משלחת ישראל בראשותו של מנכ״ל האוצר שי באבד השתתפה בכנס השנתי של קרן המטבע הבינלאומית

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/10/2015

משלחת ישראל בראשותו של מנכ״ל האוצר שי באבד, הכלכלן הראשי יואל נוה ונציגי בנק ישראל השתתפה בכנס השנתי של קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי שהתקיים השנה בלימה, פרו.

הכנס השנתי של קרן המטבע הבינלאומית הינו אחד מהכנסים הכלכליים החשובים ביותר הנערכים בעולם אליו מגיעים הכלכלנים הבכירים ביותר, נגידים ושרי אוצר של המדינות החברות בקרן. במהלך הכנס קיימו המנכ"ל והכלכלן הראשי פגישות עבודה עם נציגים בכירים של קרן המטבע ודנו איתם על מצבה של הכלכלה העולמית, תחזיות הצמיחה של התוצר  והסחר העולמי והשפעתם על כלכלת ישראל בשנה הקרובה.כמו כן נפגשו המנכ"ל והכלכלן הראשי עם גורמים בכירים בבנק העולמי ודנו איתם באפשרויות הרחבת שיתוף הפעולה שבין ישראל לבין מוסדות הבנק.בכנס בו השתתפו נציגים ממשרדי אוצר ובנקים מרכזיים מלמעלה מ-150 מדינות נוצל גם לעריכת שורה של מפגשים בילטרליים עם מנכ"לי משרדי אוצר משורה של מדינות שעסקו הרחבת שיתוף הפעולה בין ישראל לבין מדינות אלה.

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד: "הכנס השנתי שם דגש השנה על תחזיות הצמיחה העולמית המתונות בדגש על הסיכונים והאתגרים הרבים הנובעים מכך. כמו בישראל, כך גם בעולם, נושא הפיריון מהווה מרכיב משמעותי בצמיחה וכאשר שיעורי האבטלה נמוכים והמשק קרוב לתעסוקה מלאה, הפיריון הופך לכלי מרכזי לעידוד הצמיחה. במהלך הכנס נפגשנו עם בכירים בקרן ובבנק העולמי ועם עמיתנו המקבילים במדינות שונות במטרה לשתף במידע ובנסיון בהתמדדיות ובאתגרים העומדים בפני כלכלת ישראל  ביניהם, בין היתר, צמיחה, פריון,תחרות, דיור, אשראי ועוד'."   

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x