קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות - לחודש אפריל 2022 - הרשימה המלאה - תעשיית הקרנות מגייסת למרות הירידות בחו"ל

תעשיית קרנות הנאמנות גייסה באפריל כ 150 מיליון שקלים וזה הרבה מאוד כאשר שווי הנכסים צונח בגלל הירידות בשווקים (בעיקר בחו"ל). מגדל שוקי הון גייסה הכי הרבה 383 מיליון שקלים. אלטשולר היא הפודה הגדולה עם 733- מיליון שקלים, אם כי יש מגמת שיפור. בחברות בהוסטינג פסטרנק שוהם היא המגייסת הגדולה עם 175 מיליון שקלים.

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/05/2022

קרנות מנוהלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

היקף נכסים במסורתיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות

היקף נכסים בכספיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות

 

30.4.2022

אפריל

מתחילת השנה

 

אפריל

מתחילת השנה

 

אפריל

מתחילת השנה

ילין לפידות

28,638

285

944

28,638

285

944

*

*

*

מיטב תכלית

27,702

-289

-843

23,195

-216

-734

4,507

-73

-109

אלטשולר שחם

19,894

-732

-3852

19,733

-731

-3,842

161

-1

-10

פסגות

19,385

90

-350

16,490

-106

-596

2,895

196

247

מור

18,869

-28

-246

18,145

-31

-233

724

4

-14

מגדל שוקי הון

17,231

51

114

15,006

42

180

2,225

9

-66

הראל

17,009

59

-496

12,478

-30

-520

4,530

89

24

קסם

13,922

-188

-333

13,198

-174

-296

724

-14

-37

אי.בי.אי

7,730

52

-68

7,586

49

-63

144

3

-5

אנליסט

5,180

-4

-105

4,330

-9

-112

850

5

7

פורסט

5,104

176

324

5,104

176

324

*

*

*

אפסילון

4,475

42

440

4,475

42

440

*

*

*

איילון

3,500

-54

-15

3460

-54

-10

40

0

-5

אילים

2,121

51

302

2,121

51

302

*

*

*

סיגמא

2,083

40

6

2,083

40

6

*

*

*

א.ד. רוטשילד

1,260

-43

-130

1,260

-43

-130

*

*

*

תמיר פישמן

532

28

57

532

28

57

*

*

*

ברק

109

-3

-20

109

-3

-20

*

*

*

איילון (הוסטינג)

13,200

0

-82

13,200

0

-82

*

*

*

קסם (הוסטינג)

4,483

9

-53

4,483

9

-53

*

*

*

סיגמא (הוסטינג)

357

46

129

357

46

129

*

*

*

סיכום ביניים

212,784

-412

-4,277

195,983

-629

-4,309

16,800

218

32


הוסטינג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות בהוסטינג

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו

מנהל החברה

 

30.4.2022

אפריל

מתחילת השנה

 

פורטה

3,295

3

33-

חגי בדש

ברומטר

2,040

52

174

אלי צחור

פסטרנק שהם

2,120

175

520

שי שהם

קסם אזימוט

1,097

6

-18

נימרוד פינקו

פרופאונד

750

21

86

שי אנגל ועודד שטרנברד

פורצ'ן

393

26

98

שי זבולון

ב.אלטרנטיב

385

30

66

אריק בוידר

אקסיומה

296

46

125

אבי קורז ויאיר אלק

אלפי בנדק

214

2

3

קובי אלפי-לס ויונה בנדק

גביש 

39

-1

9

ברק גרשוני

פלקון

26

1

3

אורי קוברסקי ותמור דן

שופן

26

0.1

*

אלון יצחקי

דרך 

10

0.2

1

*


מוצרי מדדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים

היקף נכסים במחקות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות

היקף נכסים בקרנות סל

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל

מנכ"ל חברת הקרנות

30.4.2022

אפריל

מתחילת השנה

אפריל

מתחילת השנה

אפריל

מתחילת השנה

קסם

39,113

294

385

12,799

70

573

26,314

224

-188

אבנר חדד

מיטב תכלית

33,055

-211

57

9,121

-47

2

23,934

-164

55

רפי ניב

מגדל שוקי הון

31,514

332

488

17,987

152

157

13,527

180

331

ליאור כשריאן

פסגות

27,531

37

789

9,996

48

463

17,535

-11

326

אייל גורן

הראל

23,775

-74

-380

9,101

76

353

14,674

-150

-734

אורי שור 

מור

4,049

178

589

1206

-6

-50

2843

184

639

אלי לוי

אי.בי.אי

3,786

-13

-64

3,786

-13

-64

*

*

*

אורי בן דב

אלטשולר שחם

1,131

-1

-7

1,131

-1

-7

*

*

*

ליאור כגן

א.ד רוטשילד

142

16

55

142

16

55

*

*

*

אייל סגל

אנליסט

62

2

14

62

2

14

*

*

*

אלון אגושביץ

סיכום

164,158

560

1926

65,331

297

1496

98,827

263

429

 


טבלה מאוחדת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

מנכ"ל חברת הקרנות

30.4.2022

אפריל

מתחילת השנה

מיטב תכלית

60,757

-501

-786

רפי ניב

קסם

53,035

106

51

אבנר חדד

מגדל שוקי הון

48,745

383

602

ליאור כשריאן

פסגות

46,916

127

440

אייל גורן

הראל

40,783

-15

-876

אורי שור 

ילין לפידות

28,638

285

944

אסף אלדר

מור

22,918

151

342

אלי לוי

אלטשולר שחם

21,025

-733

-3,859

שי ירון

אי.בי.אי

11,515

38

-132

אורי בן דב

אנליסט

5,250

-2

-91

אלון אגושביץ

פורסט

5,104

176

324

ירון תמיר

אפסילון

4,475

42

440

גיל קורן

איילון

3,500

-54

-15

קרן עמרם

אילים

2,121

51

302

טמיר שפירא

סיגמא

2,083

40

6

יאיר שני

א.ד. רוטשילד

1,402

-28

-75

איל סגל

תמיר פישמן

532

28

57

אלדד תמיר

ברק

109

-3

-20

שי ברק

איילון (הוסטינג)

13,200

0

-82

*

קסם (הוסטינג)

4,483

9

-53

*

סיגמא (הוסטינג)

357

46

129

*

סיכום 

376,948

146

-2,352

 


סוג קרן

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

30.4.2022

אפריל

מתחילת השנה

מסורתיות

195,983

-629

-4,309

כספיות

16,800

218

32

מסורתיות + כספיות

212,783

-411

-4,277

 

 

 

 

מחקות

65,331

297

1496

סל

98,827

263

429

מחקות + סל

164,158

560

1,925

 

 

 

 

כל הקרנות

376,941

149

-2,351