שפיר הנדסה ותעשיה >> ההכנסות ברבעון השני 2015 עלו לכ-553 מיליון שקל

הרווח הנקי הסתכם בכ- 41 מיליון שקל

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2015

ההכנסות ממגזר התעשייה עלו ברבעון השני בכ-30% לכ- 341 מיליון שקל


הונה של החברה , נכון לסוף חודש יוני 2015, הסתכם בכ-983 מיליון שקל, והיווה כ- 27% מסך המאזן

מניית החברה עלתה מאז הנפקתה בדצמבר 2014 בכ- 20.3%  והיא נסחרת הבוקר בשווי של כ-2,43 מיליארד שקל, וזאת לאחר שהחברה חילקה מאז ההנפקה דיווידנדים בסך 80 מיליון שקל לבעלי מניותיה

עמית בירמן סמנכ"ל הכספים של החברה: "שפיר מסכמת את הרבעון השני של שנת 2015 עם גידול משמעותי של כ- 30% בהכנסות מגזר התעשייה , שהוא ליבת הפעילות של החברה. החודש גייסנו בפעם הראשונה בחיי החברה כ-380 מיליון שקל בהנפקת אג"ח מאוד מוצלחת בריבית קבועה 3.35% במח"מ 5, וזאת בהתאם לאסטרטגיית גידור הסיכונים של הקבוצה.  כמו כן השלמנו את הסגירה הפיננסית של פרויקט כביש 6 צפון ביחד עם השותפים שלנו קרן נוי בהובלת פיני כהן, ובנק לאומי. במחצית הראשונה של 2015 נרשמה באופן זמני ירידה בהיקף ההכנסות שהוכרו מבחינה חשבונאית במגזרי התשתיות והמגורים, ואנו צופים שכניסת הפרויקטים של נמל חיפה וכביש 6 צפון לפעילות אינטנסיבית, וכן מסירת יחידות מגורים שנמכרו כבר, יביאו לעלייה בהיקפי ההכנסות והרווחים ממגזרים אלה בהמשך השנה. במקביל, אנו פועלים להמשך פיתוחה העסקי של החברה, הן באמצעות בחינת כניסה לפרויקטים חדשים, והן באמצעות רכישות ומיזוגים".
 
חברת שפיר הנדסה ותעשיה, שהשלימה בחודש דצמבר האחרון הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות  לסיכום הרבעון השני של שנת 2015.

הכנסותיה של קבוצת שפיר  ברבעון השני של שנת 2015 עלו בכ- 4.2% והסתכמו בכ- 553 מיליון שקל, לעומת כ-531 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממגזר התעשייה, שהינו מגזר הפעילות המרכזי של הקבוצה, עלו ברבעון השני של 2015 בכ- 30% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממגזר התשתיות ירדו בהתאמה בכ- 71 מיליון ₪ - ירידה הנובעת בעיקרה מקיטון בקצב הכרת ההכנסות בפרויקטים שהקמתם כמעט והסתיימה, וזאת כאשר פרויקטים חדשים עדיין בשלבים מוקדמים וטרם הגיעו לקצב ביצוע מלא.

ההכנסות ממגזר ייזום נדל"ן למגורים בישראל עלו בכ14 מיליון שקל ועשויות לגדול במחצית השנייה של השנה עם השלמת הבניה ומסירת דירות שכבר נמכרו בפרויקטים באור יהודה, נתניה ויבנה.

הרווח הגולמי של שפיר הנדסה ותעשייה ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם  בכ-83 מיליון שקל, לעומת כ- 103 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד כתוצאה מהקיטון בהיקף ההכנסות שהוכרו, כאמור. 

הרווח של מגזר התעשייה, שהינו מגזר הפעילות המרכזי של הקבוצה, עלה ברבעון השני לכ- 80 מיליון שקל, גידול של כ- 28% בהשוואה לכ- 63 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של שפיר ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-41 מיליון שקל, בהשוואה לכ-47 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע, כאמור, בעיקר מירידה בהכנסות שהוכרו במגזרי התשתיות והמגורים.

