בלעדי ל FUNDER >> 
גיוסים - פדיונות בחברות הקרנות באוגוסט >> איזה בית השקעות "חמק" מהפידיונות ? ומי גייס מאות מיליוני שקלים ?

31 בתי השקעות עד כה פרסמו את נתוני הגיוס והפדיון שלהם

 

 
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/09/2015

את חודש אוגוסט מסיימת תעשיית קרנות הנאמנות עם פדיונות ענק של מעל 4 מיליארדי שקלים ונתונים סופיים בנושא נביא בימים הקרובים. למרות שמרבית בתי ההשקעות צפויים להציג פדיונות (בוודאי בחברות הגדולות) עדין יש בנמצא חברות שהצליחו "לחמוק" מהסערה.

הראשונה שאת הנתונים שלה הצלחנו להשיג הנה "אילים", שמנוהלת על ידי קובי שגב, וגייסה כ 56+ מיליון שקלים באוגוסט בקרנות מסורתיות. 

אנו נשתדל להביא כאן את כל תוצאות הגיוסים בבתי ההשקעות מהר ככל האפשר.

1/9/2015

אלומות קרנות נאמנות פדו כ 407- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

אפסילון קרנות נאמנות פדו כ 140- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

אושן, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 9+ מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

רוטשילד קרנות נאמנות גייסו כ 21+ מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

ברק, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 5+ מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

מודלים קרנות נאמנות פדו כ 16- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

תלתן, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 26+ מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

ילין לפידות קרנות נאמנות פדו כ 46- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

IBI פדו כ 448- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות וגייסו כ 85+ מיליון שקלים בקרנות מחקות ופדו כ 56- בקרנות כספיות.

פורסט, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 39+ מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

פרופאנד, קרנות בהוסטינג, ללא שינוי בקרנות מסורתיות.

אזימוט, קרנות בהוסטינג,פדו כ 16- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

אניגמה, קרנות בהוסטינג, פדו כ 71- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

הורייזן, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 7+ מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

טופ אלפא, קרנות בהוסטינג, פדו  כ 39- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

סלונים, קרנות בהוסטינג, פדו כ 1- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

להבה, קרנות בהוסטינג, פדו כ 4- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

פיטנגו, קרנות בהוסטינג, גייסו כ 1+ מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

רויטר מידן, קרנות בהוסטינג, ללא שינוי בקרנות מסורתיות.

תטא, קרנות בהוסטינג, פדו כ 2- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

תמהיל, קרנות בהוסטינג, פדו כ 5- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

סיגמא קרנות נאמנות פדו כ 11- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

מיטב קרנות נאמנות פדו כ 130- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, גייסו כ 35- מיליון שקלים בקרנות מחקות ופדו כ 349- מיליון שקלים בקרנות כספיות.

איילון קרנות נאמנות פדו כ 64- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, גייסו 5 מיליון שקלים בקרנות מחקות ופדו כ 15- מיליון שקלים בקרנות כספיות.

קרנות נאמנות בהוסטינג באיילון פדו כ 41- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

>> הגוף שגייס הכי הרבה החודש הינומור קרנות נאמנות גייסו כ  495+ מיליון שקלים בקרנות מסורתיות. פדו כ 14- מיליון שקלים בקרנות כספיות.

אלטשולר שחם קרנות נאמנות פדו כ 791- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, פדו כ 9- מיליון שקלים בקרנות מחקות ופדו כ 12- מיליון שקלים בקרנות כספיות.

מגדל קרנות נאמנות פדו כ 237- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, פדו כ 340- מיליון שקלים בקרנות מחקות ופדו כ 100- מיליון שקלים בקרנות כספיות.

תמיר פישמן קרנות נאמנות פדו כ 38- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות וגייסו כ 10+ מיליון שקלים בקרנות מחקות.

הראל פיא קרנות נאמנות פדו כ 854- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, פדו כ 74- מיליון שקלים בקרנות מחקות ופדו כ 188- מיליון שקלים בקרנות כספיות.

אנליסט קרנות נאמנות פדו כ 66- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות ופדו כ 42- מיליון שקלים בקרנות מחקות.

יצירות, קרנות בהוסטינג, פדו כ 5- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

אקסלנס קרנות נאמנות פדו כ 466- מיליון שקלים בקרנות מסורתיות, פדו כ 90- מיליון שקלים בקרנות מחקות ופדו כ 49- מיליון שקלים בקרנות כספיות.

פסגות קרנות נאמנות גייסו כ 88+ בקרנות מסורתיות, פדו כ 55- מיליון שקלים בקרנות מחקות ופדו כ 87- מיליון שקלים בקרנות כספיות.


לתוצאות סקר היועצים של FUNDER שבוצע ע"י TRI מחקרים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x