יולי בבורסה - פדיון של כ-600 מיליון בקרנות אג"ח, גיוס של 1.3 מיליארד שקלים לקרנות חו"ל

3.6 מיליארד שקלים הוזרמו לקרנות כספיות בנוסף לגיוס של 28.7 מיליארד מתחילת השנה | סיכום יולי בבורסה

 

 
צילום: פאנדרצילום: פאנדר
 

נורית דרור, יחידת המחקר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/07/2023

המסחר בתל-אביב בחודש יולי התאפיין בתנודתיות רבה, והסתכם בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים. בסיכום חודש יולי, מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו בכ-7% ובכ-4%, בהתאמה, זאת לעומת עלייה מתונה של כ-2%-3% בבורסות המובילות בארה"ב באירופה ובסין.

מדד ת"א-35 עלה בכ-8.8% במשך שלושת השבועות הראשונים של החודש, לאחר ירידה של 2.7% במחצית הראשונה של השנה. השפעה חיובית על המסחר היתה לירידה בשיעור האינפלציה השנתית במשק לכ-4.2% ביוני 2023, כתוצאה מהעלאות הריבית ובדומה למגמה הכלל עולמית. 

בעקבות זאת, בנק ישראל הותיר ב-10 ביולי 2023 את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 4.75%, לראשונה מאז תחילת גל העלאת הריבית באפריל 2022. זאת בשונה מהבנקים המרכזיים בארה"ב ובאירופה, שלקראת סוף יולי העלו שוב את הריבית ברבע אחוז ל-5.5% ול-4.25% בהתאמה.

ביום שני ה-24 ביולי  התחדשו ירידות השערים בתל-אביב, בעקבות צמצום "עילת  הסבירות". שינוי החוק ע"י הכנסת, במסגרת התקדמות הרפורמה המשפטית באופן חד צדדי, הגביר את המחאה הציבורית ברחבי הארץ, וגופים כלכליים בינלאומיים כדוגמת  חברות דירוג האשראי Moody's ו- S&Pובנקי ההשקעות  Morgan Stanleyו-Citibank הזהירו מפני השלכות שליליות על כלכלת ישראל. מדד ת"א-35 הגיב בירידה של כ-5% תוך יומיים, אך בימים האחרונים של החודש התחדשו עליות השערים בת"א ומדד ת"א-35 עלה בכ-3.5% עד סוף החודש (נכון ל-30 ביולי). 

יש לציין את הזינוק באופציות על מדד ת"א-35, עם פקיעת האופציות החודשיות ב-26 ביולי, נסחרו 255 אלף יחידות, זאת במקביל למחזור מסחר גדול במיוחד שהיה באותו יום גם בשוק המניות. 

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו מתחילת השנה בכ-4% ובכ-3%, בהתאמה - תשואת חסר משמעותית לעומת מדדי בורסות מובילות בעולם, כדוגמת ה- S&P 500 וה-Dow Jones בארה"ב שעלו בכ-19% ובכ-7%, בהתאמה, וה-Euro STOXX באירופה שעלה בכ-18%.

רוח גבית חיובית למסחר בתל-אביב הייתה מכמה סיבות 

ירידה בשיעור האינפלציה – בדומה למגמה הכלל עולמית

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי ביוני 2023  
ועלה בכ-2.2% במחצית הראשונה של שנת 2023. בסיכום 12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-4.2% נכון לסוף יוני 2023 לעומת כ-4.6% נכון לסוף מאי 2023.

יצוין כי הירידה בשיעור האינפלציה בארץ, כתוצאה מהעלאות הריבית, הינה בדומה למגמה הכלל עולמית: שיעור האינפלציה השנתית בארה"ב ירד לכ-3% ביוני לעומת כ-4% במאי - השיעור הנמוך ביותר מאז מרץ 2021, שיעור האינפלציה השנתית בגוש האירו ירד ל-5.5% ביוני 2023 לעומת כ-6.1% במאי 2023, ושיעור האינפלציה השנתית בבריטניה ירד ל-7.9% ביוני 2023 לעומת כ-8.7% במאי 2023. 

