הכנסות חברת רמי לוי הגיעו ל-1.02 מיליארד ברבעון השני

הרשת מתתרחבת על פני סניפי מגה

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/08/2015

רמי לוי שיווק השיקמה: הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2015 צמחו בכ- 20% לכ- 1.02 מיליארד שקל; הרווח הנקי הסתכם בכ- 24.3 מיליון שקל

החברה רשמה ברבעון השני של 2015 עלייה של כ-1.83% במכירות של חנויות זהות 

ה-EBITDA ברבעון השני עלה לכ-50.5 מיליון שקל 

הרשת צפויה להתרחב ולמנות 46 סניפים עד הרבעון השני של  שנת 2016 (מתוכם 2 סניפים בזכיינות), באמצעות 6 הסניפים שנרכשו מרשת מגה ופתיחת 6 סניפים חדשים 

לאחרונה השיקה החברה את המותג הפרטי שיכלול בשלב הראשון כ- 400 מוצרים 

רמי לוי, מנכ"ל החברה: "רשת רמי לוי המשיכה ברבעון השני של שנת 2015 לדבוק באסטרטגיית החברה מזה 38 שנה: במרכזה הקפדה על סל המוצרים הזול במדינה המוצע ללקוחות שלא על חשבון איכות ושירות, והצבת טובת הצרכן בראש סדר העדיפויות. אסטרטגיה זו מוכיחה שזו הדרך הנכונה ורשת רמי לוי היא  הרשת הצומחת ביותר בישראל בענף קמעונאות המזון. אסטרטגיה זו מתבטאת בהקטנה מסויימת של רווחיות הרשת לטובת הלקוח, וזאת לצד המשך מגמת הגידול בהכנסות ובהיקפי הפעילות שלנו.  בנוסף, פתחנו 2 סניפים בערים בהן לא היתה לנו נוכחות עד כה,  חתמנו על הסכם לרכישת 6 סניפים מרשת מגה, ואנו ממשיכים גם  בתכנית הפיתוח ארוכת הטווח שלנו להגדלת נתח השוק באמצעות פתיחת 6 סניפים חדשים באזורים בהם אין לנו פעילות כיום. במקביל, המשכנו בשיווק כרטיס האשראי החברתי של הרשת, בשיתוף עם חברת ישראכרט, שלשמחתנו הצטרפו לשורותיו כ-346,000 לקוחות תוך פרק זמן קצר של שנה אחת.  המרכז הלוגיסטי של הקניות באמצעות האינטרנט החל לעבוד – אנו בשלב של הפקת הלקחים על מנת ללמוד וליישם את האסטרטגיה להקים מרכזים לוגיסטים שיתנו מענה לכל רחבי הארץ. בנוסף, השיקה הרשת ב-1.8.2015 את המותג הפרטי של רמי לוי, שיציע בשלב הראשון כ-400 מוצרים ובהדרגה יחדור לכל הקטגוריות של המוצרים. בנוסף השלמנו את רכישת ביכורי השקמה, המספקת פירות וירקות לסניפים. בהזדמנות זאת ברצוני להודות לכל עובדי הרשת, בזכותם רמי לוי שיווק השקמה ממשיכה לצמוח ולהתפתח בין באמצעות פתיחת סניפים עצמאית ובין בדרך של רכישת רשת אחרת או סניפים שלה ולאחל לכל בית ישראל שנה טובה, שלווה ומוצלחת".

רשת חנויות המזון, רמי לוי שיווק השקמה, מסכמת את הרבעון השני של שנת 2015 עם צמיחה בהכנסות החברה.

רשת רמי לוי שיווק השיקמה סיימה את הרבעון השני של שנת 2015 עם צמיחה של כ-20% בהכנסותיה לרמה של כ-1.02 מיליארד שקל, בהשוואה להכנסות של כ-857.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2014. יצוין, כי בצירוף מחלקת הבשר הפועלת בזכיינות ו-2 סניפים המופעלים בזכיינות, שאינם נכללים במכירות החברה, עומד קצב הפדיון שנתי של הרשת על למעלה מ-4 מיליארד שקל. העלייה בהכנסות נבעה מפתיחת 6 סניפים חדשים, כאשר האחרון שבהם, סניף אשקלון, נפתח בחודש יולי 2015, וכן מגידול של כ- 1.83% במכירות חנויות זהות. 

רשת רמי לוי ממשיכה ליישם את תכנית ההתרחבות ארוכת הטווח שלה, והיא צפויה למנות 46 סניפים עד הרבעון השני של שנת 2016. ההתרחבות תתבצע באמצעות 6 סניפים שרכשה רמי לוי בחודש יולי מרשת מגה, וכן מפתיחת של  6 סניפים חדשים שיוקמו בהדרגה בערים הבאות: יבנה, רחובות, בית שמש, חולון עטרות ואילת.