במחצית הראשונה של שנת 2015 רשמה קבוצת שפיר  הכנסות בהיקף של כ- 1.05 מיליארד שקל, לעומת כ- 1.21 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי במחצית הסתכם בכ- 686 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 100 מיליון שקל אשתקד. הירידה בהכנסות וברווחים, כאמור, מקיטון במגזר התשתיות שבו נרשמה ירידה בקצב הכרת ההכנסות בפרויקטים שהקמתם הסתיימה, ומנגד מתבצעים במסגרתו פרויקטים חדשים, שטרם הגיעו לקצב ביצוע משמעותי, וכן מירידה במגזר המגורים, לגביו צפויה החברה לרשום גידול בהכנסות במחצית השנייה של השנה.

נכון ל-30 ביוני 2015, לחברה יתרות המזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-288 מיליון שקל. 

כמו כן, הונה העצמי של החברה, נכון לסוף הרבעון הראשון של השנה, הסתכם בכ-983 מיליון שקל, והוא היווה כ-27% מסך המאזן.

קבוצת שפיר חילקה באפריל האחרון דיבידנד בסך של 30 מיליון שקל לבעלי מניותיה, וזאת בנוסף לדיבידנד בסך של 50 מיליון שקל שחולק בחודש ינואר 2015, כך שבסך הכל חילקה החברה מאז הנפקתה בבורסה דיבידנדים בסך של כ-80 מיליון שקל לבעלי מניותיה.

בתחילת החודש השלימה שפיר בהצלחה רבה את הנפקת איגרות החוב הראשונה שלה כחברה ציבורית ובכלל. בשלב המוסדי והציבורי נרשמו ביקושי יתר גבוהים בהיקף של כ-1  מיליארד שקל. החברה גייסה  בשני שלבי ההנפקה כ- 382 מיליון שקל סך הכל בריבית שקלית של 3.35%. 
בנוסף דיווחה שפיר הנדסה ותעשייה, כי השלימה את הסגירה הפיננסית לכביש 6 צפון, פרוייקט שהיא מובילה לצד שותפים נוספים, בהיקף כולל של כ- 2.9 מיליון שקל.

קבוצת שפיר, שפעילותה החלה בשנת  1968, מנוהלת ונשלטת מיום הקמתה על ידי משפחת שפירא , ופועלת ב- 4 מגזרים: תעשייה, זכיינות, תשתיות ומגורים. מגזר התעשייה, שהינו המגזר הדומיננטי בקבוצה, כולל: 4 מחצבות, 3 מפעלי אספלט, 15 מפעלי בטון מבוססי טכנולוגיה מתקדמת, וכן מערך הובלה התומך בפעילות. במסגרת מגזר הזכיינות, הקימה ומנהלת החברה מספר פרויקטים לאומיים ברחבי הארץ, וביניהם: הנתיב המהיר לתל אביב, כנסת ישראל, וחניונים בירושלים ובת"א, קווי חלוקת גז טבעי באזור המרכז ובאזור חדרה והעמקים (הנמצאים בשלבי הקמה) , הקטעים הצפוניים של כביש 6 (בהקמה). 

בתחום התשתיות החברה מתמחה בהקמה וביצוע של מגה פרויקטים מורכבים. בין הפרויקטים בהם מעורבת החברה כיום: הקמת נמל חיפה, מנהרות הרכבת המהירה לירושלים, הקטעים הצפוניים של כביש 6, מחלף רעננה דרום, כביש 20 (החיבור עם 531).

בתחום המגורים החברה נמצאת בשלבי תכנון והקמה של כ-1,100 יחידות דיור ברחבי הארץ, באור יהודה, ראש העין, נתניה, מודיעין, רעננה ועוד, לרבות פרויקטים של פינוי-בינוי. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x