תחזית צמיחה חיובית 

בנק ישראל פרסם תחזית מקרו כלכלית מעודכנת, לפיה התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 3% בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024. יצוין כי אומדן זה מתבסס על תרחיש בו המחלוקת סביב שינויי החקיקה לגבי מערכת המשפט מיושבת באופן שאינו משפיע על הפעילות הכלכלית מכאן ואילך. האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים צפויה לרדת ל-3.0% ובשנת 2024 תרד לכ-2.4%. הריבית המוניטרית צפויה לעמוד על 4.75% או על 5.0% ברבעון השני של שנת 2024.

שיעור אבטלה נמוך 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל סיבות כלכליות או קבוע מעבודתם נותר ללא שינוי והגיע לכ-3.8% ביוני 2023, זאת בדומה לשיעור שנרשם בחודש הקודם, ושיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, נותר אף הוא ללא שינוי והגיע לכ-3.5%  ביוני 2023, זאת בדומה לחודש הקודם. 

מנגד, השפעה שלילית על המסחר בת"א היתה לנתונים הבאים:

ירידה בהכנסות המדינה ממיסים: מנתוני האוצר עולה כי בסיכום 12 החודשים המסתיימים ביוני 2023 נרשם גירעון ממשלתי בסך כ-15.4 מיליארד שקל המהווה 
כ-0.9% מהתוצר, זאת לעומת עודף תקציבי בשיעור של כ-0.6% מהתוצר בכל שנת 2022.

פגיעה בענף ההייטק

קטר הצמיחה של המשק: רשות החדשנות הממשלתית פרסמה דוח לפיו ההשקעות בהייטק בישראל צנחו בכ-70% במחצית הראשונה של 2023 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. זאת לעומת עלייה בהשקעות בהייטק בארה"ב ובאירופה המעידה על תחילת יציאת הענף ממיתון.

המשך ירידה במחירי הדיור המעידה על האטה בפעילות במשק 

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מחירי הדירות בחודשים אפריל-מאי 2023 – ירדו ב- 0.3% לעומת החודשיים הקודמים, וקצב ההתייקרות השנתי ירד ל-7.6% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, זאת לאחר שעלו בשיעור שנתי של כ-9.6% בחודשיים הקודמים.

עליות שערים אפיינו החודש את מרבית המדדים הענפיים, בראשם מדד ת"א נפט וגז שעלה בכ-14%, במקביל לעליית מחיר נפט ברנט בשיעור דומה, וממשיך להוביל בעלייה של כ-31%  מתחילת השנה; ומדד ת"א-מניב חו"ל שעלה ביולי בכ-9.5%. 

מדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א טק-עילית עלו החודש בכ-4% כל אחד, בדומה לעליית מדד הנאסד"ק. 
יוצאי דופן, מדד ת"א-ביומד ות"א-ביטוח שירדו החודש בכ-2% ובכ-1%, בהתאמה. 

החודש נרשמה ירידה מתונה במחזורים במרבית אפיקי המסחר, כאשר את הירידה העונתית המאפיינת את מחזורי המסחר בחודשי חופשות הקיץ יולי-אוגוסט, מיתנו המחזורים הערים שנרשמו החל ב-24 בחודש. 

המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-2 מיליארד שקל ביולי, נמוך בכ-3% בלבד מהמחזור במחצית הראשונה של 2023. בעקבות החקיקה התגברו מחזורי המסחר ובסוף השבוע שעבר הגיעו לכ-4 מיליארד שקל ביום.

בשוק קרנות הסל נמחקו מהמסחר ביולי שמונה קרנות סל: 

שתי קרנות סל של מגדל – קרן סל על מדד ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע וקרן סל על מדד S&P 500 Value בשווי זניח  פורקו.

שש קרנות של פסגות על מדדי מניות בינלאומיים, מוזגו בקרנות סל נסחרות של קסם. מחיקתן מהמסחר גורעת ממספר הקרנות הנסחרות, אך אינה גורעת משווין המצרפי.  

שווי השוק של 496 קרנות הסל שנסחרו בבורסה בסוף יולי  היה גבוה בכ-5.6 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-111.7 מיליארד שקל. 
עלייה של כ-1.9 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי מניות בת"א –עלייה שמקורה בעליית שערי המניות. 

עלייה של כ-3.4 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים – מחצית העלייה מקורה ברכישות הציבור של קרנות סל, בעיקר על מדד  S&P 500, ומחצית העלייה מקורה בעליית שערי המניות. 

