איי סי פאואר >> זכתה במכרז להקמת תחנת כח בפרו בגודל של 590 מגוואט

החברה לישראל ממשיכה להתרחב בתחום החשמל

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/12/2013

החברה לישראל ממשיכה להתרחב בתחום החשמל בדרום אמריקה.

 איי סי פאואר, זרוע החשמל של החברה לישראל, חתמה עם ממשלת פרו על הסכם להעמדת גיבוי לרשת החשמל בסכום כולל של 1 מיליארד דולר.

במסגרת ההסכם, תקים החברה  תחנת כוח גדולה נוספת בפרו, תחנה בגודל של 590 מגוואט, בעלות מוערכת של כ 380 מליון דולר.

התחנה צפויה לקום במחצית שנת 2016

קבוצת איי סי פאואר, זרוע החשמל של החברה לישראל, זכתה ביום שישי במכרז שפרסמה ממשלת פרו להקמת תחנות כוח לצורך רזרבה לרשת החשמל הארצית.

ממשלת פרו פרסמה לאחרונה שני מכרזים להקמת שתי תחנות כוח. המתמודדים יכלו לזכות רק באחת משתי התחנות. למכרזים נגשו מספר יצרני חשמל בינלאומיים ומקומיים. התחרות היתה על התמורה השנתית שתשולם ליזם עבור העמדת הגיבוי ובנוסף עלויות התפעול, במקרה והתחנה תופעל.

המכרז פורסם כחלק מהמגמה של ממשלת פרו לפיתוח דרום המדינה, ע''י עידוד ייצור החשמל, הבאת גז והקמת תעשיות נלוות באזור זה. היות והקמת צינור הגז לאזור תארך מספר שנים, הזוכה במכרז יקבל תשלום עבור גיבוי, כל עוד התחנה פועלת רק בסולר.

היקף ההסכם, למשך תקופת ההסכם, 20 שנה, כ – 1 מיליארד דולר.

איי סי פאואר זכתה במכרז של אתר Mollendo (Arequipa). לחברה היה יתרון בכך שהיא התארגנה מראש למכרז זה דרך רכישה מראש של מגרש בגודל מתאים באזור. החברה מתכננת בשלב הראשון להקים במקום תחנת כוח מבוססת טורבינות גז במעגל פתוח, בכושר ייצור של כ 590 מגוואט. התחנה היא דו-דילקית ותעבוד כגיבוי על סולר.

האתר שנבחר נמצא בקרבת קווי הולכת חשמל ובסמוך לקו הגז שיעבור באזור.

ההסכם עם המדינה (פרו) הוא למשך 20 שנה.

צריכת החשמל הנוכחית בפרו היא כ – 5,500 מגוואט בשעה. תחנה זו אם כך, תספק בשלב הראשון, גיבוי של למעלה מ 10% מצריכת החשמל במדינה.

בשלב השני, לאחר שקיבולת אספקת הגז בפרו תגדל, פרויקט שנמצא בפיתוח, החברה מתכננת להסב את התחנה לתפעול במחזור משולב, ולמכור את החשמל לשוק הפרטי, ללא תמיכה של ממשלת פרו.  לאחר השלמת סגירת המעגלים, האתר יהיה דומה בגודלו לאתר ייצור החשמל של החברה, אתר ''קלפה''.

אי סי פאואר מעורבת היום בייצור של כ 35% מהחשמל בפרו. לחברה אתר ייצור החשמל הבודד הגדול ביותר בפרו, המייצר כ 850 מגוואט. השלמת האתר הייתה בשנת 2012, עת הושלמה סגירת מעגלי הייצור לשלש טורבינות הגז במעגל פתוח, שהוקמו לסירוגין מאז שנת 2007.

בנוסף, החברה מחזיקה ב 21% ממניות חברת ''אדחל'', חברה ציבורית, הנסחרת בשווי של למעלה מ 2 מיליארד דולר, בבורסה בלימה (בירת פרו). אדחל היא יצרנית החשמל הגדולה ביותר בפרו, המייצרת חשמל במגוון טכנולוגיות, תחנות מבוססות גז והידרו.

במקביל איי סי פאואר נמצאת בעיצומו של פרויקט ההידרו הפרטי הגדול ביותר בפרו, השקעה בסך כ 900 מליון דולר, לתפוקה של כ 520 מגוואט. הפרויקט אמור להסתיים במהלך שנת 2016. עד כה הושקעו בפרויקט כ 350 מיליון דולר.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.