פסטרנק שוהם
בהוסטינג גייסו כ 175 מיליון שקלים ומתחילת השנה כ 520 מיליון שקלים. מנהלים כ 2.12 מיליארד שקלים.

אנליסט
קרנות פדו כ 2- מיליון שקלים ומתחילת השנה כ 91- מיליון שקלים. מנהלים כ 5.25 מיליארד שקלים.

סיגמא קרנות גייסו כ 40 מיליון שקלים ומתחילת השנה כ 6 מיליון שקלים. מנהלים כ 2.08 מיליארד שקלים.

פורטה בהוסטינג גייסו כ 3 מיליון שקלים ומתחילת השנה פדו כ 33- מיליון שקלים. מנהלים כ 3.3 מיליארד שקלים.

אילים קרנות גייסו כ 51 מיליון שקלים (חודש 17 ברציפות) ומתחילת השנה כ 302 מיליון שקלים. מנהלים כ 2.12 מיליארד שקלים.

תמיר פישמן קרנות גייסו כ 28 מיליון שקלים ומתחילת השנה כ 57 מיליון שקלים. מנהלים כ 532 מיליון שקלים.

פרופאונד בהוסטינג גייסו כ 21 מיליון שקלים ומתחילת השנה כ 86 מיליון שקלים. מנהלים כ 750 מיליון שקלים.

איילון קרנות פדו כ 54- מיליון שקלים ומתחילת השנה 15- מיליון שקלים.  מנהלים כ 3.5 מיליארד שקלים.

IBI קרנות גייסו כ 38 מיליון שקלים ומתחילת השנה פדו כ 132- מיליון שקלים. מנהלים כ 11.52 מיליארד שקלים.

ילין לפידות קרנות גייסו כ 285 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 944 מיליון שקלים. מנהלים כ 28.64 מיליארד שקלים.

מור קרנות גייסו כ 151 מיליון שקלים ומתחילת השנה כ 342 מיליון שקלים. מנהלים כ 22.92 מיליארד שקלים.

פסגות קרנות גייסו כ 127 מיליון שקלים ומתחילת השנה כ 440 מיליון שקלים. מנהלים כ 46.92 מיליארד שקלים.

מיטב תכלית קרנות פדו כ 501- מיליון שקלים ומתחילת השנה כ 786- מיליון שקלים. מנהלים כ 60.76 מיליארד שקלים.

פורסט קרנות גייסו כ 176 מיליון שקלים ומתחילת השנה 324 מיליון שקלים. מנהלים כ 5.10 מיליארד שקלים.

הראל קרנות פדו כ 15- מיליון שקלים ומתחילת השנה כ 876- מיליון שקלים. מנהלים כ 40.78 מיליארד שקלים.

אלפי בנדק גייסו כ 2 מיליון שקלים ומתחילת השנה כ 3 מיליון שקלים. מנהלים כ 214 מיליון שקלים.

אלטשולר שחם פדו כ 733- מיליון שקלים ומתחילת השנה פדו כ 3.86- מיליארד שקלים. מנהלים כ 21.02 מיליארד שקלים.

א.ד.רוטשילד פדו כ 27- מיליון שקלים ומתחילת השנה 75- מיליון שקלים. מנהלים כ 1.40 מיליארד שקלים.

ברק קרנות פדו כ 3 מיליון שקלים ומתחילת השנה כ 18- מיליון שקלים. מנהלים כ 109 מיליון שקלים.

מגדל קרנות גייסו כ 383 מיליון שקלים ומתחילת השנה 602 מיליון שקלים. מנהלים כ 48.75 מיליארד שקלים.

קסם קרנות גייסו כ 106 מיליון שקלים ומתחילת השנה 51 מיליון שקלים. מנהלים כ 53 מיליארד שקלים. 


סיווג קרנות

מספר הקרנות

שווי נכסים ליום 27/04/2022

שווי נכסים ליום 31/03/2022

שינוי מתחילת החודש

שווי נכסים ליום 30/12/2021

שינוי מתחילת השנה

(%)

(%)

(%)

כספית

31

16,753

16,419

334

16,500

252

-4.40%

-4.20%

-4.10%

 מנוהלות כולל כספיות

1,120

214,950

216,766

-1,817

224,000

-9,050

-56.40%

-56%

-56.20%

מחקות

607

65,580

67,515

-1935

68,993

-3414

-17.20%

-17.40%

-17.30%

 סל

539

100,413

103,106

-2,693

105,535

-5,122

-26.40%

-26.60%

-26.50%

סה"כ

2,266

380,942

387,387

-6,445

398,528

-17,586

-100%

-100%

-100%

X