עלייה של כ-0.3 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי איגרות חוב חברות בת"א  –כ-0.2 מיליארד שקל עלייה שמקורה ברכישות הציבור של קרנות סל, בעיקר קרנות על מדדי תל בונד צמודות ותל בונד מאגר, וכ-0.1 מיליארד שקל עלייה שמקורה בעליית שערי איגרות החוב.

שווי החזקות הציבור ב-36 קרנות החוץ הנסחרות בת"א שנסחרו בבורסה בסוף יולי, עלה אף הוא - היה גבוה בכ-0.5 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-4.8 מיליארד שקל. כ-0.3 מיליארד שקל עלייה שמקורה ברכישות הציבור של קרנות חוץ על מדדי מניות, בעיקר על מדד S&P 500, וכ-0.2 מיליארד שקל עלייה שמקורה בעליית מדדי המניות.
בשוק קרנות הנאמנות נמשכת התמתנות המגמה מתחילת השנה - הציבור המשיך ומשך ביולי 2023 כספים מקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב והזרים כסף לקרנות הנאמנות המשקיעות בחו"ל ולקרנות הכספיות, כמפורט להלן: 

הציבור משך מהקרנות המשקיעות באג"ח בת"א בעיקר בקרנות האקטיביות, כ-0.6 מיליארד שקל נטו ביולי, בהמשך לפדיונות בסך כ-17.7 מיליארד שקל במחצית הראשונה של שנת 2023. בקרנות המנייתיות המשקיעות בת"א התחדשו משיכות הציבור והסתכמו בכ-0.2 מיליארד שקל נטו ביולי, לאחר משיכות בסכום זניח בכל אחד מהחודשים מאי-יוני, ובהמשך לפדיונות בסך כ-3.6 מיליארד שקל בינואר-אפריל שנת 2023. 
מנגד, הציבור הזרים ביולי כ-1.3 מיליארד שקל נטו לקרנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בחו"ל לאחר שהזרים כ-5.1 מיליארד שקל לקרנות אלה במחצית הראשונה של שנת 2023, בעיקר לקרנות פאסיביות על מדד S&P 500.
בקרנות הכספיות הציבור הזרים  במאי כ-3.6 מיליארד שקל נטו לקרנות אלה, בהמשך לרכישות ענק בסך כ-28.7 מיליארד שקל במחצית הראשונה של שנת 2023. 

הגיוסים בשוק המניות בתל אביב התגברו החודש והסתכמו בכ-1.9 מיליארד שקל, זאת בהמשך לגיוסים בהיקף של כ-4 מיליארד שקל במחצית הראשונה של שנת 2023. 

כ-0.9 מיליארד שקל גויסו בחמש הנפקות לציבור ובשתי הנפקות זכויות. בלטו בגודלן הנפקות של אג"ח להמרה לציבור שביצעו: 

חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י גייסה כ-402 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח להמרה שקלי, עם מח"מ של 4.8 שנים, ריבית 5.0%, במחיר 0.98 שקל לאג"ח, ללא דירוג. כל 115.1 אג"ח ניתנות להמרה למניה אחת ששערה ביום ההנפקה היה 85.97 שקל. ההנפקה כללה גם סדרת איגרות חוב בסכום כולל של כ-234 מיליון שקל. 
חברת הנדל"ן מניב ג'י סיטי גייסה כ-414 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח להמרה שקלי, עם מח"מ של 4.9 שנים, ריבית 5.5%, במחיר 0.933 שקל לאג"ח, בדירוג -A "מעלות" ו-A3 "מידרוג". כל 17.5 אג"ח ניתנות להמרה למניה אחת ששערה ביום ההנפקה היה 12.70 שקל. 

כ-1 מיליארד שקל גויסו בתשע הקצאות פרטיות. מתוכם כ-488 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת משק אנרגיה בהקצאות של מניות לחברת "סרמייטו"  ול"כלל ביטוח", וכ-336 מיליון שקל- שווי מניות שהקצתה חברת הקלינטק ורידיס בתמורה לכ-30% ממניות "אינפיניה".

מניות חברת הביומד אייסקיור מדיקל (סמל: ICCM) נמחקו מהמסחר בתל-אביב ב-24.7.2023 והן ממשיכות להיסחר בבורסת ה-Nasdaq שבארה"ב. כיום נסחרות בת"א 52 חברות דואליות. 

בשוק איגרות החוב נרשמה ביולי מגמה מעורבת במדדים המובילים. 