הרווח הגולמי של רמי לוי שיווק השקמה ברבעון השני של שנת 2015 עלה לכ-217.4 מיליון שקל (21.2% מהמכירות), גידול של כ-18.8% בהשוואה לכ-183 מיליון שקל (21.33%) בתקופה המקבילה בשנת 2014. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר מירידה במחירי המוצרים.


הרווח התפעולי של רמי לוי ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ-32.4 מיליון שקל (3.16% מהמכירות), בהשוואה לכ-40.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (4.71% מהמכירות). הירידה בשיעור הרווח התפעולי נובעת מעלייה בהוצאות המכירה והשיווק כתוצאה מגידול בהוצאות השכר, החשמל והארנונה ומעליה בהוצאות תפעול אחרות, לרבות השמה והדרכה של כוח אדם בסניפים חדשים שטרם החלו לפעול. הירידה הושפעה מרווח בסך 4.4 מיליון שקל שרשמה החברה אשתקד בגין תשלום מחברת ביטוח. 

ה-EBITDA של רמי לוי שיווק השקמה עלה ברבעון השני לכ- 50.5 מיליון שקל, לעומת כ- 47.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של רמי לוי ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ- 24.3 מיליון שקל,  בהשוואה לכ- 29.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה בעיקרה מהירידה בשיעור הרווח התפעולי, ומהורדת המחירים לצרכן.

רשת רמי לוי סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2015 עם צמיחה של כ-18% בהכנסותיה לרמה של כ-1.97 מיליארד שקל, בהשוואה להכנסות של כ-1.67 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2014. העלייה בהכנסות נבעה מפתיחת  סניפים חדשים, ומגידול של כ- 0.42% במכירות חנויות זהות. 

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2015 עלה לכ-412.2 מיליון שקל (20.93% מהמכירות), גידול של כ-15.2% בהשוואה לכ-357.7 מיליון שקל (21.41%) בתקופה המקבילה בשנת 2014. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר מירידה במחירי המוצרים.

הרווח התפעולי של רמי לוי במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכם בכ-56 מיליון שקל (2.84% מהמכירות), בהשוואה לכ-72.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (4.33% מהמכירות). הירידה בשיעור הרווח התפעולי נובעת מעלייה בהוצאות המכירה והשיווק כתוצאה מגידול בהוצאות השכר, החשמל והארנונה ומעליה בהוצאות תפעול אחרות, לרבות השמה והדרכה של כוח אדם בסניפים חדשים שטרם החלו לפעול. הירידה הושפעה גם מכך, שאשתקד כללו התוצאות הכנסה חד פעמית בסך 6.2 מיליון שקל שרשמה החברה  בגין תשלום מחברת ביטוח.

הרווח הנקי של רמי לוי במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכם בכ- 42.4 מיליון שקל,  בהשוואה לכ- 53.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה בעיקרה מהירידה בשיעור הרווח התפעולי, ובהורדת המחירים לצרכן. 


ממאזנה של רשת רמי לוי עולה, כי בקופתה מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-284 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה מסתכם בכ-328.5 מיליון שקל, וזאת לאחר חלוקת דיווידנדים בסך של כ-79 מיליון שקל שבוצעה בשנת 2014 ובסך של כ-72 מיליון שקל שחולקו ב-2013. דירקטוריון הרשת אישר היום חלוקת דיווידנד נוספת, בסך של כ-16 מיליון שקל, ובכך משלימה חלוקות דיווידנד בסך של כ-47 מיליון ₪ בשנת 2015. בסך הכל חילקה החברה 582.5 מיליוני ₪ דיבידנד מאז שהונפקה לציבור במאי 2007.

רשת רמי לוי שיווק השקמה, בניהולו של רמי לוי, פועלת למעלה מ-38 שנה כרשת חנויות דיסקאונט בתחומי המזון והטואלטיקה. הרשת פועלת הן במגזר הקמעונאי והן במגזר הסיטונאי, ומפעילה כיום 32 סניפי סופרמרקט, (ועוד 2 סניפים הפועלים בשיטת הזכיינות). החברה מנהלת שיתוף פעולה עם חברת ישרכארט במסגרתו הוקם מועדון צרכני חברתי שהחברה מציעה ללקוחותיה להצטרף אליו. המועדון מציע הצטרפות בנתיב של כרטיס אשראי רגיל או כרטיס אשראי נטען שהלקוח יכול להטעין בו כסף ולבצע בעזרתו רכישות, ללקוחות שאינם יכולים לקבל כרטיס אשראי רגיל או שאינם מעוניינים בכרטיס אשראי נוסף. מאז השקתו נרשמו לשורות המועדון כ-346,000 לקוחות חדשים. לחברה כ- 110,000 מנויים סלולריים כמפעיל סלולארי וירטואלי. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x