את עליות השערים החודש הובילו מדדי איגרות החוב הקונצרניות תל בונד תשואות ותל בונד צמודות A שעלו בכ-2.1% ובכ-1.7%, בהתאמה. מדד איגרות החוב הקונצרניות תל בונד דולר עלה החודש בכ-1.2% חרף התחזקות הדולר ביחס לשקל בשיעור מתון של 0.4%, והוא ממשיך להוביל בעלייה של כ-10% מתחילת השנה. 

מנגד, את ירידות השערים הוביל מדד איגרות החוב הממשלתיות תל גוב-צמודות 10+ שירד בכ-0.8%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה ללא שינוי והגיעה לכ-3.8% בסוף יולי 2023, בדומה לתשואה בסוף החודש הקודם. זאת לעומת התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה לכ-4.0% לקראת סוף יולי, לעומת כ-3.8% בסוף החודש הקודם. 
המחזור היומי בשוק איגרות חוב (כולל קרנות סל)  הסתכם בכ-3.8 מיליארד שקל – בדומה למחזור  הממוצע  במחצית הראשונה של שנת 2023. 
המחזור היומי באיגרות חוב הקונצרניות (ללא קרנות סל) הסתכם בכ-1 מיליארד שקל ביולי – בדומה למחזור הממוצע במחצית הראשונה של שנת 2023. יצוין כי, ערב העדכון החודשי של מדדי התל-בונד שחל ב-26 ביולי 2023, נרשם מחזור בסך כ-6.4 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב – מתוכם כ-3.9 מיליארד שקל, באג"ח קונצרני.

המחזור היומי באיגרות החוב הממשלתיות הסתכם בכ-2.7 מיליארד שקל ביולי - נמוך בכ-5% לעומת המחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2023.  לעומת זאת, במלווה קצר מועד נרשמו ביולי מחזורי מסחר ערים בסך כ-1.5 מיליארד שקל בממוצע ביום, גבוהים בכ-11% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של שנת 2023. 

למחזורי המסחר הערים במק"מ גם החודש תרמו מכירות, נטו, של מק"מ לציבור על ידי בנק ישראל בסכום של כ-11 מיליארד שקל נטו, בהמשך למכירות בסך כ-91 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה ויתרות המק"מ שבידי הציבור הגיעו לשיא של כ-292.7 מיליארד שקל. 

הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר ביולי הסתכמו בכ-7.1 מיליארד שקל גבוה במעט מהגיוס הממוצע בחודשים מאי-יוני 2023, ולעומת גיוס בהיקף של כ-4.8 מיליארד שקל בממוצע בכל אחד מהחודשים ינואר-אפריל 2023. כ-69% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-31% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד. 
הגיוסים בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי הסתכמו בכ-4.6 מיליארד שקל ביולי, בהמשך לגיוסים בהיקף של כ-38.8 מיליארד שקל במחצית הראשונה של שנת 2023. כ-4.1 מיליארד שקל גויסו החודש ב-15 הנפקות לציבור וכ-0.5 מיליארד שקל גויסו בעשר הקצאות פרטיות למשקיעים מסווגים. 

כ-3.3 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י 16 חברות הסקטור הריאלי. מזה, כ-1.9 מיליארד שקל גויסו ע"י 12 חברות נדל"ן. 

ההנפקות הגדולות בקרב חברות הסקטור העסקי החודש היו:

כ-473 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב אלבר בהרחבת שתי סדרות של אג"ח בדירוג A+ "מעלות": סדרה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ של 2.3 שנים ותשואה לפדיון 3.9%, וסדרה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 2.3 שנים ותשואה לפדיון 6.2%.

כ-382 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב לייטסטון בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 3.4 שנים, תשואה לפידיון 8.1%, בדירוג A+ "מעלות".

כ-371 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב ישרס בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 5.7 שנים, תשואה לפידיון 2.5%, בדירוג AA "מעלות" ו-Aa2 "מידרוג".

כ-362 מיליון שקל גויסו ע"י שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 4.0 שנים, בריבית 6.5%, במחיר 0.918 שקל לאג"ח, ובדירוג -A  ע"י "מעלות".

כ-320 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב פסיפיק אוק. בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 2.7 שנים, ריבית 9%, בדירוג  AA"מעלות". 

כ-240 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות אג"ח חדשות בבורסה: 

כ-90 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה אנשי העיר, העוסקת בתכנון, ייזום, ביצוע ושיווק פרויקטי נדל"ן בתחום ההתחדשות העירונית. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ של 2.3 שנים, בריבית 8.9%, ללא דירוג.  

כ-77 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב מ.ו השקעות, העוסקת באיתור, החזקה, רכישה והשבחה של נדל"ן באזורי ביקוש מרכזיים, בעיקר בגוש דן. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית קבועה, מח"מ של 3.8 שנים, בריבית 6%, ללא דירוג.  
כ-73 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה רם אדרת, העוסקת בייזום פרויקטי בנייה למגורים וביצוע קבלנות בנייה. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ של 2.6 שנים, בריבית 9.1%, ללא דירוג.  

כ-1.3 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י הסקטור הפיננסי. מתוכם, כ-660 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח של מגדל בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח שקלי המוכר בהון רובד 2, בריבית 5.4% ובדירוג  A1 "מידרוג" - סדרה עם מח"מ של 6.3 שנים וסדרה עם מח"מ של 6.9 שנים.

בנוסף לגיוס החוב מהציבור, כ-3 מיליארד שקל גויסו החודש באג"ח שנרשם למסחר ב-TASE UP:

אנרג'יאן ישראל (לא בורסאית) גייסה כ-2,783 מיליון שקל בהנפקה פרטית בינלאומית למשקיעים מוסדיים. הגיוס בוצע בסדרה חדשה של אג"ח דולרי, במח"מ 0.8 שנים ובריבית 8.5%, בדירוג מקומי A ע"י S&P ובדירוג בינלאומי -BB ע"י S&P ובדירוג Ba3 ע"י Moody's.
חברת כרטיסי האשראי מקס איט (לא-בורסאית) גייסה כ-250 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעות סדרה חדשה של אג"ח הכולל מנגנון למחיקה כפויה של הקרן בקרות ארועים שנקבעו ע"י המפקח על הבנקים. האג"ח שקלי עם מח"מ של 4.5 שנים, ריבית 7.31%, בדירוג A1  "מידרוג". 

חברת אלה פקדונות גייסה החודש כ-123 מיליון שקל בהנפקה לציבור של אג"ח מובנה מגובה בפיקדונות בנקאיים. הגיוס בוצע בהרחבת סדרה של אג"ח דולרי בריבית משתנה, בתשואה לפדיון של 6.3%, בדירוג AA  "מעלות". 

בנוסף, פרסמה החברה הצעת רכש חליפין מלאה לבעלי אג"ח סד' א' של החברה, במסגרתה הוצע להם אג"ח סדרה ד' נסחרת –צמוד דולר, עם מח"מ של 2.5, תשואה לפידיון 6.5% ודירוג AAA "מעלות", בתמורה לאג"ח  סדרה א' שבידיהם המגיע לפידיון סופי בחודש הקרוב.
שוק הנגזרים התאפיין במחזורי מסחר גבוהים או דומים ביולי לעומת המחזור הממוצע במחצית הראשונה של שנת 2023. 

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם ביולי 
בכ-122 אלף יחידות, לעומת כ-108 אלף יחידות בממוצע במחצית הראשונה של 2023. 
לעלייה במחזורי המסחר תרמה התנודתיות בשוק, שבאה לידי ביטוי במדד VTA35  - המדד הגיע לכ-19 נקודות ב-25 בחודש וירד לכ-16 נקודות בסוף יולי, לעומת כ-15 נקודות בסוף החודש הקודם. יצוין כי מדד התנודתיות בארה"ב – ה-VIX  - נותר כמעט ללא שינוי בכ-13 נקודות בסוף יולי, בדומה למדד בסוף החודש הקודם. 

לאור הצלחת האופציות השבועיות על מדד ת"א-35 והשימוש ההולך וגובר בהן מאז השקתן בשנת 2013, הבורסה השיקה החל ב-4 ביולי 2023 סדרה שבועית נוספת באופציות על מדד ת"א-35 לפקיעה בימי שלישי,  המתווספת לפקיעה השבועית הקיימת כיום בימי חמישי. ביולי נסחרו כ-50 אלף יחידות לעומת כ-44 אלף יחידות במחצית הראשונה של שנת 2023. 

מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות הסתכם ביולי בכ-38 אלף יחידות, בדומה למחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2023. 


 

x